K. betalte skatt i Stavanger første gang i 1615. Han var i 1634 rådmann, fungerte 1638–40 som borgermester og fortsatte som rådmann i 1645. Hans kjente produksjon omfatter kirkesølv, et belte, skjeer og drikkekanner. I alt kjenner vi fem kanner, og to av disse skiller seg ut som betydelige arbeider. De er helt dekket av dyktig utført dekor dominert av bånd i flatt relieff på punslet bunn, en form for dekor som er godt kjent i tysk og svensk gullsmedkunst fra begynnelsen av 1600-tallet. Den ene av disse kannene har dessuten en uvanlig form med utbuket korpus. Begge kannene har en rekke navn som knytter dem til 1600-årenes Stavanger miljø. K.s stempel er IK i kartusj. En stempelvariant med en prikk mellom I og K kan tolkes som HK, men tilhører antagelig samme mester.