L. var utdannet billedskjærer før han ble maler. Han virket mest som portrettmaler og tegner og leverte i en årrekke portrettegninger til Aftenposten. L.s debutarbeide på Høstutstillingen i 1915 minnet om van Gogh, men senere arbeider bar bud om hans store beundring for Rembrandt og de gamle mestre. Portrettene hadde ofte en mørk galleritone, og landskapsbildene var stillferdige og enkle, litt romantiske naturskildringer. Nasjonalgalleriet, Oslo eier portrettet av Antikvitetshandler Tv. Groseth (1922) og Oslo kommune portrettet av Amaldus Nielsen (1931).