maler, grafiker og billedhugger

Liv Elin Trygstad

Faktaboks

Liv Elin Trygstad
Født
23. desember 1936, Røros

Artikkelstart

T. er utdannet som billedhugger og laget en del materialbilder, men gikk så over til å arbeide med abstrakt maleri. De tidlige bildene var pastost malt, til dels ved bruk av papircollage, og i en sparsom, ofte tung koloritt. I 70-årene ble fargen lysere og mer dempet. Billedmotivene gav assosiasjoner til organiske former eller kloder i det frie rom, som tegn og symboler for hennes egen omforming av hendelser og situasjoner. Hun arbeidet også med serigrafier i klare, sterke farger i rene flater og linjer, et formspråk som i perioder også kom til uttrykk i maleriene. Fra 1979 ble T.s motiver mer direkte knyttet til nære medmenneskelige forhold, bl.a. i flere bilder med klart definerte rom og figurative innslag som kranier, hoder og trær. I Galleri LNM i Oslo 1983 viste hun, foruten malerier og collager, også materialbilder og tredimensjonale arbeider bygd opp av til dels utradisjonelle formelementer. Det samlende tema var kvinnen som objekt.

Familierelasjoner

Datter av

 • Arne Trygstad
 • Valgerd Linge

Gift med

 • Terje Hertzberg

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Trondheim

Utdannelse

 • Kunstskolen i Trondheim under Karl Johan Flaathe 1954-55
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1955-57
 • kunstak. København under Gottfred Eickhoff 1957-58
 • école des Beaux-Arts, Paris 1959-60
 • kurs i sveising, steinhugging og glassmosaikk

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i København 1957-59
 • Paris 1959-60, -76, -83
 • Belgia og Nederland 1970
 • London 1976
 • USA 1979-80

Stillinger, medlemskap og verv

 • Formingslærer, Dronning Mauds Minne, Trondheim 1971
 • vikarlærer Kunstskolen i Trondheim kortere perioder
 • Ringve videregående skole 1976
 • Gauldal folkehøgskule 1977
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Trøndelag Bildende Kunstnere
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Foreningen Norske Grafikere
 • Varamedlem Nasjonalgalleriets innkjøpskomité for nyere maleri 1981-84

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggrelieff, Statens næringsmiddeltekniske skole, Trondheim (1969)
 • Lekeskulptur, Barneklinikken, Regionsykehuset i Sør-Trøndelag (1977-78).
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Trondheim kommune
 • Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Teaterveggen, 1972
 • Kvinne (objekt) Bilde, 1983

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1957
 • Høstutstillingen, 1962
 • Høstutstillingen, 1982-1983
 • Nord-norske kunstutst., 1962
 • Trøndelagsutst., 1977
 • Trøndelagsutst., 1982
 • Ung skandinavisk kunst, 1967-1969
 • Samfunnskritisk utst. og jubileumsutst., 1970
 • Sommerutst., 1973
 • Sommerutst., 1975
 • Aspektgruppen, 1974-1976

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1968, s. 181, 192
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 122, 192
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 193
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 63
 • Trondhjems Kunstforening 1945-1970, 1973, register
 • Norske grafikere i dag, 1979, register (ill.)
 • i Aftenposten, 30.01.1968
 • i Aftenposten, 06.11.1969
 • i Morgenposten, 01.02.1968
 • i Morgenposten, 04.11.1969
 • i Dagbladet, 05.02.1968
 • i Dagbladet, 06.11.1969
 • i Arbeiderbladet, 07.02.1968
 • i Arbeiderbladet, 28.02.1972
 • Morgenbladet, 24.10.0001, (ill.)
 • Morgenbladet, 06.11.1969
 • i Arbeider-Avisa, 20.02.1971, (ill.)
 • i Arbeider-Avisa, 07.03.1972, (ill.)
 • i Arbeider-Avisa, 11.10.1972, (ill.)
 • i Arbeider-Avisa, 04.04.1975, (ill.)
 • i Arbeider-Avisa, 18.10.1979, (ill.)
 • Adresseavisen, 19.02.1972, (ill.)
 • Adresseavisen, 11.10.1972, (ill.)
 • Adresseavisen, 17.06.1974, (ill.)
 • Adresseavisen, 05.04.1975, (ill.)
 • Adresseavisen, 16.04.1975, (ill.)
 • Adresseavisen, 24.10.1979, (ill.)
 • Adresseavisen, 08.02.1983, (ill.)
 • Adresseavisen, 18.10.1979, (ill.)
 • Fædrelandsvennen, 21.08.1976
 • i Rogalands Avis, 21.10.1976, (ill.)
 • i Verdens Gang, 29.10.1976, (ill.)
 • i Bergens Tidende, 20.04.1977
 • i Morgenavisen, 22.04.1977
 • i Aftenposten, 07.02.1983