Faktaboks

Harald Kihle
Kihle, Harald Olai
Født
3. juli 1905, Borre
Død
2. august 1997, Oslo

Guro rid til ottesong, 1957-1960. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Fra Telemark, 1953. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Småbrukeren og hans hest, 1960-1972. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Til "Hestemarken", 1960. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

En jordferd, 1936. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

K.s bilder er i høy grad preget av at han i sitt voksne liv har vært opptatt av Telemark. En avgjørende impuls i så måte, så vel personlig som kunstnerisk, var hans kontakt med Henrik Sørensen, et årelangt og nært vennskap og samarbeid som ble innledet sommeren 1926. Siden året etter har K. jevnlig besøkt og tidvis bodd i flere telemarksbygder. Som Sørensen har han næret en nasjonalromantisk begeistring for landskapets formasjoner og vegetasjon og for egnens bebyggelse, folkeliv og kulturarv. For dem begge har beretningene om stedlige helter og sagnskikkelser som Myllarguten, Storegut og Guro Heddelid spilt en stor rolle. Men mens Sørensens heimstadmaleri og nasjonalromantiske symbolisme er ekspressivt ladet, preget av patos, stemningsintensitet og etisk fordring, er K.s holdning til motivene mer ritualiserende (En jordferd, 1936; Vår i Flatdal, 1936; Forberedelse til bryllup, 1938; Saueklipping, 1939). Han kan i så måte minne om Kai Fjell, som han for øvrig var sammen med i Telemark i midten av 30-årene. Beslektet er også den mørkstemte koloritten de to benyttet på denne tiden (En jordferd, 1936; Forberedelse til bryllup, 1938). Fjell utviklet imidlertid videre det mytiske og dekorative, mens K. festet seg ved en mer direkte motivbehandling. Hest og kar og skogbevokst fjellandskap ble gjennomgangstema (Storegutvollen, 1942; Tømmerkjøring 1950; Møte, 1950–55); også det sagnmessig litterære har stadig opptatt ham (Storegut-drapet 1943–44; Guro rid til Ottesong, 1957–60, Nasjonalgalleriet, Oslo). Fjells og K.s formspråk og fargebruk ble etter hvert også svært forskjellig. Karakteristisk for K. er en forholdsvis pastos penselskrift og begrenset palett dominert av brunt, grått og grønt. Formene er summarisk beskrevet og skikkelsene tidvis slåpne. Igjen spores innflytelsen fra Henrik Sørensen, men uten dennes særpregete bruk av krapplakk. K.s penselføring, som i de tidligste arbeidene var noe gnidrete, ble mot slutten av 30-årene mer flytende, samtidig lysnet han fargene. Senere har han gjerne kombinert partier med flekkete strøk med bredere og roligere (Storegut-drapet, 1943–44). En enstonig og samstemt helhetsvirkning er gjennomgående typisk for K.s malerier. Foruten telemarksmotiver har K. malt tømmerkjørere i Hakadal samt en del portretter ( Pär Lagerkvist, 1949, Örebro Läns Museum).

