M.s malerier viser innflytelse fra Herman Bendixens dempede fargesyn og vibrerende penselføring. I landskapsbildene, som oftest med figurer, utvikler hun dette videre i løsningen av formelle problemer, mens hun i figurbilder arbeider med medmenneskelige forhold og rollemønstre. I de siste bilder får den sterkt forenklede figurtegning av og til ekspressiv karakter. I andre bilder kan formen nærme seg et rent abstrakt uttrykk. Flere av M.s malerier og tegninger har innslag av poengtert humor.