E. var en av de mange elever av den kjente "Jonsjordskolen" etter rosemaleren Hallvor Jonsjord i Tinn. En kjenner lite til E. i Telemark, da han tidlig slo seg ned i Buskerud. E. har etterlatt seg mye arbeid i Rollag i Numedal, det meste er likevel vanlig håndverksmaling.