P. var teknisk tegner ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim til han i 1931 av helsemessige grunner flyttet til Lillehammer og ble maler på heltid. P. malte landskaper, figurkomposisjoner og portretter, deriblant en rekke barneportretter. Hans tidligste malerier er preget av Fredrik Kolstøs naturalisme og noe senere av en tilnærmet impresjonisme. P.s temperament og voldsomme uttrykksbehov kom imidlertid ganske snart til syne i en forenkling av motivene med stiliseringer, avkortninger og omtolkninger til en fri og djerv fargeekspresjonisme. Han malte flere store figurkomposisjoner med sosiale motiver, som Armod (1938, Lillehammer Bys malerisamling), De flittige hender (utstilling 1947) og en rekke bilder av fiskere fra Lofoten og Trondheim, bl.a. Skjellklyveren (1939, privat eie) og Fiskerne vender hjem (1947, Trøndelag Kunstgalleri). Han eksperimenterte med fargene med en nesten primitiv sans for sterke fargekontraster, ofte på bekostning av komposisjon og figurtegning. P. laget en rekke portretter, fra de mange bilder av sønnen Morten, det karakteristiske Selvportrett med gutt (1938, Trøndelag Kunstgalleri) til mer neddempede og konvensjonelle portretter bl.a. av Lars Jorde (1934, privat eie) og Einar Bergslid (1952 (privat eie).