Faktaboks

Dyre Vaa
Vaa, Dyre Kristofer
Født
19. januar 1903, Kviteseid
Død
11. mai 1980, Rauland

V. fikk sin første korrektur av sambygdingen Gunnar Utsond. Etter en kort periode ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania gikk han også på Kunstakademiet, men heller ikke der fant han seg til rette. Mest utbytte hadde han av samværet med to av de andre elevene, Stinius Fredriksen og især Rolf Lunde, som nylig var kommet hjem etter studier hos Bourdelle. Bare 20 år gammel formulerte V. i en artikkel i Kunst og Kultur synspunkter som vakte stor oppmerksomhet og som senere er blitt betraktet som et program for 20-årenes norske billedhuggergenerasjon. Artikkelen inneholdt et angrep på kritikerne for ensidig å være opptatt av skulpturens litterære innhold. Den munnet ut i et krav om at billedhuggerne måtte søke formens klarhet og fasthet slik den gjenspeiles hos egypterne, grekerne og senere i gotikken. Disse idealer ses tydelig realisert i V.s portrett av Ivar Tveiten (bronse 1925 Nasjonalgalleriet, Oslo, syenitt Stortinget) med dets klare struktur og presise linjer. Sammen med det spenstige, strengt formede Ulvepar (bronse 1929, Ila-trappen, Oslo), inspirert av etruskisk og arkaisk gresk kunst, sikret det ham en posisjon som den mest lovende billedhugger i sin generasjon. Som mange av sine samtidige ble han knyttet til restaureringen av Trondheim domkirke, først i 1926, senere i 1933. Hans mest markante arbeider fra denne perioden er figurene St. Clemens og Biskop Sigurd (begge kleberstein 1933) til kirkens vestfront. I løpet av 30-årene inntrådte en forandring i V.s uttrykksform. Med de fire eventyrgruppene til Ankerbroen i Oslo, Veslefrikk, Kvitebjørn Kong Valemon, Peer Gynt og Kari Trestakk (bronse 1933-36) brøt V. med ungdomsarbeidenes strenge stil og gikk over til en mer ekspressiv og løsere formbehandling med betoning av det illustrative. Denne utviklingen kommer enda klarere til uttrykk i Holberg-monumentet (bronse 1937) og i Sjømannsmonumentet i Bergen (bronse og granitt 1939-45). Minnesmerket består av en avtrappet betongkube med 8 scener fra norsk sjøfarts historie i lavt relieff øverst og en kavalkade av 12 detaljtro modellerte figurer nederst. Mangelen på sammenheng mellom de enkelte ledd reiser imidlertid formale innvendinger. Beslektet med dette arbeidet er V.s utkast til Nasjonalmonument over krigens ofre (gips 1957, Dyre Vaa-samlingen), en høy firkantet søyle med 36 store relieffer. Blant hans krigsminnesmerker for øvrig kan fremheves figurgruppen Mor Norge (marmor 1947-49, Nordfjordeid) som med sin rolige sluttede formkarakter nærmer seg idealene fra V.s tidlige år. Et annet sentralt verk fra denne perioden er Svanefontenen (forgylt bronse og granitt 1948-49, Oslo Rådhus). Med sin spiralbevegelse eier den en gjennomført plastisk form av stor dekorativ virkning i det arkitektoniske miljø som omgir den. Sin drøm om å utføre en rytterstatue i Donatellos stil fikk V. realisert i det gjennomarbeidete monumentet over Olav den Hellige (bronse 1973, Stiklestad). V. var en av de mest produktive og mest benyttede billedhuggere i sin generasjon. Med det overordentlig store antall figurskulpturer han utførte etter 1950, levde han ikke helt opp til sin programartikkel fra 1923. Mange senere arbeider røper en sviktende interesse for selve formen til fordel for en fortellende, dekorativ stilisering. Som formann i Norsk Billedhuggerforening kastet han seg med heftighet inn i debatten om nye uttrykksformer i begynnelsen av 60-årene, ikke minst til forsvar for bronseskulpturen som eneste gyldige plastiske uttrykksform. Hans store verbale formuleringsevne resulterte i flere bøker og en rekke artikler i aviser og tidsskrifter.

