Faktaboks

Irma Hodne
Hodne, Irma Maria Bruun Hanssen; Hodne, Irma Maria Bruun
Født
16. august 1919, Oslo
Død
2011

H. debuterte som billedhugger på Høstutstillingen i 1952 og hadde samtidig sin første separatutstilling i Stavanger kunstforening. De første arbeidene bar preg av Per Palle Storms sterke innflytelse, men viste også impulser fra Stinius Fredriksen og Gunnar Janson. H. har vært tro mot den skole hun har fått og har hele tiden siden arbeidet innenfor et naturalistisk formspråk. Hennes naturalisme er likevel underordnet det materiale hun arbeider med. Det karakteristiske ved hennes arbeider har vært det sarte, følsomme og grasiøse, kombinert med sunn formsans. H. legger for dagen en rik fabuleringsevne, men motivene er likevel svært enkle med vekt på komposisjon og rytme. Ro og harmoni i uttrykk og form preger hennes skulpturer. Håndverksmessig grundighet lærte hun ved Akademiet i København der hun hovedsakelig konsentrerte seg om tekniske sider ved faget. Trofasthet overfor modellen har gjort H. til en meget avholdt og benyttet portrettkunstner. Portrettbystene dominerer hennes produksjon. Mange av portrettene hever seg utover portrettlikhet og karakteristikk av modellen. De har et allment menneskelig innhold og tidløst uttrykk. I H.s kunst er barna den viktigste inspirasjonskilde. Barn i lek og aktivitet med fugler og dyr går igjen både i de beskjedne formater og i de større dekorative arbeidene, som f.eks. kunstnerens første offentlige arbeid, barnegruppen Barn med fugl (1956) i Østre bydel i Stavanger. Året etter fulgte veggrelieffet Barna og pæretreet (kunststein) i Ganddal skoles vestibyle. Lekende barn finner man også i vestibylen på Sunde skole (1962). H. modellerer i leire. De ferdige skulpturer er utført i terracotta, steingods, gips, kunststein og bronse. Lærervirksomhet og en rekke langvarige tillitsverv har gitt begrenset tid til kunstnerisk virksomhet.

Familierelasjoner

Datter av

 • Gudrun Bruun (1884 - 1980)
 • Sigurd Hanssen (1889 - 1970)

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Hafrsfjord

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Johan Sirnes, Carl von Hanno, Finn Faaborg, Karl Høgberg, Rolf Kongsvold og Torbjørn Alvsåker 1939–1942
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Stinius Fredriksen og Per Palle Storm 1946–1949
 • kunstakademiet i København under Einar Utzon-Frank 1952

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer ved Stavanger Friundervisning 1956–1966 og 1969
 • formingslærer ved Stavanger offentlige skole for døve fra 1971
 • timelærer ved Rogalands fylkeshusflidskole fra 1971 og ved Rogaland førskolelærerskole fra 1976
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Bildende Kunstneres Forening Rogaland med en rekke tillitsverv
 • Medlem Vestlandsutst.s jury 1964–65, 1974–75
 • styremedlem Stavanger Kunstforening 1966–72
 • styremedlem Stavanger Faste Galleri fra 1972, medlem innkjøpskomité fra 1973
 • Medlem i mange år av Stavanger skolestyres komité for kunst og kultur

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Terracottarelieff, Stavanger Aftenblads bygg (1953)
 • Barn med fugl, Stavanger Østre bydel (bronse 1956)
 • Relieff, Ganddal skole, Sandnes (kunststein 1957)
 • To relieffer, Sunde skole, Stavanger (terracotta 1962 og 1963)
 • Rødekors søster, Rogaland sentralsykehus (bronse 1979)
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Norsk kulturråd
 • Bryne Kunstforening

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Stavanger Kunstforening, 1952
 • Stavanger Kunstforening, 1972
 • Stavanger Kunstforening, 1977
 • Bryne Kunstforening, 1955
 • Haugesund Kunstforening, 1974
 • Haugesund Kunstforening, 1979
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1974
 • Aalesunds Kunstforening, 1976
 • Stord Kunstlag, 1978
 • Høstutstillingen, 1952
 • Høstutstillingen, 1958
 • Høstutstillingen, 1960
 • Høstutstillingen, 1963
 • Høstutstillingen, 1970
 • Høstutstillingen, 1975
 • Vestlandsutst., 1952
 • Vestlandsutst., 1953
 • Vestlandsutst., 1955
 • Vestlandsutst., 1956
 • Vestlandsutst., 1957
 • Vestlandsutst., 1958
 • Vestlandsutst., 1959
 • Vestlandsutst., 1961
 • Vestlandsutst., 1963
 • Vestlandsutst., 1965
 • Vestlandsutst., 1967
 • Vestlandsutst., 1973
 • Vennskapsbyutst. i Esbjerg, 1954
 • Vennskapsbyutst. i Esbjerg, 1955
 • 11 Stavangerkunstnere, Trondheim Kunstforening, 1958
 • 11 Stavangerkunstnere, Trondheim Kunstforening, 1959
 • Kunst fra Stavanger, 1967
 • Bildende Kunstneres Forening Rogalands vandreutst., 1974
 • Bildende Kunstneres Forening Rogalands vandreutst., 1976

Litteratur

 • Johannesen, S., i Stavangeren, 19.01.1952
 • Stavangeren, 26.01.1952
 • 1ste Mai, 26.01.1952
 • Stavanger Aftenblad, 26.01.1952
 • Storstein, A. R., i Stavanger Aftenblad, 31.01.1952
 • Haave, C., i Stavangeren, 02.02.1952
 • Tveterås, S., i Stavangeren, 31.10.1953
 • Stavangeren, 26.02.1954
 • Stavangeren, 30.08.1956
 • Stavanger Aftenblad, 30.08.1956
 • Rogalands Avis, 30.08.1956
 • Søyland, L. V., i Stavangeren, 01.09.1956
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 08.09.1956
 • Budstikka, 19.09.1956
 • Thomsen, K., i Stavanger Aftenblad, 10.08.1957
 • Stavangeren, 15.05.1957
 • Stavangeren, 05.09.1964
 • Hidle, G. Schanche, Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 255, 256, 272
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 207
 • Rogalands Avis, 19.10.1972
 • Stavanger Aftenblad, 19.10.1972
 • Riis, H, i Rogalands Avis, 28.10.1972
 • Remfeldt, P, i Stavanger Aftenblad, 31.10.1972
 • Haugesunds Avis, 20.04.1974
 • Goa, T, i Haugesunds Avis, 03.05.1974
 • Sunnmørsp., 08.03.1975
 • Sunnmørsp., 11.03.1975
 • Joner, K., i Rogalands Avis, 10.11.1977
 • Stavanger Aftenblad, 15.10.1974
 • Stavanger Aftenblad, 10.11.1977
 • Rogaland, Bygd Og By I Norge, Oslo, 1979, register s. 533