Mens H.s berømmelse her hjemme så å si utelukkende baserer seg på hans innsats som komponist og utøvende musiker, er det i langt høyere grad hans virksomhet som billedkunstner som har gjort ham kjent i andre deler av verden. Etter at han i midten av 1920-årene hadde etablert seg på Hawaii, kom malerkunsten til å spille en stadig viktigere rolle for ham, og et opphold i Paris i 1931 gjorde den til hans levevei. Han begynte som elev av André Lhote, men fikk sin viktigste utdannelse hos japaneren Hiraku Harada, som lærte ham Orientens maleteknikk. Videre studier førte ham til Kina og Japan. H.s store, men ensartede produksjon består hovedsakelig av naturalistiske gjengivelser av danserinner og blomster, utført på en spesialtilvirket silke som han fikk tilsendt fra Japan. Foruten gull og sølv anvendte han gjerne pulverisert malakitt og lapis lazuli. Hans orientalsk-inspirerte maleri slo meget godt an og skaffet ham en stor kundekrets i Stillehavsområdet og deler av USA.