V. begynte å male i begynnelsen av 30-årene og vekslet siden mellom skulptur og maleri. Som maler gjengav han telemarksnaturen og personer i sin egen omgangskrets med kraftige, uflidde strøk i en høyt oppdreven fargeskala. Hans mest vellykkede landskapsbilder er preget av et sikkert formalt grep og koloristisk følsomhet. V. lagde også litografier. Før sin død skjenket han sine modeller til Vinje kommune som i 1981 reiste et bygg for samlingen i Rauland.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anne Marie Roholdt
 • Tor Vaa, gårdbruker

Gift med

 • 1927 med Thora Lange Bojer

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania under Torbjørn Alvsåker 1922-23
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Wilhelm Rasmussen 1922-23

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1924, -25
 • Aalls legat 1924
 • Conrad Mohrs legat 1926
 • Houens legat 1929
 • stipend 3%-fondet 1951
 • Oslo bys stipend 1962
 • Statens stipend for eldre fortjente kunstnere fra 1969
 • Studiereiser til Paris, Firenze og Roma 1923
 • Athen 1924
 • Frankrike og England 1927
 • Italia 1931, -73
 • Nederland, Belgia og Frankrike 1948-49
 • Tyskland, Frankrike og Spania 1951/52
 • England 1962, -64
 • Hellas, Israel og Tyrkia 1969

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1927-30
 • medlem Den faste Jury 1930-34
 • medlem Norsk Billedhuggerforening, formann 1960-62
 • varamedlem Nasjonalgalleriets råd 1927-30
 • medlem Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité 1955-61
 • varamedlem Tilsynsrådet Kunstnernes Hus, Oslo 1931-36
 • medlem direksjonen Kunstnernes Hus, Oslo 1930-36, viseformann 1957-64

Priser, premier og utmerkelser

 • Innkjøp i konkurranse fontene på Majorstuen, Oslo 1924
 • premie i konkurranse Eidsvollsmonument, Oslo 1925 sammen med Helge Thiis
 • 2. og 3. premie i konkurranse utsmykking av Hegermanns plass, Oslo 1926
 • 1. premie i konkurranse idrettsmonument til Dælenenga, Oslo 1928
 • innkjøp i 1. konkurranse P. Munch, A.-monument, Oslo 1930, 3. premie i 2. konkurranse 1931
 • 2. premie i konkurranse utsmykking av Minnehallen, Stavern 1931
 • 2. premie i konkurranse utsmykking av Jernbanetorget, Oslo 1932
 • 1. premie i konkurranse utsmykking av Ankerbroen, Oslo 1933
 • 1. premie i konkurranse Holberg-monument, Oslo 1935
 • 2. premie i konkurranse Arne Garborg-monument, Stavanger 1935
 • 1. premie i engere konkurranse monument over Oscar Borg og Friedrich August Reissiger, Halden ca. 1937
 • innkjøp i konkurranse utsmykking av Oslo Rådhus 1938
 • 1. premie i konkurranse sjømannsmonument i Bergen 1938
 • innkjøp i konkurranse Roosevelt-monument, Oslo 1948
 • innkjøp i konkurranse rallarmonument, Rjukan 1953
 • honorert i konkurranse nasjonalmonument over krigens ofre, Oslo 1957
 • innkjøp i konkurranse Fridtjof Nansen-monument, Oslo 1958
 • honorert i konkurranse utsmykking av Stortinget 1959
 • honorert i konkurranse monument over Haakon 7, Oslo 1967. R1 St. Olavs Orden
 • Kongens fortjenstmedalje i gull
 • Domkirkemedaljen i gull
 • Telemark fylkes æreslønn fra 1973

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Et utvalg: Byste Johannes Skar, Årdal kirkegård, Bygland (bronse 1924, bronsert gips Universitetsbiblioteket, Oslo)
 • Havmannen, fontene, Larvik (bronse 1925, oppsatt 1957)
 • Byste August Western, ved Cicignon ungdomsskole, Fredrikstad (bronse 1926)
 • Grotesk (med Helge Krogs ansiktstrekk), Trondheim domkirke (kleberstein 1926)
 • De tre kongsdøtrene, Kong Haakons plass, Moss (bronse 1928)
 • Einar Tambarskjelve, monument, Dælenenga, Oslo (bronse 1929)
 • Hannulv og Hunnulv, Ila-trappen, Oslo (bronse 1929)
 • Byster William Ivarson og Lorentz Thyholt, Den Nationale Scene, Bergen (begge marmor ca. 1929)
 • Portrettrelieff Elisabeth og Knut O.A.S. Knutsen, Haugesund rådhus (bronse, oppstilt 1931)
 • Byste Sophus C. F. Thorup, Universitetet i Oslo (bronse 1931)
 • Byste Peter F. Holst, Rikshospitalet, Oslo (bronse 1931)
 • Bautastein med portrettmedaljong Ole Olsen Five, Ogndal, Steinkjer (bronse, reist 1932)
 • Hunnørn, Hannørn og minnetavle, Haugesund rådhus (bronse 1933)
 • Statuer St. Clemens (med Olav Aukrusts ansiktstrekk) og Biskop Sigurd, Trondheim domkirkes vestfront (begge kleberstein 1933)
 • Byste Johan Bojer, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo (bronse senest 1934)
 • Byste Henrik Sørensen, Vinjar Samfunnshus, Vinje (bronse 1934, også Nasjonalgalleriet, Oslo og Skiens Faste Galleri)
 • Byste Johan E. Mellbye, Norges Bondelag, Oslo (bronse 1934)
 • Byste Sophus Lie, Universitetet i Oslo (marmor ca. 1935)
 • Peer Gynt på reinsdyret, Veslefrikk med fela, Kari Trestakk, Kvitebjørn Kong Valemon, Ankerbroen, Oslo (bronse 1933-36)
 • Statue Lars Skrefsrud ved Lillehammer kirke (bronse 1936)
 • Statue Torgeir O. Vraa, Gamle Kirkeplass, Drammen (bronse 1936)
 • Ludvig Holberg-monumentet, Studenterlunden, Oslo (bronse 1937)
 • Prillarguri, dobbeltmonument med portrettrelieffer på sokkelen av Oscar Borg og Friedrich August Reissiger, Nordsidens park, Halden (bronse og granitt, reist 1939)
 • Sjøgutten, Haugesund (kleberstein 1938-50)
 • Sjømannsmonument, Torvalmenningen, Bergen (bronse og Granitt 1939-45)
 • Monument Myllarguten, Arabygdi, Rauland (bronse 1941-53)
 • Byste William Nygaard, H. Aschehoug & Co., Oslo (bronse 1945)
 • Bautastein med portrettrelieff av Pål Kluften, Vinstra (bronse ca. 1945)
 • Monument over falne, ved Rjukan kirke (granitt og bronse 1946)
 • Monument over falne, Minneparken, Porsgrunn (bronse og labradorstein 1947)
 • Tonen (minnesmerke over Abraham Hvidsten) ved Skien kirke (bronse 1947/48)
 • Mor Norge, monument over falne, Nordfjordeid (marmor 1947-49)
 • Svanegruppe, fontene til borggården, Oslo Rådhus (forgylt bronse og granitt 1948-49)
 • Veslebrors fontene, Eidanger Salpeterfabriker, Herøya (bronse 1949)
 • Relieff I brenningen, MS Mai Bente (bronse 1950)
 • Minnesøyle med portrettrelieff av August Cappelen, Holden hovedgård, Ulefoss (jern 1952)
 • Statue Olav Aukrust, Lom (bronse 1952)
 • Monument over Ivar Aasen, Ørsta (bronse 1952/53)
 • 7 keramikkrelieffer, Kylstad skole, Furnes (ca. 1954-55)
 • Monument over falne, Gjerpen (bronse 1955)
 • Rallaren, Furuheimparken, Notodden (bronse ca. 1950-65)
 • Krusifiks, Mo kirke, Mo i Rana (1956)
 • Reinsbukk, Bø videregåande skule, Telemark (bronse ca. 1956)
 • Statue Kronprinsesse Märtha ved Asker kirke (bronse 1957)
 • Statue Henrik Ibsen, Henrik Ibsens plass, Skien (bronse 1958)
 • Statue Neri Valen, Bø i Telemark (bronse 1958)
 • Storskarv og Havørn ved Bodø rådhus (bronse 1961)
 • Askeladden, Norcem, Slemmestad (bronse 1961)
 • Statue Torkjell Haugerud, Bø st., Telemark (bronse, reist 1966)
 • Jordbruket og Industrien, Nytorget, Gjøvik (bronse, reist 1966)
 • Hylende hund, Gjøvik Ingeniørhøgskole (bronse 1966), statue Aasmund Olavsson Vinje, Sogn studentby, Oslo (bronse, reist 1968)
 • Slektens gang, Vikatorget, Oslo (bronse, reist 1969)
 • Råbukken og Jens, Lillegården skole, Eidanger (bronse, reist 1970)
 • Gutt og fole, Nedre Fossum, Tokerud, Oslo (bronse, senest 1972)
 • Statue Johan Bojer, ved Rein kirke, Rissa (bronse, reist 1972)
 • Piberen i Viken, Øvre Vollgt., Oslo (bronse, reist 1972)
 • Statue Olav den Hellige, Stiklestad (bronse, reist 1973)
 • Statue Benjamin Sewell, Klosterøya, Skien (bronse, reist 1973)
 • Skogsarbeideren, Statens skogskole, Sønsterud, Flisa (bronse senest 1973)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Christianssands Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Sjøfartsmuseum, Oslo
 • Universitetets Myntkabinett, Oslo
 • Dyre Vaa-samlingen, Rauland
 • Rjukan og Tinn museum
 • De Sandvigske Samlinger, Lillehammer
 • Lårdal bygdemuseum
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Riksgalleriet

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1923
 • Høstutstillingen, 1925-1927
 • Høstutstillingen, 1930
 • Høstutstillingen, 1932
 • Høstutstillingen, 1934-1936
 • Høstutstillingen, 1945-1952
 • Høstutstillingen, 1954-1962
 • Høstutstillingen, 1973-1974
 • Høstutstillingen, 1977
 • De unges utst., 1923
 • Unionalen, 1928
 • Unionalen, 1931
 • Landsutst., 1930
 • 7 unge malere, 1933
 • Skulpturutst., 1934
 • Norsk kunst, 1935
 • Norsk, svensk, dansk utst., 1935
 • Dansk-norsk billedhuggersammenslutning, 1938
 • Norsk kunst idag, 1938
 • Nordisk konst, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Dansk, finsk, isländsk och norsk konst ur samlinger i Sverige, 1941
 • Nordisk Kunstforbunds utstilling, 1946
 • Nordisk Kunstforbunds utstilling, 1947
 • Nordisk Kunstforbunds utstilling, 1949
 • Nordisk Kunstforbunds utstilling, 1950
 • Nordisk Kunstforbunds utstilling, 1957
 • Skulpturutst., 1950
 • Jubileumsutst., 1950
 • Jubileumsutst., 1960
 • Norsk nutidskonst, 1951
 • Riksgalleriets utst. nr. 5, 9, 17–19, 32 og 43, 1953-1967
 • Telemark i norsk billedhuggerkunst, 1958
 • Den byhistoriske utst., 1958
 • Jubileumsutst. 1, 1961
 • Jubileumsutst. 2, 1961
 • Vår skulptur i dag, 1962
 • Statens kunstakademi 60 år, 1969
 • Norsk skulptur, 1972
 • Sommerutst., 1979
 • Jubileumsutst., 1980

Gruppeutstillinger

 • Unge billedhuggere, 1927

Portretter

 • Tegning utført av Rolf Lunde (antagelig 1922/23) gjengitt i Schulerud, M.: Norsk kunstnerliv, Oslo 1960, s. 410
 • Byste utført av Stinius Fredriksen utstilt Kunstnerforbundet 1927
 • Byste (bronse) utført av Ørnulf Bast utstilt Høstutstillingen 1932
 • Tegning utført av Randi Monsen gjengitt i Arbeiderbladet 21.11.1953
 • Tegning utført av Sverre Sondbø gjengitt i Østvedt, E.: Femti år for kunsten, Skien 1960, s.82
 • Tegning utført av Tor Vaa gjengitt i Arbeiderbladet 19.5.1962
 • Byste (bronse 1972) utført av Stinius Fredriksen gjengitt i Kunst og Kultur 1975 s. 108.
 • Selvportretter: maleri (1931) utstilt Kunstnernes Hus, Oslo 1932
 • Selvportrett (bronse) utstilt Høstutstillingen 1932
 • Første premie, statuett (bronse 1934) gjengitt i Østvedt, E.: Dyre Vaa, Oslo [1962] s. 96
 • Maleri utstilt Kunstnerforbundet 1943
 • Maleri (1948) gjengitt i Dagbladet 25.1.1949
 • Byste (gips) utstilt Kunstnernes Hus, Oslo 1953
 • Billedhuggeren, byste (bronse 1962) gjengitt i Østvedt, E.: Dyre Vaa, Oslo [1962] s. 187
 • Litografi utstilt Seljord Kunstforening 1984

