Liv og virksomhet

Mens H.s berømmelse her hjemme så å si utelukkende baserer seg på hans innsats som komponist og utøvende musiker, er det i langt høyere grad hans virksomhet som billedkunstner som har gjort ham kjent i andre deler av verden. Etter at han i midten av 1920-årene hadde etablert seg på Hawaii, kom malerkunsten til å spille en stadig viktigere rolle for ham, og et opphold i Paris i 1931 gjorde den til hans levevei. Han begynte som elev av André Lhote, men fikk sin viktigste utdannelse hos japaneren Hiraku Harada, som lærte ham Orientens maleteknikk. Videre studier førte ham til Kina og Japan. H.s store, men ensartede produksjon består hovedsakelig av naturalistiske gjengivelser av danserinner og blomster, utført på en spesialtilvirket silke som han fikk tilsendt fra Japan. Foruten gull og sølv anvendte han gjerne pulverisert malakitt og lapis lazuli. Hans orientalsk-inspirerte maleri slo meget godt an og skaffet ham en stor kundekrets i Stillehavsområdet og deler av USA.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Thorvald Hurum, grosserer
  • Jacobine Andrea Haslum

Gift med

  • 1908 med Leslie Elisabeth Wight

Utdannelse

Musikkstudier i Berlin, Wien, Paris og Leningrad; elev av André Lhote og studier i orientalsk maleri under Hiraku Harada, Paris 1931, senere i Peking og Tokyo.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Opphold i Berlin, Wien, Paris, Leningrad, Peking og Tokyo. Bosatt i Honolulu 1924–27, reiste så hjem til Norge, men vendte alt samme år tilbake til Honolulu, hvor han var bosatt fram til sin død.

Stillinger, medlemskap og verv

Foruten atskillige verv som musiker, formann for Association of Honolulu Artists 1935–37 og 1952–53.

Utstillinger

Separatutstillinger

Litteratur

  • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1934, bd. 6, s. 400 -01
  • Hvem er hvem?, Oslo, 1968, s. 259
  • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 9, s. 382
  • Aftenposten, 15.08.1972
  • Dagbladet, 15.08.1972
  • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 67
  • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv