Faktaboks

Ivar Næss
Født
25. mars 1878, Næss gård i Asker
Død
10. august 1936, Bærum

Frogner kirke i Oslo. Harstad. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

N. var ansatt hos arkitekt Henrik Nissen i Kristiania 1896–99, de siste tre år som kontorsjef. Han arbeidet ett år hos arkitektfirma C. Harrison i London 1902, deretter åpnet han privat arkitektpraksis i Kristiania.

Blant de første arbeider til N. er Elvarheim kommunelokale, Elverum (1905, brent 1940). Bygningen er hans eneste kjente arbeid i jugendstil og syns hovedsakelig å være engelsk påvirket. Elgrelieffene på hovedfasaden skulle sannsynligvis bidra til å gi det et lokalt preg. Frogner kirke (1905–07) fra samme tid er et annet hovedverk i den engelsk-influerte stilen som samtiden kalte normannisk, med råkoppfasade og asymmetrisk tårnplassering. Den er et tidlig eksempel på en kirke som er planlagt og bygd omgitt av leiegårder, der den ene gatefronten flukter med kirkens hovedfasade. Grunnplanen med det sidestilte galleriet og de store vinduene, bl.a. over inngangen, vakte begeistring, men også irritasjon i samtiden. Enkelte syntes at det praktiske hadde overskygget det høytidsstemte. De fleste av N.s mindre bygninger, som f.eks. hans egen villa i Bærum eller jernbanestasjonene på Åmli-Treungen-banen, var holdt i en "nasjonal stil" med forankring i norsk 1700-talls embetsmanns- og bygdearkitektur. Men alt så tidlig som 1905, i møtelokalet Vennskaben, Asker finner vi en representant for nyklassisismen. Ullevål kino, Oslo er et av hans betydeligste arbeider i 20-årenes nyklassisisme. Det er først og fremst som skolearkitekt N. markerte seg, med et stort antall landbruks- og folkeskoler.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Thorvald Næss, skipsfører
 • Ingeborg Marie Asker

Gift med

 • Margit Arneberg

Utdannelse

 • Murerlære 1892–95
 • Den kgl. Tegneskole 1893–96
 • studier ved South Kensington Museum, London 1900–01

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1901
 • Reise til Frankrike og England 1901
 • studiereise til Danmark og Sverige

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Oslo Arkitektforening
 • jurymedlem for utdeling av Kongens gullmedalje for arkitektur i 10 år
 • medlem Bærums herredstyre 1920–25, deretter varamann, varamann formannskapet 1923–25
 • viseformann Bærum ligningsnemnd fra 1916, formann fra 1932
 • viseformann Småbruk- og boligbankens arbeidsnemnd, Bærum 1912–31, formann 1931–34
 • medlem fattigstyret 1928-33
 • helserådet og idrettsutvalget

Utførte arbeider

 • Leiegårdene Bygdøy allé 69 og Rosenkrantz gt. 22, Oslo (ca. 1896–99, sistnevnte revet ca. 1916)
 • Aldershjem, Sem i Asker (1910)
 • Våningshus, Nordre Skude gård, Søndre Land (1916)
 • Melkeforsyningens gård, Vangsv. 23, Hamar (1918)
 • Ullevål kino, Oslo (1926)
 • Leiegård Anton Schjøths gt. 10, Oslo (1930)
 • Apotekergården (Wesselgården), Asker sentrum
 • Pleiehjemmet, Asker
 • Lilleaker gamlehjem
 • Jernbanegården, Lysaker, Bærum
 • Bad på Munkehagen
 • Stabekk Apotek, Bærum
 • Bøndernes hus, Sandvika, Bærum
 • Holmen og Landøen Vel hus, Asker, brent
 • Strand restaurant Holtekilen, Bærum, ombygd av Espen Poulsson
 • Lier tuberkulosehjem
 • Bøndernes hus, Brandbu
 • Kirker: Frogner, Oslo (1905–07) etter 1. premie i konkurranse
 • Gresvik, Onsøy (1925)
 • Slemmestad kapell (1925)
 • Ådal gravkapell.Skoler: Jansløkka folkeskole, Asker (1915)
 • Årnes folkeskole (1917–21)
 • Stabekk videregående skole med rektorbolig, Gamle Drammensvn. 15, Bærum (1922–23) etter konkurranse 1917
 • Stabekk skoles gymnastikksalbygning, Gamle Ringeriksvn. 17 (1920-årene)
 • Jar folkeskole, Bærum (1920-årene)
 • Hovedbygningen, Statens lærerinneskole i husstell, Ringstabekkvn. 105, Bærum (1922)
 • Husmorskolen for Oppland, Bondelia, Gjøvik (1930-årene)
 • Sylling
 • Hostvet, Ytre Sandsvær
 • Kirkekredsen, Ytre Sandsvær
 • Komnes, Ytre Sandsvær
 • Skjeberg fylkesskole
 • Åssiden, Vårvn. 3, Drammen (1927)
 • Landbruksskoler: Buskerud gård, Modum, kontor og internatbygningen (1910–12)
 • Aust-Agder, Bygland (1916)
 • Oppland, Storhove i Fåberg (1927), Valdres, Måno (1920–26)
 • Fana
 • Storsteigen, Alvdal
 • Lier
 • Fosnes i Vestfold
 • Kalnes. Kommunelokaler: Møtelokalet Vennskaben, Asker (1904–05)
 • Elvarheim, Elverum (1905, brent 1940)
 • Lier (1907)
 • Kråkerøy (1909)
 • Eidskog herredhus
 • Jernbanestasjoner: Samtlige stasjoner på Åmli-Treungen-banen (åpnet 1913, nedlagt 1967)
 • Godskontorbygningen, Østbanestasjonen, Oslo
 • Lokalstasjonsbygningen, Vestbanestasjonen, Oslo (1918–20)
 • Villaer: Egen villa, Gamle Drammensvn. 75, Bærum (1907–08)
 • Kristinelund vei 2 Oslo (1911)
 • Drammensvn. 109 C, Oslo (1912)
 • Langåsen, Bærum for skipsreder A. F. Klaveness (1912) sammen med Thorvald Astrup
 • Bolig for lensmann Fjell, fra 1924 Lunner prestebolig (påbygd 2. etasje)
 • Konkurranseprosjekter: Innkjøp møbeltegninger i Bergens Håndverks- og Industrifor.s konkurranse (1903)
 • 2. premie artillerikaserne, Akershus festning (1912)
 • Innkjøp arbeiderbruk for kyststrøk langs Oslofjorden og Sørlandet (1911) sammen med Thorvald Astrup
 • 1. premie bebyggelse av Elvarheim og Sverresborg for A/S Odda Egne Hjem, Hardanger (1913)

Illustrasjonsarbeider

 • G. Tandberg: Kortfattet veiledning i bygningsvæsen paa landet, Kra. 1919, 4. utg.