Eget forfatterskap

 • Brandes um Michel Angelo. Syn og Segn, 1921, s. 323–35
 • Romantikarar i norsk maalarkunst, Johan Christian Claussøn Dahl, Syn og Segn, s. 367–82
 • Erik Werenskiold, Syn og Segn, 1923, s. 116–30, 155–69
 • Litt om skulptur. Inntrykk fra utstillingen i Göteborg, Kunst og Kultur, 1923, s. 128–64
 • Reidar Aulie, Kunst og Kultur, 1939, s. 219–32
 • Bonnard i Oslo, Samtiden, 1939, s. 367–76
 • Dagfin Werenskiold, Kunst og Kultur, 1942, s. 35–56
 • Rolf Lunde, 1948
 • Gunnar Janson, Kunsten idag, 1948, hefte 7 s. 24–47
 • Erik Werenskiold og Kviteseid, Syn og Segn, 1951, s. 401–12
 • Svanefontenen, Rådhuset i Oslo, 1952, bd. 2, s. 167–70 (ill.)
 • Verdens kunsthistorie, Samtiden, 1953, s. 45–69
 • Erik Werenskiold og Kviteseid, Skien-Telemark Turistforening Årbok 1952-53, 1954, s. 14–27
 • Gunnar Utsond, Skien-Telemark Turistforening Årbok 1952-53, 1954, s. 28–29
 • Også en åndsdebatt, Samtiden, 1960, s. 587–600
 • Kunstnaren, bygda og byen i Østvedt, E.: Femti år for kunsten. Skiens Kunstforening 1910-1960, 1960, s. 82–86
 • Vår skulptur i dag, Syn og Segn, 1962, s. 356–64
 • Kunst eller -?, 1963
 • Einar Olsen Bakkane, Årbok for Telemark, 1963, s. 99–102
 • Farvel til Bitdal, Årbok for Telemark, 1964, s. 144–47 (ill. før tittelbl.)
 • Bitdal, ein ny industriskandale, 1964
 • Gleden over kunst, Farmand, 13.06.1964
 • Torleiv Stadskleiv, 1967
 • Gomoll jord, Det første halvsekel. Bilder fra norsk barndom, 1974, s. 75–95
 • Frihetens menn 1814. Utsmykningen av Eidsvolls plass, 1974, (ill.)

