Faktaboks

Sidsel Paaske
Født
18. juli 1937, Oslo
Død
15. september 1980, samme sted

P. begynte sin kunstneriske løpebane med å lage tekstil og stofftrykk. Hennes øvrige virke som kunstner var eksperimentellt og tradisjonsbrytende. P. stod i fremste rekke blant våre kvinnelige avant-garde kunstnere, og hun kom tidlig i kontakt med 1960-årenes eksperimentele miljøer. Hun ble regnet blant "Gruppa Gullfisken" eller "Skippergate-miljøet", en gruppe kunstnere som sognet til atelierene i Rådhusgt. 5 i årene 1959–66. P. var åpen for nye impulser og søkte mange forskjellige uttrykksmidler. Da hun debuterte i Unge Kunstneres Samfunn 28 år gammel, var utstillingen preget av mangfold både teknisk og materialmessig. På utstillingen i 1966 viste hun gouacher, akryl-arbeider, monotypier og collager. P. var inspirert av så vel Sugaïs tidlige arbeider som pop-kunst. P.s nonfigurative formspråk handlet om naturens former og kretsløp og om menneskets følelser. Hun identifiserte seg etter hvert sterkt med den fremvoksende kvinnebevegelse, og var bl.a. med på å arrangere Kvinneutstillingen i Kunstnernes Hus i 1975.

På utstillingen Fugl i brann 1972, Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, stilte hun ut emaljearbeider for første gang, og heretter ble dette hennes hovedmateriale. Bildene var gjennomsyret av poesi og hun ville formidle drømmen om et bedre liv, bildene hadde lyriske titler som Utenfor den hvite sneen grønn. Stilistisk arbeidet P. svært fritt og spontant. Hun ville arbeide med bilder på samme måte som jazzmusikerne improviserte, og samarbeidet med musikere som Jan Garbarek, Don Cherry og Jimmy Hopps om arrangementer der hun sørget for et spontan-visuelt akkompagnement. Charly Mingus, Errol Garner og Billie Holiday inspirerte henne. Utstillingen i Oslo Kunstforening i 1977 var delvis en retrospektiv mønstring og dokumenterte hennes visuelle oppkomme til fulle, med bilder i mange forskjellige teknikker, skulptur og smykker.

Det poetiske uttrykk fins i hele hennes oeuvre. Hun skrev lyrikk (Indigo 1980) og leste egne dikt på Pistolteatern i Stockholm alt i 1966. Det poetiske merkes i titlene, i ordfragmenter i bildene og i hele hennes billedkonsepsjon. En 30 meter lang frise Blått brev (vist Molde 1977), handler om naturens kretsløp, med mennesket i hovedrollene. Våre følelser og lengsler, kjærlighet og smerte var grunntemaene. Hennes diktsamling Indigo var et oppgjør med et samliv, og det fins en visuell dimensjon i diktene som gjorde sammenhengen mellom skrift, illustrasjon og diktenes innhold svært personlig og intim. I så måte brøt P. stadig ned grenser mellom uttrykksformer og kunstarter, det handlet om å ville kommunisere først og fremst. Inspirert av naturfolkenes kunst og magi utførte P. i sine siste år en rekke smykker og amuletter beregnet på både kvinner og menn. Et halssmykke Riksgalleriet kjøpte i 1980, dokumenterer denne nye tendens som ble så altfor brått avsluttet.

Familierelasjoner

Datter av

 • Eva Å Paaske
 • Johan Paaske

Gift med

 • 1956-1959 med Fredrik Størmer
 • Jan Erik Vold

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1956–57
 • Statens kvinnelige industriskole, Oslo 1958–60
 • Statens lærerskole i forming, Oslo
 • Académie de la Grande Chaumière, Paris 1962 og -65

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Hans og Helga Reusch' legat 1965
 • Statens ettårige arbeidsstipend 1966
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Reiser i Europa
 • opphold i Paris 1962 og -65
 • Stockholm 1966–67

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre. Styremedlem 1978
 • medlem Unge Kunstneres Samfunn, viseformann 1968
 • sentralstyremedlem Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon
 • medlem Foreningen Norske Grafikere
 • Redaktør Billedkunstneren 1979–80

