Faktaboks

Pola Gauguin
Gauguin, Paul Rollon
Født
6. desember 1883, Paris
Død
2. juli 1961, København

Mordet. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Fra Homansbyen, 1913. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Fra Provence II, 1926. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

G. kom til København med foreldrene i 1884 og vokste opp der. I 1912 fikk han dansk statsborgerskap. Samme år bosatte han seg i Norge, hvor han fikk statsborgerskap i 1916. I 1949 flyttet han tilbake til København og ble igjen dansk statsborger i 1953. G. drev privat malerskole i Kristiania 1917–24. Han var kunstkritiker i Tidens Tegn 1917–24, i Dagbladet i 1931–39, Tidens Tegn 1939–40, Verdens Gang 1945–50, Ekstrabladet 1950-54. Han har utført malerier, grafikk, tegninger og dekorasjoner, samt utfoldet en omfattende litterær virksomhet. I København traff han i 1906 den unge Henrik Lund og dermed også Hans Jæger og han sluttet seg til kretsen omkring denne. Han bestemte seg til å bli maler under inntrykk av norsk kunst og sluttet seg i Norge til kretsen av senimpresjonister omkring Chr. Krohg (Lund, Karsten, Folkestad).

G. kom inn i en kunstnerisk krise i 1920-årene og søkte forgjeves fornyelse gjennom opphold i Frankrike. Etter hjemkomsten var han vesentlig virksom som kritiker og forfatter. Som kunstner arbeidet G. med en videreføring av impresjonismen i en dekorativ og til dels emosjonelt ekspressiv retning, uten å finne fram til en personlig stil. Høyest nådde han kanskje som grafiker. Nasjonalgalleriet, Oslo, eier bl.a. maleriet Fra Homansbyen (1913), et fredfullt gateparti skygget av frodig grønnsvær. I sterk kontrast står Mordet (1916), Nasjonalgalleriet, en dramatisk interiørscene i sterke farger og teatralsk belysning, der de maleriske virkemidler ikke makter å bære fram det tragiske i motivet. Nasjonalgalleriet eier også en stor ryggvendt kvinneakt (1913), tung i formen og syrlig i koloritten. Mer tiltalende er et par små sørfranske landskaper (1926), der G. skildrer et sollyst, fruktbart sletteland med blå åser i det fjerne. Blant tresnittene kan Vinterlandskap fremheves for sin karakterfulle komposisjon sammensatt av ekspressive tresilhuetter og lave byhus under sne.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Paul Gauguin, maler
 • Mette Sofie Gad

Gift med

 • 1910 med Ingrid Stoltz Blehr (1881 - 1960)

Far til

Utdannelse

 • Kunstakademiets arkitektskole i København 1904-05, assistent hos arkitektene H.B. Storck og Anton Rosen 1906–09

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Norge og deretter Paris og Bretagne 1910
 • Paris og Provence 1924–29 .

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggdekorasjon i Myhres tobakksforretning, Karl Johans gt. 41
 • Nasjonalgalleriet, Oslo med 5 malerier samt tresnitt og litografier
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Rolf Stenersens Samling, Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1914
 • Høstutstillingen, Oslo, 1916
 • Høstutstillingen, Oslo, 1921-1924
 • Høstutstillingen, Oslo, 1926
 • Høstutstillingen, Oslo, 1930-1932
 • Ung dansk Kunst, København, 1910
 • Kunstnernes Efteraarsudst., København, 1911
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1911-1912
 • Les Indépendants, Paris, 1913
 • San Francisco-utstillingen, 1915
 • Bergens Kunstforening, 1919
 • Stavanger Kunstforening, 1919
 • Jub.utstilling, Göteborg, 1923
 • Nordisk grafikk, Stockholm, 1924
 • Nordisk grafikk, København, 1925
 • Les Indépendants, Paris, 1926
 • Interskandinavisk grafisk konst, Helsingfors, 1931
 • Interskandinavisk grafikk, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932-1933

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1913
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1913
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1917
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1918
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1928
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1933

Portretter

 • Portrett malt av Henrik Lund (utstilling Blomqvists Kunsthandel, Oslo 1915);
 • Selvportrett (Høstutstillingen, Oslo 1932)

