A. begynte som maler og debuterte på Høstutst. 1926 med et Lillehammer-motiv. I 1930 opptrådte hun for første gang som grafiker på Høstutst. med tresnittet Fiskevann, og utstilte 1933-37 der en rekke tre- og linoleumsnitt med landskaps-, jakt- og figurmotiver (Setergrend, 1937). Etter giftermålet med Ferdinand Aars i 1927 kom hun imidlertid som sin manns medarbeider mer og mer til å beskjeftige seg med brukskunst, under navnet Lillemor Aars. Hun tegnet utkast til gravyrer for Hadelands glassverk, dekorerte trevarer for Husfliden osv. Jakob Prytz gav henne i oppdrag å dekorere et bordservise, hun arbeidet et par år hos keramikeren Eilif Whist og startet så 1937 i eget verksted produksjon av keramiske fliser, serviser osv. Før krigen arbeidet hun en tid hos Graveren i Stavanger, og hospiterte 1947 fire måneder ved fabrikken Arabia i Helsinki. Hennes keramikk vant stor popularitet og ble bl.a. innkjøpt til Kongsseteren og diverse museer. Et av hennes siste arbeider, et keramisk relieff, er datert 1950. Også som tegner var hun virksom og illustrerte bl.a. flere bøker av sin første mann.