Litteratur

 • Norsk kunsthistorie, 1927, bd. 2, register (ill.)
 • Introduksjon til Norges kunst i 99 billeder, 1930, s. XXII, XXIV, XXVI, XXVIII, pl. 101
 • Hvem er hvem?, 1930-1979
 • i Ord och Bild, 1933, s. 309–12 (ill.)
 • Konstrevy, 1935, s. 56, 58 (ill.)
 • Konstrevy, 1941, s. 50–51 (ill.)
 • Das Bildnis in Norwegen, 1937, s. 75
 • Nasjonalgalleriet, Oslo gjennem hundre år, 1937, s. 179
 • i St. Hallvard, 1939, s. 253–66 (ill.)
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., 1940, bd. 34, s. 20
 • Vem är vem i Norden, 1941, s. 902
 • Norges kunst, 1942, s. 383–85 (ill.)
 • Norsk skulptur gjennom hundre år, 1942, s. 100–01 (ill.)
 • Telemark i norsk malerkunst, 1942, s. 142
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1944, s. 279 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 275, 285 (ill.)
 • i Vår tids kunst og diktning i Skandinavia, 1948, s. 103, 109–10, 132 (ill.)
 • Studentene fra 1920, 1948, s. 346
 • Studentene fra 1920, 1970, s. 310–11
 • Kunsten idag, 1950, hefte 13–14, s. 24 (ill. etter s. 46)
 • Rådhuset i Oslo, 1950, bd. 1, s. 213–14, 230 (ill.)
 • Sjømannsmonumentet i Bergen, 1950, (ill.)
 • Norges billedkunst, 1953, bd. 2, s. 233, 423–26 (ill.)
 • i Dyre Vaa, katalog Kunstnernes Hus, 1953, (ill.)
 • Dyre Vaa, Skien-Telemark Turistforening Årbok 1952-53, 1954, s. 30–35 (ill.)
 • Trondhjems Kunstforening 1845-1945, 1955, register
 • Norske portretter. Forfattere, 1956, register (ill.)
 • Monumenter og prydskulptur i Oslo, 1956, register (ill.)
 • Park og skulptur. En billedbok fra Haugesund, 1956, [upag.] (ill.)
 • Skiens historie, 1959, bd. 3, register (ill.)
 • Femti år for kunsten. Skiens Kunstforening 1910-1960, 1960, s. 49, 55, 57, 63, 65–66, 69, 82–86, 106–09, 112 (ill.)
 • Norsk kunstnerliv, 1960, register
 • Litt om kunsten i Oslo, 1961, s. 40–41, 43 (ill.)
 • Byminner, 1961, nr. 2 s. 24–25 (ill.), nr. 4 s. 21–23 (ill.)
 • Dyre Vaa. Telemarking og européer, 1962
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, 1962, bd. 5, s. 1
 • Dyre Vaa, Norsk Hydro, 1963, nr. 1, s. 4–9 (ill.)
 • Norseman and European: Dyre Vaa, The Norseman, 1963, nr. 1, s. 10–14 (ill.)
 • For den bildende kunst, 1963, register (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, 1965, register
 • Bodø 1816-1966, 1966, register (ill.)
 • Drammens Kunstforening 1867-1967, 1967, register
 • Norsk kunst i dag, 1967, register
 • Telemark i norsk billedhuggerkunst, 1967, register (ill.)
 • Norsk skulptur i femti år, 1969, register (ill.)
 • Norwegian Sculpture/Norwegische Skulptur, 1969, register (ill.)
 • Nidaros Domkirke. Gjenreisning i hundre år 1869-1969, 1969, s. 132–34, 181 (ill.)
 • Statens kunstakademi 60 år, 1969, s. 18, 75–76, 118 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 27, 140, 257
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 124, 126–27
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 118
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 108
 • Kunst og Kultur, 1982, s. 188
 • Kunst og Kultur, 1983, s. 278, 282
 • Skulptur i Moss, 1970, [upag.] (ill.)
 • Årbok for Telemark, 1973, s. 8, 15 (ill.)
 • Mo kirke 250 år, 1973, s. 42
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1975, bd. 17, s. 455–60
 • Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, 1976, bd. 10, s. 358
 • Norges kunsthistorie, 1977, register (ill.)
 • Østfold. Bygd og by i Norge, 1978, register (ill.)
 • Dyre Vaa, katalog Galleri Oddvar Olsen, 1978, (ill.)