Som grafiker har K. arbeidet med tresnitt og litografier. Det egenartete og ensartete som, tross den nevnte utvikling og tydelige gjeld til Henrik Sørensen, preger K.s maleri-produksjon, er også karakteristisk for hans grafikk. Motivkretsen er den samme, tildels med direkte gjentagelser (Fjordingen, 1938, tresnitt og Fjordingen, 1945, lito; Høst i Vinje, 1944, tresnitt og Kornskurd i Vinje, 1946, lito; Møte, 1950–55, maleri og Møte, 1961, lito; Guro rid til ottesong, 1955, tresnitt og Guro Heddelid, 1973, lito). Hest og kar og Guro Heddelid dominerer, med innslag av parisiske aktmodeller og gatescener. Innen tresnittene, som i stor grad har vært benyttet som bokillustrasjoner (J. Telnes: Guro Heddelid, 1972; A.O. Vinje: Storegut, 1951), er de litterært inspirerte motivene flere enn i litografiene, hvor landskapene spiller større rolle. K. har arbeidet med tresnitt fra 1938, men bare i sort-hvitt og små formater. Hans særpregede stil henger nøye sammen med den skjæreteknikken han hele tiden har benyttet. Få og enkle figurer er risset opp med kraftige konturer som står som sammenhengende og småflisete hvite streker omkring formene. Valørvariasjoner er lagt inn som lysere grå formflater. I hele trykkflaten trer sporene av treplatens overflatestruktur tydelig fram (Fjordingen, 1938; Høst i Vinje, 1944; ...i ville Floget han rid av stad, 1955). I de tidligste litografiene, fra 1945 og inn i 50-årene, er figurtegning i kritt kombinert med malte, tildels jevne og tidvis temmelig kraftige fargeflater (Fjellfolk, 1947; Gamleveien i Froland, 1952). Siden slutten av 50-årene har krittegningen vært mer knudrete og i større grad fordelt over hele billedflaten som har vært holdt i en enstonig, grålig koloritt (Høylasset, 1967–68; Guro rid til ottesong, 1973; Hestehandel, 1981).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anton Jørgensen Kihle (1867 - 1920)
 • Mina Gunelia Halvorsdatter Leikås (1860 - 1945)

Gift med

 • Oslo, 1930 med Ingrid Kirsten Olsen (f. 1906)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Som ung i malerlære i Horten
 • aftenundervisning ved Ola Abrahamssons malerskole, Oslo 1925
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Eivind Nielsen 1926–29
 • korreksjon av Henrik Sørensen 1927–29
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold og Per Krohg 1932–33
 • hos Marcel Gromaire i Paris 1938

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Hielmstierne Rosencrones legat 1937
 • Houens legat 1940
 • Conrad Mohrs stipend 1941
 • Oslo bys kulturstipend 1967
 • Studiereiser til Göteborg og København 1935
 • Frankrike og Danmark 1938
 • Danmark, Sveits, Italia og Frankrike 1947
 • Nederland 1948
 • Italia 1957
 • Spania 1958
 • Hyppige opphold i Telemark fra 1927

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, jurymedlem 1949–51
 • varamedlem Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité 1949–52, medlem 1958–61, varamedlem 1962–64

Priser, premier og utmerkelser

 • Forslag antatt til utførelse ved Landbruksutstilling kunstkonkurranse 1959
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1947
 • R1 St.O.O. 1981

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavler Grungedal kirke (1952) og kapellet Bakkebø Hjem og Arbeidsskole, Egersund (1957)
 • Felter i prekestolen, Manndalen kapell, Seljord (1954)
 • Mo kirke (1961)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Bergen Billedgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Christianssands Faste Galleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Moderna museet, Stockholm
 • Länsmuseet i Gävleborgs Museum, Gävle
 • Örebro Läns Museet, Örebro
 • Sandviken järnverks museet, Gävle
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Horten og Borre, Bodø, Porsgrunn og Seljord kunstforeninger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Lårdal Bygdemuseum
 • Norges Bank
 • Oregon State University, Eugene, Oregon

