Gjennom en årrekke har H. følt seg sterkt knyttet til Bykle i Setesdal. I sine akvareller og malerier har han konsentrert seg om motiver fra Setesdalsheiene. Disse ble første gang vist på en akvarellutstilling i Kunstnerforbundet i Oslo 1970. Med pregnante, nesten ekspressive penselstrøk oppnådde han å gi akvarellene en lett, avklaret spenning i et for øvrig naturalistisk billeduttrykk. Motiver fra snaufjellet gikk også igjen på hans utstilling av oljemalerier i Galleri Per året etter. I sitt maleri har han først og fremst søkt å gjengi fjellheimens karrige og melankolske gråværsstemninger.