Eget forfatterskap

 • Et dekorativt arbeide av Arne Lofthus, Kunst og Kultur, 1913-1914, s. 255–56
 • Politikens, 20.06.1914, Kronik
 • Tre utstillinger (Munch m.fl.), Ukens Revy, 23.04.1915
 • Paul Gauguin, Kunst og Kultur, 1921, s. 197–265
 • Maleriutstillinger i 1921, Nordmannsforbundet, 1922, s. 81–95
 • La décoration a l'étranger (Fresques de Per Krohg à Kristiania), Art vivant, Paris, 1925, 3, s. 11
 • Jacques-Louis David, Kunst og Kultur, 1926, s. 77–96
 • Honoré Daumier, Kunst og Kultur, 1927, s. 129–52
 • Gerhard Munthe - østlandsnaturens mester, Kunst og Kultur, 1929, s. 69–78
 • Henrik Finne og Rolf Rude, Kunst og Kultur, 1929, s 253–54
 • Jens Thiis. Til hans 60 årsdag, Kunst og Kultur, 1930, s. 1–18
 • Henrik Lund, Oslo, 1931, (Gyldendals Små Kunstbøker)
 • L.O. Ravensberg, Kunst og Kultur, 1932, s. 87–100
 • Christian Krohg, Oslo, 1932
 • Edvard Munch, Oslo, 1932, (Gyldendals Små Kunstbøker)
 • Gustave Courbet, Kunst og Kultur, 1933, s. 93–112
 • Edvard Munch, Oslo, 1933, (2. utg. Oslo 1946)
 • Amsterdam, 1937, s. 15–17, Forord i katalog for utstilling Edvard Munch, Stedelijk Museum
 • 1939, Forord i katalog over Edvard Munchs malerier og grafiske arbeider fra tyske museer, Holst Halvorsens kunsthandel
 • Edvard Munch, Ord och Bild, Stockholm, 1939, s. 9–14
 • Rudolf Thygesen - 60 år, Kunst og Kultur, 1940, s. 47–62
 • Bernt Clüver, Kunst og Kultur, 1941, s. 157–64
 • Åtte norske malerier i farve, Kunst og Kultur, 1942, s. 125–28
 • Kunstnere som døden overrumplet, Ord och Bild, Stockholm, 1942, s. 289–97, (Bjarne Ness, Halfdan Egedius, Per Smith-Kielland, Kristine Rivertz)
 • Forord, Kai Fjell. 24 fargetrykk etter malerier, Oslo, 1944, (Serien Norske malere)
 • Kai Fjell (Forgrunnsskikkelser i nyere norsk malerkunst. 2), Ord och Bild, Stockholm, 1946, s. 161–66
 • Mennesket Edvard Munch, Kunst og Kultur, 1946, s. 103–26
 • Edvard Munch. Mennesket og kunstneren, s. 31–54, Kunst og Kulturs serie
 • Munchutstillingen i Bergen 1909 (brevveksling med Sigurd Høst), i Edvard Munch: Som vi kjente ham. Vennene forteller, Oslo, 1946
 • Grafikeren Edvard Munch, Trondheim, 1946, (2 bind)
 • Torvet 8, (Chr. Krohg og Kunstakademiet), Kunst og Kultur, 1947, s. 65–84
 • Erling Enger, Kunsten idag, 1947-1948, s. 2–19
 • Rolf Nesch, Kunsten idag, 1948, s. 2–23
 • Agnes Hiorth (Forgrunnsskikkelser i nyere norsk malerkunst. 5), Ord och Bild, Stockholm, 1949, s. 353–56
 • Ludvig Karsten, Oslo, 1949
 • Norwegian painters from I.C. Dahl to Edvard Munch, Oslo, 1949, (samling reproduksjoner)
 • Ørnulf Bast, Kunsten idag, 1950, s. 2–27
 • Anker Hoffmann, Svend Johansen osv., Kunsthåndbogen, Odense, 1953
 • Folmer Bendtsen, København, 1954, (Vor Tids Kunst)
 • Mette og Paul Gauguin, Oslo, 1956

Litteratur

 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 17.03.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 08.10.1913
 • Folkestad, B., i Tidens Tegn, 23.12.1914
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1920, bd. 13, s. 271
 • Thiis, J., Nordisk kunst i dag, (Kristiania, 1923, s. 91, 92
 • Thiis, J., i Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 567, 568
 • Langaard, J.H., i Kunst og Kultur, 1929, s. 64
 • Bulletin de l'Art, Paris, 1928, s. 137, supplement til Revue de l'art ancien et moderne
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930, s. 134
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1934, s. 156
 • Galerie und Sammler, Zürich, 1938, s. 189
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1938, s. 169
 • Konstrevy, Stockholm, 1938, s. 39, 40
 • Vem är Vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 681
 • Politiken, 06.12.1943
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 63
 • Uttenreitter, P., i Salmonsens Konversationsleksikons Leksikon Tidsskrift, København, 1944, IV/9
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900–1919, Oslo, 1946, s. 168, 171, 225
 • Weilbach, København, 1947, bd. 1, s. 364
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1948, s. 165
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1950, s. 190
 • Die Kunst und das schöne Heim, 1950, Häfte 5, Beilage 83
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 03.12.1953
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhundertss, Leipzig, 1955, bd. 2, s. 210
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 78
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1955, s. 199
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 78
 • Hølaas, O., i Dagbladet, 06.12.1958
 • Aamot, P., i Arbeiderbladet, 08.12.1958
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1959, s. 205
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 397, 441, 474, 516, 634
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 45, 73, 84, 106, 107, 111, 112
 • Hølaas, O., Øyne som ser. Et galleri av kunstnere, Oslo, 1964, s. 129–137
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 7, s. 621
 • Kunst og Kulturs register 1910–67, Oslo, 1971, s. 14, 83, 199
 • Werenskiold, M., De norske Matisse-elevene. Læretid og gjennombrudd 1908–1914, Oslo, 1972, s. 111
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 66

Arkivalia

 • Universitetsbiblioteket, Oslo, 1924, samling nr. 334, Brev til Jens Thiis
 • Universitetsbiblioteket, Oslo, 1926, samling nr. 334, Brev til Jens Thiis
 • Universitetsbiblioteket, Oslo, 1938, samling nr. 302, 7 brev til Georges Sautreau
 • Universitetsbiblioteket, Oslo, uten dato, samling nr. 371, Brev til Anders Krogvig
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv