Faktaboks

Liv Elin Trygstad
Født
23. desember 1936, Røros

T. er utdannet som billedhugger og laget en del materialbilder, men gikk så over til å arbeide med abstrakt maleri. De tidlige bildene var pastost malt, til dels ved bruk av papircollage, og i en sparsom, ofte tung koloritt. I 70-årene ble fargen lysere og mer dempet. Billedmotivene gav assosiasjoner til organiske former eller kloder i det frie rom, som tegn og symboler for hennes egen omforming av hendelser og situasjoner. Hun arbeidet også med serigrafier i klare, sterke farger i rene flater og linjer, et formspråk som i perioder også kom til uttrykk i maleriene. Fra 1979 ble T.s motiver mer direkte knyttet til nære medmenneskelige forhold, bl.a. i flere bilder med klart definerte rom og figurative innslag som kranier, hoder og trær. I Galleri LNM i Oslo 1983 viste hun, foruten malerier og collager, også materialbilder og tredimensjonale arbeider bygd opp av til dels utradisjonelle formelementer. Det samlende tema var kvinnen som objekt.

Familierelasjoner

Datter av

 • Arne Trygstad
 • Valgerd Linge

Gift med

 • Terje Hertzberg

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Trondheim

Utdannelse

 • Kunstskolen i Trondheim under Karl Johan Flaathe 1954-55
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1955-57
 • kunstak. København under Gottfred Eickhoff 1957-58
 • école des Beaux-Arts, Paris 1959-60
 • kurs i sveising, steinhugging og glassmosaikk

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i København 1957-59
 • Paris 1959-60, -76, -83
 • Belgia og Nederland 1970
 • London 1976
 • USA 1979-80

Stillinger, medlemskap og verv

 • Formingslærer, Dronning Mauds Minne, Trondheim 1971
 • vikarlærer Kunstskolen i Trondheim kortere perioder
 • Ringve videregående skole 1976
 • Gauldal folkehøgskule 1977
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Trøndelag Bildende Kunstnere
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Foreningen Norske Grafikere
 • Varamedlem Nasjonalgalleriets innkjøpskomité for nyere maleri 1981-84

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggrelieff, Statens næringsmiddeltekniske skole, Trondheim (1969)
 • Lekeskulptur, Barneklinikken, Regionsykehuset i Sør-Trøndelag (1977-78).
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Trondheim kommune
 • Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Teaterveggen, 1972
 • Kvinne (objekt) Bilde, 1983

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1957
 • Høstutstillingen, 1962
 • Høstutstillingen, 1982-1983
 • Nord-norske kunstutst., 1962
 • Trøndelagsutst., 1977
 • Trøndelagsutst., 1982
 • Ung skandinavisk kunst, 1967-1969
 • Samfunnskritisk utst. og jubileumsutst., 1970
 • Sommerutst., 1973
 • Sommerutst., 1975
 • Aspektgruppen, 1974-1976

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1968, s. 181, 192
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 122, 192
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 193
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 63
 • Trondhjems Kunstforening 1945-1970, 1973, register
 • Norske grafikere i dag, 1979, register (ill.)
 • i Aftenposten, 30.01.1968
 • i Aftenposten, 06.11.1969
 • i Morgenposten, 01.02.1968
 • i Morgenposten, 04.11.1969
 • i Dagbladet, 05.02.1968
 • i Dagbladet, 06.11.1969
 • i Arbeiderbladet, 07.02.1968
 • i Arbeiderbladet, 28.02.1972
 • Morgenbladet, 24.10.0001, (ill.)
 • Morgenbladet, 06.11.1969
 • i Arbeider-Avisa, 20.02.1971, (ill.)
 • i Arbeider-Avisa, 07.03.1972, (ill.)
 • i Arbeider-Avisa, 11.10.1972, (ill.)
 • i Arbeider-Avisa, 04.04.1975, (ill.)
 • i Arbeider-Avisa, 18.10.1979, (ill.)
 • Adresseavisen, 19.02.1972, (ill.)
 • Adresseavisen, 11.10.1972, (ill.)
 • Adresseavisen, 17.06.1974, (ill.)
 • Adresseavisen, 05.04.1975, (ill.)
 • Adresseavisen, 16.04.1975, (ill.)
 • Adresseavisen, 24.10.1979, (ill.)
 • Adresseavisen, 08.02.1983, (ill.)
 • Adresseavisen, 18.10.1979, (ill.)
 • Fædrelandsvennen, 21.08.1976
 • i Rogalands Avis, 21.10.1976, (ill.)
 • i Verdens Gang, 29.10.1976, (ill.)
 • i Bergens Tidende, 20.04.1977
 • i Morgenavisen, 22.04.1977
 • i Aftenposten, 07.02.1983