 • Vi treffes i Fremtiden - gjennom 75 år, 1980, ved s. 80 (ill.)
 • Nidarosdomen. Vestfrontens figurer, 1980, s. 8–9 (ill.)
 • Norges kulturhistorie, 1981, bd. 8, s. 132 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 520 (ill.)
 • Akershus. Bygd og by i Norge, Oslo 1981, register (ill.)
 • Minnesmerker i Halden og på Fredriksten, 1981, s. 61–62, 66–67 (ill.)
 • i Norges kunsthistorie, 1983, bd. 6, s. 260, 285–89, 297 (ill.)
 • i Norges kunsthistorie, 1983, i bd. 7 s.å. s. 313, 317
 • Oslo. Bygd og by i Norge, 1984, register (ill.)
 • i Seljord Kunstforening, 1984, nr. 1–2, s. 9–11 (ill.)
 • i Tidens Tegn, 06.04.1923
 • Oslo Aftenavis, 07.11.1925, (ill.)
 • Tidens Tegn, 08.01.1926
 • Tidens Tegn, 09.01.1926, (ill.)
 • Varden, 10.04.1926, (ill.)
 • Aftenposten, 10.09.1926, (ill.)
 • i Dagbladet, 18.01.1927
 • i Oslo Nyheds- og Avertissementsbl., 21.01.1927, (ill.)
 • Tidens Tegn, 01.11.1930
 • Aftenposten, 01.12.1931
 • Aftenposten, 08.12.1931, (ill.)
 • i Morgenbladet, 25.02.1932
 • i Nationen, 29.02.1932
 • Nordre Trondhjems Amtstidende, 16.08.1932, (ill.)
 • i Dagbladet, 13.02.1933
 • Varden, 12.12.1934, (ill.)
 • Aftenposten, 15.07.1936, (ill.)
 • Aftenposten, 21.09.1937
 • i Lørdagskvelden (Arbeiderbladet), 25.09.1937, (ill.)
 • i Aftenposten, 12.11.1941
 • i Dagbladet, 14.11.1941
 • i Morgenbladet, 15.11.1941
 • i Aftenposten, 18.02.1943
 • i Morgenbladet, 23.02.1943
 • i Varden, 24.11.1943
 • Aftenposten, 12.12.1946, (ill.)
 • Dagbladet, 25.03.1947, (ill.)
 • i Grenmar, 12.04.1948
 • i Dagbladet, 01.02.1949
 • i Arbeiderbladet, 02.02.1949
 • i Aftenposten, 03.02.1949
 • i Morgenbladet, 05.02.1949, (ill.)
 • Telemark Arbeiderblad, 12.05.1951, (ill.)
 • Varden, 08.09.1951, (ill.)
 • i Aftenposten, 19.01.1953
 • i Aftenposten, 18.11.1953
 • i Dagbladet, 20.11.1953
 • Arbeiderbladet, 21.11.1953
 • i Morgenbladet, 23.11.1953
 • i Verdens Gang, 23.11.1953, (ill.)
 • i Arbeiderbladet, 25.11.1953
 • i Fædrelandsvennen, 20.02.1954, (ill.)
 • i Sørlandet, 25.02.1954
 • Haugesunds Dagblad, 10.04.1954
 • Nationen, 22.10.1955
 • i Arbeiderbladet, 19.05.1962
 • i Morgenposten, 09.01.1963
 • i Aftenposten, 18.01.1963
 • i Dagbladet, 18.01.1963, (ill.)
 • Telemark Arbeiderbladet, 02.03.1963
 • i Aftenposten, 28.12.1963
 • i Aftenposten, 19.10.1965, (ill.)
 • i Aftenposten, 08.08.1966, (ill.)
 • i Aftenposten, 25.08.1969, (ill.)
 • A.magasinet, 01.11.1969, (ill.)
 • Samhold/Velgeren, 10.10.1966, (ill.)
 • Aftenposten, 13.03.1970, (ill.)
 • Dagbladet, 19.09.1970
 • Dagbladet, 24.09.1970
 • Arbeider-Avisa, 14.08.1972, (ill.)
 • Aftenposten, 13.10.1972, (ill.)
 • i Dagbladet, 19.01.1973
 • i Morgenbladet, 19.01.1973, (ill.)
 • Varden, 02.06.1973, (ill.)
 • i Dagbladet, 21.06.1973, (ill.)
 • Aftenposten, 31.01.1973
 • Aftenposten, 30.06.1973, (ill.)
 • Verdens Gang, 24.07.1973, (ill.)
 • i Dagbladet, 03.09.1973, (ill.)
 • i Aftenposten, 08.10.1973
 • Dagbladet, 05.08.1974
 • Dagbladet, 29.12.1974, (ill.)
 • Oppland Arbeiderblad, 08.09.1975, (ill.)
 • i Adresseavisen, 16.01.1978, (ill.)
 • i Vårt Land, 25.04.1978, (ill.)
 • i Aftenposten, 14.05.1980
 • Laagendalsp., 27.11.1980, (ill.)
 • Varden, 12.06.1981, (ill.)
 • Bergens Tidende, 13.06.1981
 • Telemark Arbeiderblad, 13.06.1981, (ill.)
 • i Norges Handels og Sjøfartstidende, 25.03.1983
 • A.-magasinet, 09.04.1983, (ill.)
 • Akershus Arbeiderblad, 11.05.1983, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 13.08.1983