Fra 1799 til 1818 arbeidet han jevnlig som formskjærer for Fritzøe jernverk og han nevnes i kildene så sent som 1827. Han forarbeidet hele modeller til arkitektoniske ovner, som den obelisk-formede "No. 14", foruten ornamenter til enkelte plater. G. arbeidet i en nett og upersonlig empirestil og har også reparert gamle rokokko-plater i en tilnærmet nyklassisk stil. Hele tremodeller og utskårne treplater som må tilskrives ham finnes enda hos Treschow, Fritzøehus, likeledes en del tegninger til plater, og noen av hans arbeider kjennes i utførelse. I 1799 leverte han ifølge regnskaper 12 stoler til verkets kontor.