Faktaboks

Valentin Kielland
Kielland, Valentin Axel
Født
21. juli 1866, Stavanger
Død
26. november 1944, Oslo

Hylle, 1896. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Etter studieårene i Oslo og Paris der han en tid bodde sammen med Edvard Munch og Kalle Løchen, kom K. tilbake til Stavanger. Her var han i tiden 1891–1900 lærer i tegning og modellering ved Stavanger tekniske aftenskole. I disse årene beskjeftiget han seg ellers mest med å lage kunstnerisk utførte møbler i art nouveau, hvorav særlig et bokskap vakte betydelig oppmerksomhet. Han laget også en del sølvsmykker og keramiske arbeider. Fra 1903 til 1905 drev han skole for modellering og treskjæring i Kristiania. Han gikk da over til å arbeide med skulptur og trerelieffer. Formspråket var naturalistisk, ofte med sterk patos og uttrykksvilje og klar sosial tendens. I enkelte arbeider, som Slidets mann (1903 Nasjonalgalleriet, Oslo), kan det spores innflytelse fra Auguste Rodin. K. deltok i konkurransen om Abelmonumentet (3. premie) og Eidsvollmonumentet (2. premie).

K. hadde stor interesse for kirkekunst. I 1907 utførte han en altertavle i kleber for Frogner kirke, Kristiania, dessuten treskulpturer av Hans Nielsen Hauge, Martin Luther og Olav den Hellige. I 1911 utførte han en Kristus-figur til kirkens fasade samt lammet over hovedinngangen. Til Johannes kirke i Stavanger laget han i 1909 en altertavle i polykromt relieff. Fra omkring 1916 var K. sterkt opptatt av spiritisme, og utgav senere flere religiøse bøker.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Valentine Marie Charlotte Petersen (f. 1830)
 • Axel Kielland, proprietær (1827 - 1894)

Utdannelse

 • Cand. philos. 1887
 • elev av Mathias Skeibrok 1888
 • elev av bl.a. Henri Chapu og Léon Bonnat, Paris 1889–90, elev av Kristian Zahrtmann, København mars 1900

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens stipend 1899 og 1900
 • Studiereiser til Danmark, Tyskland, Italia, Frankrike og England 1900 og 1901

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer i modellering og tegning ved Stavanger tekniske aftenskole 1891–1900
 • egen modeller- og treskjærerskole i Kristiania 1903–05
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Priser, premier og utmerkelser

 • 3. premie i konkurransen om Abelmonumentet 1902
 • 2. premie i konkurransen om Eidsvoldsmonumentet, 1908

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle (kleber, 1907), Hans Nielsen Hauge, Luther og Olav den Hellige (alle tre, 1907), Kristus (1911) og Lammet (1911), alle Frogner kirke
 • Altertavle, Johannes kirke, Stavanger (trerelieff, 1909)
 • Asbjørn Kloster, Stavanger (bronsestatue, 1912)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Stavanger Faste Galleri
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Stiftelsen Breidablikk, Stavanger
 • Stavanger kommune

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Trondheim Kunstforening, 1904
 • Bergens Kunstforening, 1904
 • Stavanger Kunstforening, 1904

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1888
 • Høstutstillingen, 1890
 • Høstutstillingen, 1896-1897
 • Høstutstillingen, 1901
 • Høstutstillingen, 1903
 • Verdensutstillingen i Paris, 1889
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1896
 • Stavanger Kunstforening, 1890-årene
 • Drammens Kunstforening, 1899
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1903
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1905
 • Esposizione internationale di Roma, 1911
 • Brighton-utstilling, 1913
 • Glaspalast, München, 1913
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • The Art of Norway, USA, 1979

Eget forfatterskap

 • Kristus og mysteriene, Oslo, 1931
 • Kristendommens mysterium, Oslo, 1935
 • Evolutionen, aandens nettlegeme, mysterier og gudsmennesket, Oslo, 1940

Litteratur

 • Aubert, A., i Morgenbladet, 26.09.1896
 • Kielland, A., Familien Kielland, (Kristiania, 1897, s. 100
 • Verdens Gang, 19.03.1903
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1905, bd. 3, s. 33
 • Rica, V., L'arte mondiale a Roma nell 1911, Bergamo, 1913, s. 9
 • Studentene fra 1886, (Kristiania, 1911
 • Studentene fra 1886, Oslo, 1926
 • Stavanger Aftenblad, 18.01.1912
 • Stavanger Aftenblad, 02.12.1912
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912-1937
 • Stavanger 1814–1914, Stavanger, 1914, s. 250 (ill.)
 • Norges kunst, (Kristiania, 1914, (ill.), katalog Jub. utstilling
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 10.12.1916
 • Vidalenc, G., L'art norvégien contemporain, Paris, 1921, s. 45
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1922, bd. 13, s. 818
 • Nygård Nilssen, A., i Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register (ill.)
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1927, bd. 20, s. 265
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1936, bd. 7, s. 301–02
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 126 (ill.)
 • Fritt Folk, 28.11.1944, (nekrolog)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 358 (ill.), 360
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 148
 • Hidle, G. Schanche, Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 104–07 (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 145
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 11, spalte 25
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 214
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 6, s. 210
 • Skedsmo, T., Olaf Schou og Nasjonalgalleriet, Kunst og Kultur, 1978, s. 257, 259
 • Rogaland, Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, register s. 534
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 761
 • Lichtenberg, H. H. De, Zahrtmanns skole, København, 1979, s. 229
 • Wikborg, T., Norsk skulptur i en brytningstid, Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 344, 346 (ill.)

Arkivalia

 • Sørensen, G., Zahrtmanns malerskole 1885–1908, Universitetet i Oslo, 1976, s. 180, magistergradsavhandling
 • Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Valentin Kielland