B. arbeidet 1878–82 som bygningsfører i Tyskland, dels i Reichspost- und Telegraphen-Verwaltung, dels privat i Danzig; 1882–88 bl.a. arkitektvirksomhet i Chicago og ansettelse ved Montana-Central-Railway-Company; ansatt som arkitekt ved Hamburger Freihaven Lagerhaus-Gesellschaft og ved Badische Anilin- & Sodafabrik i Ludwigshafen am Rhein 1888-90; assistent ved Statens Bygningsinspektorat i Kristiania 1890–1920, Statens Bygningsinspektør 1920–25. Sammen med Adolf Schirmer arbeidet B. utrettelig for Bygningsinspektoratets utvikling til å omfatte ansvaret for alle Statens bygninger, ikke bare noen få slik det opprinnelig var. Arbeidet i Bygningsinspektoratet medførte bl.a. formannsvervet i en rekke byggekomiteer for statlige bygg.