Faktaboks

John Paulsen
Født
25. juli 1892, Steinkjer
Død
3. juli 1972, Lillehammer

P. var teknisk tegner ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim til han i 1931 av helsemessige grunner flyttet til Lillehammer og ble maler på heltid. P. malte landskaper, figurkomposisjoner og portretter, deriblant en rekke barneportretter. Hans tidligste malerier er preget av Fredrik Kolstøs naturalisme og noe senere av en tilnærmet impresjonisme. P.s temperament og voldsomme uttrykksbehov kom imidlertid ganske snart til syne i en forenkling av motivene med stiliseringer, avkortninger og omtolkninger til en fri og djerv fargeekspresjonisme. Han malte flere store figurkomposisjoner med sosiale motiver, som Armod (1938, Lillehammer Bys malerisamling), De flittige hender (utstilling 1947) og en rekke bilder av fiskere fra Lofoten og Trondheim, bl.a. Skjellklyveren (1939, privat eie) og Fiskerne vender hjem (1947, Trøndelag Kunstgalleri). Han eksperimenterte med fargene med en nesten primitiv sans for sterke fargekontraster, ofte på bekostning av komposisjon og figurtegning. P. laget en rekke portretter, fra de mange bilder av sønnen Morten, det karakteristiske Selvportrett med gutt (1938, Trøndelag Kunstgalleri) til mer neddempede og konvensjonelle portretter bl.a. av Lars Jorde (1934, privat eie) og Einar Bergslid (1952 (privat eie).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Petter Paulsen
 • Kristiane Johansen

Gift med

 • Frida Asmussen

Utdannelse

 • Elev av Fredrik Kolstø, Roar Matheson Bye og Harald Krohg Stabell, Trondheim i 1920-årene
 • Académie de la Grande Chaumière, Paris 1951

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Paris og reise til London 1951

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Riksgalleriet

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Lillehammer, 1935
 • Lillehammer, 1941
 • Lillehammer, 1949
 • Lillehammer, 1967
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1938
 • Den Frie Udstilling Udstillings lokaler, København, 1949
 • Trondheim Kunstforening, 1947
 • Trondheim Kunstforening, 1952
 • Trondheim Kunstforening, 1967
 • Steinkjer, 1952
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1962
 • Minneutstilling, Oslo
 • Minneutstilling, Steinkjer kunstforeninger, 1976
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1978

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1936
 • Høstutstillingen, 1952
 • Trondheim Kunstforening 150-årsjubileums, 1945
 • Ex-trøndere, Trondheim Kunstforening, 1945
 • Esposicão de Pintura e Gravura Norueguesa, Rio de Janeiro, 1952

Portretter

 • Flere selvportretter (bl.a. 1936, -37 og -49)
 • Litografi utført av Harald K. Stabell gjengitt i katalog Lillehammer Bys malerisamling september 1978

Litteratur

 • Dagningen, 02.09.1947
 • Adresseavisen, 17.09.1947, (ill.)
 • Nidaros, 17.09.1947
 • Dagsavisen, 17.09.1947
 • Biermann, E., i Arbeider-Avisa, 23.09.1947
 • Sandal, T., i Nidaros, 01.10.1947
 • Lie, M. M., i Aftenposten, 23.07.1952, (ill.)
 • Steinkjer, 24.07.1952
 • Arbeider-Avisa, 12.09.1952, (ill.)
 • Nidaros, 13.09.1952, (ill.)
 • Adresseavisen, 15.09.1952, (ill.)
 • Adresseavisen, 16.09.1952
 • Biermann, E., i Arbeider-Avisa, 20.09.1952
 • Willumsen, U. J., i Nidaros, 29.09.1952
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s.278
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, s. 42
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 565 (ikke s. 321)
 • Gudbrandsdølen, 24.07.1962, (ill.)
 • Nationen, 28.07.1962
 • Holbø, H., i Gudbrandsdølen, 01.10.1962
 • Dagningen, 01.10.1962, (ill.)
 • Møller, A., i Adresseavisen, 17.11.1962, (ill.)
 • Møller, A., Lofotp., 13.12.1962, (ill.)
 • Dagningen, 01.02.1963, (ill.)
 • Rakeng, O., i Dagbladet, 24.03.1965, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 25.07.1967
 • Adresseavisen, 11.11.1967, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 11.11.1967, (ill.)
 • Moen, U., i Adresseavisen, 24.11.1967, (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 234
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 25
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 54
 • Aftenposten, 08.07.1972
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, s. 120
 • Gudbrandsdalen. Bygd og by i Norge, Oslo, 1974, s. 228
 • Aftenposten, 15.09.1976, (ill.)
 • Larsen, T., i Arbeiderbladet, 16.09.1976, (ill.)
 • Hoff, T., i Verdens Gang, 17.09.1976
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 27.09.1976, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 29.09.1976
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 29.09.1976
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 30.09.1976
 • Steingrimsen, O., i Verdens Gang, 07.10.1976
 • katalog Lillehammer Bys malerisamling, 09.1978

Faktaboks

John Paulsen