Faktaboks

Alfred Hammarbæck
Født
4. juni 1891, Kristiania
Død
24. september 1965, Oslo

H. deltok ofte med grafikk på Høstutstillingen og var med på en rekke nordiske grafikk-mønstringer. Han var aktivt medlem av Norske Grafikere og var med på stiftelsen av Nordisk Grafikkunion. H. arbeidet som tegnelærer ved flere av de høyere skoler i Oslo. Selv om han har utført enkelte malerier og en mengde tegninger, er det først og fremst som grafiker han har gjort seg bemerket. Han har utført mange teknisk dyktige, små studier i ganske tradisjonell stil, men også atskillig dristigere raderinger i til dels stort format med motiver hentet fra skipsbygging, moderne jernkonstruksjoner og store fabrikkinteriører. I disse bildene kan man nok mer enn ane den engelske grafikeren Frank Brangwyn som en viktig inspirasjonskilde.

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Johan Nordhagen 1909–14

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1916
 • Henrichsens legat 1930 og -32
 • Lange studieopphold og reiser til England, Belgia, Frankrike, USA, Mexico, Japan, Kina, Guatemala, El Salvador

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegnelærer ved følgende videregående skoler i Oslo: Ullern, Hegdehaugen, Vahl (sistnevnte over 20 år)
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere, styremedlem ca. 8 år
 • medlem Norsk Grafikkunion, visepresident 1937–40

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • British Museum
 • Atheneum, Helsinki
 • Galleri Nazionale d'Arte Moderna, Roma
 • Museer i Philadelphia og Los Angeles, USA
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Illustrasjonsarbeider

 • Våre venner 9. april 1940-8. mai 1945, Oslo 1945. Årsmappene til Norsk Forening for Grafisk Kunst 1916, -17, -36

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1911-1915
 • Høstutstillingen, Oslo, 1928-1930
 • Høstutstillingen, Oslo, 1932-1933
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Verdensutst. i San Francisco, 1915
 • Verdensutst. i Paris, 1937
 • Interskandinavisk grafikkutst., Stockholm, 1931
 • Interskandinavisk grafikkutst., Helsinki, 1931
 • Interskandinavisk grafikkutst., Tsjekkoslovakia, 1933
 • Interskandinavisk grafikkutst., Riga, 1934
 • Interskandinavisk grafikkutst., København, 1937
 • Interskandinavisk grafikkutst., London, 1938
 • Interskandinavisk grafikkutst., Roma, 1938
 • Interskandinavisk grafikkutst., Helsinki, 1939
 • Interskandinavisk grafikkutst., Stockholm, 1951
 • Interskandinavisk grafikkutst., Oslo, 1962

Ikke Angitt

 • Norske Grafikere 60 år, Munch-museum, 1979

Portretter

 • Malt selvportrett (utsnitt) gjengitt i Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1944 og 1956

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 56 (ill.), 57, 61 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 461
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 45 (ill.)