Illustrasjonsarbeider

 • N. Rolfsen: Lesebok, Oslo 1939, bd. 3, s. 58
 • J. Vikør: Ein villstyring, Oslo 1940
 • N. Rolfsen: Lesebok, Oslo 1940, bd 2, s. 58
 • M. Haalke: Som Borgil Blå, Julehelg, Oslo 1948, s. 16–18
 • A.O. Vinje: Storegut, Oslo 1951, s. 11, 13, 23, 37, 39, 43, 47, 65, 77, 89, 93, 107, 115, 123, 125, 127, 129, 133 (Nasjonalgalleriet, Oslo), 135, 139 samt omslaget (Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • T. Vesaas: Det store spelet, Oslo 1951
 • Salmeskatt og kulturarv. Eit skrift om M.B. Landstad, Oslo 1951, s. 62, 75
 • N.J. Rud: All ting gjort, Juleglede, Oslo 1955, s. 20–26
 • J. Bleie: Folk ved Folgefonn, Oslo 1955, s. 4 (Nasjonalgalleriet, Oslo), 17 (Nasjonalgalleriet, Oslo), 18, 53, 54, 63, 64, 73, 74, 91, 92, 109, 110
 • J. Bull: Før høstregnet kommer, Julefest, Oslo 1958
 • H. Eitrem: Norsk leseverk, Oslo 1960, bd. 1, s. 343, 357, bd. 2, s. 17
 • Thorbjørn Egners lesebøker. Tiende bok. Hverdagens saga, Oslo [1960], s. 185 (Nasjonalgalleriet, Oslo), 186, 197
 • M. Fønhus: Inn gjennom storfjella, Julefest, Oslo 1961
 • J. Bleier: Hestar fór Harding-slepa, Oslo 1961, s. 7, 11, 15, 25, 33, 59, 69, 71, 103
 • Nynorsk lyrikk. Frå Ivar Aasen til Tor Jonsson, Oslo 1962, s. 14, 127, 162, 183
 • Gyldendals lesebøker. Niende skoleår, Oslo 1964, s. 350
 • Gyldendals lesebøker. Sjette skoleår, Oslo 1966, s. 220 (Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Gyldendals lesebøker. Sjuende skoleår, Oslo 1967, s. 209
 • Tarjei Vesaas. 1897 - 20. august 1969, Oslo 1969
 • J. Telnes: Guro Heddelid, Oslo 1972 (s. 21, 23, 26, 32, 35, 37, 43, 48, 53, 56, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 84, 88, 93, 96, 98 i Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • I. Raknem: Hesten i folketru og diktning, Oslo 1974
 • Grafikk - lyrikk, Oslo 1974, s. 151
 • Thorbjørn Egners lesebøker. Sjette bok. Det var en gang, Oslo 1975, s. 111. 115, 116, 151, 155
 • J. Bleie: Barndoms stjerner, Oslo 1976
 • H.J. Sandsdalen: Lagnaden og lendet, Oslo 1977
 • Norsk Forening for Grafisk Kunst 1940, -47

