Liv og virksomhet

B. arbeidet 1878–82 som bygningsfører i Tyskland, dels i Reichspost- und Telegraphen-Verwaltung, dels privat i Danzig; 1882–88 bl.a. arkitektvirksomhet i Chicago og ansettelse ved Montana-Central-Railway-Company; ansatt som arkitekt ved Hamburger Freihaven Lagerhaus-Gesellschaft og ved Badische Anilin- & Sodafabrik i Ludwigshafen am Rhein 1888-90; assistent ved Statens Bygningsinspektorat i Kristiania 1890–1920, Statens Bygningsinspektør 1920–25. Sammen med Adolf Schirmer arbeidet B. utrettelig for Bygningsinspektoratets utvikling til å omfatte ansvaret for alle Statens bygninger, ikke bare noen få slik det opprinnelig var. Arbeidet i Bygningsinspektoratet medførte bl.a. formannsvervet i en rekke byggekomiteer for statlige bygg.

Utdannelse

B. arbeidet som murer hos byggmester Schøyen i Christiania 1871–76; og fulgte samtidig undervisningen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo; elev ved Technische Baugewerkschule i Höxter, Tyskland, 1876–78; senere ved Technische Hochschule, Berlin hvor han avsluttet studiene i 1890.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Reiser til England; Frankrike; Østerrike; Ungarn; Italia; USA.

Stillinger, medlemskap og verv

Formann i IAFs arkitektgruppe 1905–06.

Priser, premier og utmerkelser

Fortjenstmedalje i gull og Den franske æreslegionen.

Litteratur

  • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 132
  • Aftenposten, 01.07.1915
  • Morgenbladet, 18.08.1925, (nekr)
  • Byggekunst, 1925, s. 137 (nekrolog)
  • Byggekunst, 1937, s. 70–73

Arkivalia

  • Opplysninger fra kunstneren 1907, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren