B.s navn er knyttet til en rekke kirker i Trøndelag. De kirkene som er kjent gjennom avbildninger, er alle av tømmer og består av et rektangulært skip med et smalere og lavere rektangulært kor. Ved vestre møne har de en takrytter med slankt, gjerne løkformet spir. Dette var en vanlig form i Trøndelag og det er uvisst i hvilken grad B. var ansvarlig for utformingen.