Norsk kunstnerleksikon er et av fire leksikon som utgis på nett av Store norske leksikon AS. Verket ble utgitt på papir i fire bind av Universitetsforlaget fra 1982 til 1986 og blir publisert på nett fra og med høsten 2013. Nå er bind 1 og 2, som dekker artiklene fra A til M, tilgjengelig på http://nkl.snl.no. Nettversjonen vil etterhvert suppleres med bind 3 og 4.Leksikonet er ikke oppdatert.. Hele artikkelen