Faktaboks

Georg Christopher Dyhring
Diderick, Georg Christopher; Dyhring, Hans Jørgen; Dühring, Georg Christopher
Født
antagelig i Tyskland
Død
Frederikshald 1755/56

D. kom antagelig til Halden etter bybrannen i 1716 og skal ha bygd en rekke hus der. Han har dessuten utført mange større befestningsarbeider på Fredriksten festning 1726–55 og i Gamlebyen i Fredrikstad 1727–37, antagelig utført etter ingeniøroffiserers tegninger. Han fikk tittelen kongelig murmester i 1733. At han også selv fungerte som arkitekt, er bare kjent fra Immanuelskirken i Halden og tårnet til Østre Fredrikstad kirke. Med sin korsformete plan slutter Immanuelskirken seg til den vanlige form for større norske bykirker i mur på 1600- og 1700-tallet. Stilmessig representerer både Immanuelskirken og kirketårnet i Østre Fredrikstad en enkel barokklassisisme hvor gesimsbånd båret av slanke pilastre er det mest fremtredende dekorative virkemiddel. Inngangene ble markert av pilasterbårne gavler med et ovalt vindu over. Immanuelskirkens tårn var kronet av en lanternin mens det i Fredrikstad opprinnelig bare var en enkel pyramideformet hette, en løsning som sikkert skyldtes dårlig økonomi.

Familierelasjoner

Gift med

  • Marta Maria D. Verkbas

Utførte arbeider

  • Immanuelskirken, Halden (1722–29, brent 1826)
  • Østre Fredrikstad kirketårn (1741–51, spiret brent og forandret en rekke ganger)

Litteratur

  • Riksantikvaren utg.: Fredrikstad. Gamlebyen og festningen, Oslo, 1934, reg. s. 327 (ill.)
  • Christie, S., Christie, H., Norges kirker. Østfold, Oslo, 1959, reg. bd. 2 s. 350 (ill.)
  • Riksantikvaren utg.: Halden. Festningen og byen, Oslo, 1963, reg. s. 456 (ill.)
  • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, 1933, s. 28–33 (ill.), årbok
  • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, 1934, s. 89–90., årbok
  • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, 1938, s. 144, årbok

Faktaboks

Georg Christopher Dyhring