Priser, premier og utmerkelser

 • Gullmedalje Cité de Paris 1962
 • Lille Havfrues pris, Ungdomsbiennalen, København 1966
 • premie i konkurranse Kunst i sykestuene 1971

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Druen, Forenede trykkerier, Oslo (1972)
 • Der fugler møtes, Bjerketun behandlingshjem (1977)
 • Bergen Billedgalleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen

Illustrasjonsarbeider

 • J. E. Vold: Hekt, Oslo 1966
 • I. E. Hansen: Det er nå det er like før, Oslo 1976
 • Med egen tekst: Indigo, Oslo 1980
 • Illustrasjoner til tidsskriftet Vinduet
 • Illustrert plateomslag
 • Sammen med Jan Erik Vold: Lydbilder, for Norsk rikskringkasting Fjernsynet 1978

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1965
 • Høstutstillingen, 1967
 • Høstutstillingen, 1974-1975
 • Høstutstillingen, 1978
 • Høstutstillingen, 1980
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1964-1968
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1970
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1973-1974
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1976
 • Nordisk utstilling, København, 1966
 • Ungdomsbiennalen, Aalborg, 1968
 • Cité de Paris, 1962
 • De unge 65, Gall. 27, Oslo, 1965
 • De unge, Stavanger Kunstforening, 1966
 • Ung generasjon, Stockholm, 1966
 • Gall. 66' venner, Stockholm, 1966
 • Bergen Kunstforening, 1967
 • Kristiansand Kunstforening, 1967
 • Moss Kunstforening, 1967
 • Sandefjord Kunstforening, 1967
 • Samtidige norske malere, Hamburg, 1967
 • Kvinneutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1975
 • Vinnerutkast til Kunst i sykestuene, Unge Kunstneres Samfunn, 1971

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1966
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1966
 • Gall. Grude, Oslo, 1968
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1972
 • Jazzfestivalen i Molde, 1972
 • Jazzfestivalen i Molde, 1979
 • Gall. Galtung, Oslo, 1973
 • Dalsveen smykkegalleri, Trondheim, 1974
 • Gall. 71, Tromsø, 1975
 • Liverpool Academy Galleri, 1975
 • Gall. Ingeleiv, Bergen, 1976
 • Gall. HH, Lillehammer, 1980

Eget forfatterskap

 • Utvalg: Kunst er ting, Billedkunstneren, 1980, nr. 2
 • Sidsel Paaske, katalog Oslo Kunstforening, 1977
 • Indigo, Oslo, 1980, med egne ill.
 • dikt og kommentarer i Arbeiderbladet
 • dikt og kommentarer i Vinduet
 • dikt og kommentarer i Billedkunstneren

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1966, s. 47–48
 • Kunst og Kultur, 1967, s. 251
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 59
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 67
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 184
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 61
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 57
 • Nergaard, T., Knut Rose, Oslo, 1984, s. 44–45
 • Arbeiderbladet, 05.01.1966
 • Morgenposten, 05.01.1966
 • Aftenposten, 11.01.1966
 • Malmanger, M., i Dagbladet, 18.01.1966
 • i Arbeiderbladet, 21.01.1966
 • Aftenposten, 30.08.1968
 • Verdens Gang, 04.09.1968
 • Vårt Land, 12.09.1968
 • Arbeiderbladet, 14.09.1968
 • Arbeiderbladet, 27.05.1972
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 03.06.1972
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 06.06.1972
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 13.06.1972
 • Romsdals Budstikke, 31.07.1972
 • Nilsen, A., i Arbeiderbladet, 28.06.1973
 • Morgenbladet, 24.07.1973
 • Bergens Arbeiderblad, 07.12.1976
 • Aftenposten, 18.11.1977
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 25.11.1977
 • Egeland, E., i Aftenposten, 01.12.1977
 • Flor, H., i Dagbladet, 01.12.1977
 • Hougen, P., i Verdens Gang, 02.12.1977
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 13.12.1977
 • Alle Kvinner, 25.04.1978
 • Romsdals Budstikke, 31.07.1979

Arkivalia

 • Petterson, J. å., Tilintetgjørelsen av det rasjonalistiske universet. Kjartan Slettemarks kunst 1964–67, 1984