Faktaboks

Simen Børgersen
Børgesen, Simen; Borgesen, Simen

B.s navn er knyttet til en rekke kirker i Trøndelag. De kirkene som er kjent gjennom avbildninger, er alle av tømmer og består av et rektangulært skip med et smalere og lavere rektangulært kor. Ved vestre møne har de en takrytter med slankt, gjerne løkformet spir. Dette var en vanlig form i Trøndelag og det er uvisst i hvilken grad B. var ansvarlig for utformingen.

Utførte arbeider

  • Kirker: Malvik (1649, revet 1846)
  • Ytterøy sammen med Kristoffer Paulsen (1651, revet 1889)
  • Buvika (1652, revet 1819)
  • Ekne (1652–54, revet 1892)
  • Stadsbygd (1660, brent 1837)
  • Skei (1664, ombygd 1911)
  • Kor og sakristi i Leksvik (1652) og Åfjord sammen med Oluf Jonsen s.å

Litteratur

  • Fett, H., Norges kirker i det 16de og 17de aarhundre, (Kristiania, 1911, s. 113–14
  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 1, s. 330