Arkitektassistent og medarbeider hos Gabriel Tallaksen i Kristiansand 1935–39. Egen arkitektpraksis 1934–35 og 1939–40 sammen med arkitekt Frithjof Fonahn i Kristiansand 1940–51. Fylkesarkitekt i Vest Agder 1951–78. C. har vært påvirket av sine lærere på Norges Tekniske Høyskole: Finn Berner, Erling Gjone og Johan Meyer samt arkitektene Arnstein Arneberg og Andreas Hesselberg Bjercke. Innflytelsen viser seg bl.a. i interessen for den tradisjonelle og stedegne arkitekturen. C.s bygninger er tilpasset den omgivende arkitekturen eller naturen f.eks. Vågsbygd kirke med det store skifertaket, stenvegger og bruk av tjære og engelskrødt i treverket.