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1933-1934
 • Høstutstillingen, 1936-1940
 • Høstutstillingen, 1945
 • Høstutstillingen, 1950
 • Høstutstillingen, 1953-1954
 • Høstutstillingen, 1962
 • Norsk interiørmaleri gjennem 50 år, Oslo Kunstforening, 1932
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • Mitt første billede på Statens Høstutstilling, Oslo Kunstforening, 1937
 • Februar-utstilling, Oslo Kunstforening, 1938
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Bergens Kunstforening, 1939
 • Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Skiens Kunstforening, 1941
 • Skiens Kunstforening, 1952
 • Skiens Kunstforening, 1958
 • Norsk grafikk, Kunstnernes Hus, Oslo, 1941
 • God Konst, Göteborg, 1945
 • Vårutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1945-1948
 • Vårutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1954
 • Ung norsk kunst, Lillehammer Bys malerisamling, 1945
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger utstilling av maleri og skulptur, Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger grafikkutstilling, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1946
 • Ung norsk grafikk, Lillehammer Bys malerisamling, 1946
 • Ung norsk kunst, København, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Nordisk konst 1946–47. Grafik i Nationalmuseum, Nationalmuseum, Stockholm, 1947
 • Sommerbilder, Kunstnerforbundet, Oslo, 1947
 • Gummesons Konsthall, Stockholm, 1948
 • Den store nordiske kunstudst., København, 1949
 • Larvik Kunstforening, 1949
 • Larvik Kunstforening, 1964
 • Honderd jaar noorse schilderkunst, Gemeentemuseum, Haag
 • Honderd jaar noorse schilderkunst, Paleis des Beaux-Arts, Brussel, 1950
 • Norsk grafikkutstilling, Lausanne, 1950
 • Pohjoismaiden taidetta - Nordisk konst, Ateneum, Helsinki, 1950
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Norsk nutidskonst, Göteborg, 1951
 • Grafikk - teknikk og historie, Statens vandreutstilling i samarbeid med Bergen Billedgalleri, 1951
 • Exposição de Pintura e Gravura Norueguesa, Rio de Janeiro, 1952
 • Kunst i privateie i Lillehammer, Lillehammer Bys malerisamling, 1952
 • Det lille format, Kunstnerforbundet, Oslo, 1952
 • Drammens Kunstforening, 1952
 • Norsk fargegrafikk fra Edvard Munch til i dag, Oslo Kunstforening, 1953
 • Svart og hvitt i dag, Kunstnerforbundet, Oslo, 1953
 • Bilder fra Einar Lundes samling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1953
 • Nordisk kunst, Bergen, 1953
 • Nordisk kunst, Oslo, 1953
 • Biennal, São Paulo, 1953
 • Norsk kunst fra det Faste Galleri og Kunstforeningen i Drammen, Oslo Kunstforening, 1953
 • Norsk kunst fra Edvard Munch til i dag, Riksgalleriet vandreutstilling nr. 1–2, 1953-1957
 • Norsk kunst fra Edvard Munch til i dag, Riksgalleriet vandreutstilling nr. 4–13, 1953-1957
 • Norsk kunst fra Edvard Munch til i dag, Riksgalleriet vandreutstilling nr. 17–19, 1953-1957
 • Eva og Einar Lundes gave, Lillehammer Bys malerisamling, 1954
 • Norsk grafikkutstilling, Lugano, 1955
 • Contemporary Norwegian Prints, Arts Council utstilling, England, 1956
 • La gravure norvégienne contemporaine, Frankrike, 1956
 • Nyere norsk kunst i privat eie, Oslo Kunstforening, 1956
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1956
 • Norsk maleri i de siste 25 år, Riksgalleriet utstilling under Festspillene i Bergen, Bergens Kunstforening, 1956
 • Nordisk konst 1947–1957, Göteborg, 1957
 • Næringslivet i kunsten, Kunstnerforbundet, Oslo, 1957
 • Norsk nutidskonst, Riksgalleriet vandreutstilling i samarbeid med Riksförbundet för Bildande Konst, Sverige, 1958
 • Norsk landskapskunst gjennom 150 år, Bergen Billedgalleri, 1958
 • Barnebilder i norsk kunst, Kunstnerforbundet, Oslo, 1958
 • Skien gjennom 600 år, Skien, 1958
 • Kollektiv norsk kunst, Gall. KB, Oslo, 1958
 • Contemporary Prints from Norway, Oregon State College, Eugene, Oregon, 1958-1959
 • Norwegische Graphik des XX. Jahrhunderts, Westphalen, 1958-1959
 • Motiver fra norsk landbruk, Kunstnerforbundet, Oslo, 1959
 • Lillehammer By's Malerisamling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1959
 • Malernes reisestudier, Kunstnerforbundet, Oslo, 1959
 • Vårutstilling, Gall. KB, Oslo, 1959
 • Malerier som tilhøyrer Riksgalleriet, Riksgalleriet vandreutstilling nr. 28, 1959-1960
 • Norske Grafikere 40 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1960
 • Fra Peder Balke til Henrik Sørensen, Gall. KB, Oslo, 1962
 • Hesten i norsk kunst, Oslo Kunstforening, 1962
 • Norske malere, Oslo Kunstforening, 1963
 • Bergens Kunstforening 125 år. Norske malere en, Bergens Kunstforening, 1963
 • Kollektiv norsk utstilling, Gall. KB, Oslo, 1964
 • Kollektiv norsk utstilling, Gall. KB, Oslo, 1966
 • Kollektiv norsk utstilling, Gall. KB, Oslo, 1967
 • Hammerlunds Kunsthandel, Oslo, 1965
 • Kunstnerforbundet, Oslo sommerutstilling, 1965
 • Norsk kunst i dansk eie, Kunstnerforbundet, Oslo, 1968
 • Figurmaleri, Kunstnerforbundet, Oslo, 1968
 • Serigrafi-utstilling, Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1969
 • Vi oppsøker 13 kunstnere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1970
 • Gall. KB, Oslo, 1971
 • Gall. KB, Oslo, 1973
 • Gall. KB, Oslo, 1976-1980
 • Gall. KB, Oslo, 1982
 • Sommerutstilling, Seljord, 1976-1977
 • Sommerutstilling, Seljord, 1979-1980
 • Sommerutstilling, Seljord, 1982
 • Vågan rådhus, Svolvår, 1977
 • Norsk malerkunst 1900–1940, Riksgalleriet vandreutstilling nr. 95, 1978
 • 15 norske grafikere, Bergen Billedgalleri, 1979
 • Norske Grafikere 60 år, Munch-museum, 1979
 • Kunstnernes Hus, Oslo jub.utstilling, 1980
 • Norske sommerlandskap i 100 år, Kunstnerforbundet, Oslo, 1980
 • Kyrkja - slik kunstnarane ser henne, Seljord Kunstforening, 1980
 • Vinjeutstilling, 1981
 • Profiler -81, Kunstnerforbundet, Oslo, 1981
 • Motiv fra Nittedal, Nittedal Kunstforening, 1981
 • Juleutstilling, Gall. Jørgen, Oslo, 1981
 • Sommerutstilling, Lofthus, 1982

