Faktaboks

Christon Arnold Christensen
Christensen, Christon Arnold
Født
27. november 1908, Mandal

Arkitektassistent og medarbeider hos Gabriel Tallaksen i Kristiansand 1935–39. Egen arkitektpraksis 1934–35 og 1939–40 sammen med arkitekt Frithjof Fonahn i Kristiansand 1940–51. Fylkesarkitekt i Vest Agder 1951–78. C. har vært påvirket av sine lærere på Norges Tekniske Høyskole: Finn Berner, Erling Gjone og Johan Meyer samt arkitektene Arnstein Arneberg og Andreas Hesselberg Bjercke. Innflytelsen viser seg bl.a. i interessen for den tradisjonelle og stedegne arkitekturen. C.s bygninger er tilpasset den omgivende arkitekturen eller naturen f.eks. Vågsbygd kirke med det store skifertaket, stenvegger og bruk av tjære og engelskrødt i treverket.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christen Andreas Christensen, kjøpmann, konsul (1866 - 1949)
 • Caroline Margrethe Pedersen (1869 - 1964)

Gift med

 • 1935 med Martha Schmidt

Utdannelse

 • Examen artium i Mandal 1929
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1929–30
 • Norges Tekniske Høyskole 1930–1934

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Oddernes bygningsråd og bygningsrådets konsulent 1946–51
 • fylkesforsyningsnemnda byggeutvalg 1946–52
 • styremedlem Norske Arkitekters Landsforbund 1948–50
 • formann i Agder Arkitektforening
 • styremedlem Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring Vest Agder avdeling fra 1962
 • og Vest Agder Fylkesmuseum fra 1978

Utførte arbeider

 • Bolig for rektor Petersen i Mandal (1933–34)
 • Mandal Sparebank og Kino sammen med arkitekt Tallaksen (1938)
 • St.Olavsgt. 13 boligblokk Kristiansand etter hemmelig innbudt konkurranse (1942)
 • Sørlands Margarin A/S fabrikk og kontorbygning Kristiansand (1948)
 • Vennesla herredshus og administrasjonsbygning (1950–51) etter 1.premie 1949
 • Gjenreisning av Klubben i Kristiansand (1949) sammen med arkitekt F. Fonahn
 • Rokokkopaleet Husan i Farsund (1958-65)
 • Frimurerlosjen i Kristiansand med selskapslokaler (1965–70)
 • Vest Agder Fylkeshusmorskole med internat Kvinesdal
 • Diverse pleie- og gamlehjem boligblokker rekkehus villaer og skjærgårdsbebyggelse
 • Kirker m.m.: Herad på Lista (1957)
 • Interimskirke og menighetshus Moseeidmoen Vennesla (1965)
 • Vågsbygd (1965–66)
 • Sakristitilbygg ved SpindFarsund og Harkmark
 • Bårehus ved Kvinesdal, Øyslebø, Greipestad, Grindheim og Harkmark
 • Restaurering av Harkmark kirke
 • Reguleringer: Kjos Haveby med småhusbebyggelse, Kristiansand (1946–47)
 • Fiskåtangen, Kristiansand 1958
 • Sentrum i Mandal med utgangspunkt i bevaring av den gamle bebyggelse (1950–57)
 • Prosjekter: 1. premie Flekkefjord skole 1938

Eget forfatterskap

 • Møndihedan skolle gribe inn, Bonytt, 1956, nr. 5/6 s. 97–102
 • Byggekunst, 1948, tillegg s. 43–44

Litteratur

 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1942, s. 180
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1964, s. 168__mdash;169
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1966-1967, s. 180
 • Byggekunst, 1947, tillegg s. 32 (ill.)
 • Byggekunst, 1949, s. 154–155 (ill.)
 • Studentene fra 1929, Oslo, 1954, s. 54
 • Muri, S., Norske Kyrkjer, Oslo, 1971, s. 132–33

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, 1980