G. arbeidet trolig som omreisende treskjærer i Sør-Trøndelag, Nord-Gudbrandsdal og Møre og Romsdal. Han flyttet til Tingvoll på Nordmøre i 1693. En omfattende produksjon av profane møbler og av kirkeinventar er attribuert til G. Han ble kalt Eliasmesteren pga. utstrakt bruk av skårne bibelske relieffer med profeten Elias som gjennomgangsmotiv. G.s stil er dekorativ, men retardert og noe provinsiell med trekk fra både renessanse og tidlig barokk. Det er sannsynlig at han har mottatt impulser fra sin tyskfødte far.