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1927
 • Oslo Kunstforening, 1932
 • Skiens Kunstforening, 1933
 • Skiens Kunstforening, 1953
 • Skiens Kunstforening, 1965
 • Skiens Kunstforening, 1969
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1948
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1955
 • Trondheim Kunstforening, 1960
 • Vinjar Samfunnshus, Vinje, 1964
 • Frysja Senter, Oslo, 1970
 • Seljord Kunstforening, 1975
 • Seljord Kunstforening, 1980
 • Gall. Acanthus, Oslo, 1980
 • Horten og Borre Kunstforening, 1980
 • Horten og Borre Kunstforening, 1981
 • Gall. Jørgen, Oslo, 1980
 • Gall. Jørgen, Oslo, 1981

Portretter

 • Maleri utført av Kai Fjell (olje, Skiens Faste Galleri)
 • Selvportrett (blyant 1951) gjengitt i R. Revold: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1953, bd. 2, mot s. 236
 • Tegning utført av Harald Nilsen (1953) gjengitt i Aftenposten 18.12.1953
 • Byste utført av Per Palle Storm (bronse, reist 1980, Seljord)

Eget forfatterskap

 • Litt om norsk folkekunst, i Folkekunst I, Oslo, 1947, s. 79–80 (ill.)
 • Østvedt, E., Kihle, Harald, 50 år for kunsten. Skiens Kunstforening 1910–1960, (Skien, 1960, s. 76–78, Hilsen til Skiens Kunstforenings 50-års jubileum, i
 • Mitt Telemark gjennom tredve somre, Årbok for Telemark 1961, (Skien, 1961, s. 53–68 (ill.)

Litteratur

 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, register s. 103 (ill.)
 • Lexow, E., østby, L., Norges kunst, Oslo, 1942, s. 377–79 (ill.), Mellomkrigstid, i
 • Østvedt, E., Telemark i norsk malerkunst, Oslo, 1942, s. 127–32 (ill.)
 • Lyshoel, J. H., Harald Kihle, Oslo, 1943, (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 127 (ill.)
 • Revold, R., Gran, H., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, s. 74, pl. 140
 • Stenstadvold, H., Norge som malerne så det, Oslo, 1947, register s. 164 (ill.)
 • Aulie, R., Moderne norsk malerkunst, København, 1948, s. 44, 46 (ill.)
 • Østby, L., Malerkunst, i Vår tids kunst og diktning i Skandinavia, Oslo, 1948, bd. 1, s. 78–79 (ill.)
 • Folkrörelsernas Konstfrämjande Nr. 3. Harald Kihle, Stockholm, 1949, (ill.)
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register s. 267 (ill.)
 • Østby, L., Modern Norwegian Painting, Oslo, 1949, register s. 261 (ill.), engelsk utgave
 • Askeland, J., Grafikk. Litt om dets teknikk og historie, Bergen, 1951
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 88
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 159 (ill.), 232–33 (ill.), 237 (ill.)
 • Stenstadvold, H., Maleren i snaufjellet, Den Norske Turistforenings årbok 1953, Oslo, 1953
 • Askeland, J., Norwegian Painting. An Introduction, Oslo, 1954, s. 77–78 (ill.)
 • Askeland, J., i Tresnitt av Harald Kihle, Oslo, 1955, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 138–39, 148 (ill.)
 • Stenstadvold, H., Norskt måleri, i Moderna Museet, Stockholm, 1957, s. 134
 • Askeland, J., Profiler i norsk grafikk, Oslo, 1958, s. 19–20, 30, 76–79 (ill.), 107, 115
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1959, s. 352
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, register s. 155 (ill.)
 • Østvedt, E., 50 år for kunsten. Skiens Kunstforening 1910–1960, (Skien, 1960, s. 49, 52, 55, 62–63, 66, 68, 77 (ill.), 100 (ill.), 110, 112
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register s. 657 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet, Bergen, 1963, register s. 160
 • Askeland, J., Norsk malerkunst. En oversikt, Oslo, 1963, register s. 102, 104 (ill.)
 • Askeland, J., A Survey of Norwegian Painting, Oslo, 1963, s. 61 (ill.), 67, engelsk utgave
 • Østby, L., Bildende kunst, i Dette er Norge 1814–1964, Oslo, 1964, bd. 3, s. 336 (ill.)
 • Nordstoga, K., Harald Kihle i Vinje, Vinje, 1964, katalog Vinjar Samfunnshus
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 66 (ill.)
 • Harald Kihle. Jubileumsutstilling, (Skien, 1965, katalog Skiens Kunstforening
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register s. 286
 • Matheson, F., Malmanger, M., Askeland, J., Parmann, ø., Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, register s. 126 (ill.)
 • Eier, S. L., Alsvik, H., Hurums historie, Drammen, 1969, bd. 2, s. 501, 505–06, Holmsbu-malerne, i
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 11, spalte 32 (ill.)
 • Broby Johansen, R., Dagens dont i Norden, København, 1972, s. 294 (ill.)
 • Kavli, G., Hjelde, G., Slottet i Oslo, Oslo, 1973, register s. 437 (ill.)
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 48 (ill.), 90
 • Baardseth, K., Hesten i Østfold, (Skien, 1974, s. 577, 606–07 (ill.)
 • Harald Kihle. Heidersskrift til 70-årsdagen 3. juli 1975, Oslo, 1975, (ill.)
 • Østvedt, E., Med Harald Kihle i Arabygdi, På gamle tufter. Ti Telemarks-profiler, (Skien, 1975, s. 122–41 (ill.)
 • Nenseter, B. K., i Harald Kihle, Seljord, 1975, (ill.), katalog Seljord Kunstforening
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 6, s. 213
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register s. 280 (ill.)
 • Askeland, J., Norwegian Printmakers, Oslo, 1978, s. 33 (ill.)
 • Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, register s. 188
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1979, s. 337–38
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 762
 • Krohn Holm, J. W., Larvik Kunstforening 100 år 1880–1980, Larvik, 1980, s. 46, 60
 • Durban, A., i Harald Kihle. Tresnitt, Oslo, 1980, (ill.)
 • Askeland, J., Norsk malerkunst. Hovedlinjer gjennom 200 år, Oslo, 1981, register s. 341 (ill.)
 • Telnes, S., i Harald Kihle. Litografier, Oslo, 1982, (ill.)