Faktaboks

Kristofer Sinding-Larsen
Sinding-Larsen, Kristofer Andreas Lange
Født
3. april 1873, Christiania
Død
26. desember 1948, Oslo

Kunstnerens søster Magna. 1898. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Fra Roma. 1912. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

S.-L.s far hadde sterke kunstneriske interesser, skrev bokanmeldelser og kunstkritikker. Sin første kunstneriske utdannelse fikk S.-L. av Oscar Wergeland og på Harriet Backers malerskole 1894–95. Men det var møtet med Italia under et nesten tre-årig opphold 1895–98 som ble bestemmende for hans utvikling. Under sterke inntrykk av de gamle italienske byer og de tidlige renessansemestere utformet han her en finstrenget linjestil med sterk vekt på formen og en forsiktig fargebruk (Civita d'Antino 1896, Oliventreet 1897). Betydningsfullt ble også samværet med Kristian Zahrtmann og Johan Rohde i Civita d'Antino 1896. Under oppholdet på Sicilia vinteren 1897–98 kom S.-L. antikken på nærmeste hold, og deltok under utgravingen av Agrigentum. Han malte her Appelsintreet med den fint utpenslede tresilhuett mot himmelen, slik 90-årsmalerne elsket det. Fra 1898 er også portrettet av hans 14-årige søster Magna (Nasjonalgalleriet, Oslo). Begge disse bilder står som hovedverker i S.-L.s produksjon. I Spania ble han likeledes sterkt betatt av de gamle byene, Sevilla, Granada, og av de gamle mestere i Prado-museet. I senere år dyrket han, med sin utpregede følelse for linjeskjønnhet, særlig arkitekturmotiver i maleri og tegning (oftest rødkritt), helst med italienske byer som tema (Sommernatt, Bergamo; Fra Piazzetta, Venezia, begge 1912). Også i Danmark fant han ofte motiver. I 1899 malte han i Jylland Opptrekkende uvær over en gammel jysk herregård og i 1902 Høstmorgen, et interiør fra Marienlyst ved Helsingør med en ung pike sittende i et høyloftet empire-rom. En høstlig park ses gjennom de åpne fløydører. Som portrettmaler og -tegner var S.-L. meget virksom, og en lang rekke norske og danske kulturpersonligheter har han ofte gitt veltrufne skildringer av, selv om karakteristikken som regel ikke når særlig dypt. Fra den strenge form i portrettet av faren (1899), beveget han seg etter hvert mot en friere realistisk stil. Blant hans modeller er forfattere som Hans E. Kinck (1924), Jens Tvedt (1925, Stavanger Bibliotek), Herman Wildenvey

(1937), Johan Bojer (kulltegning, Gyldendal Norsk Forlag) og Johs. V. Jensen, billedkunstnere som Kristian Zahrtmann(1908), Christian Skredsvig (1923), Eilif Peterssen (1925), Harriet Backer

(kulltegning 1925, Nasjonalgalleriet) og Gustav Vigeland (kulltegning 1939, Nasjonalgalleriet), foruten vitenskapsmenn som Ludvig L. Daae (1904) og Fr. Hagerup (1915, begge Universitetet i Oslo). Blant danske notabiliteter finner vi Vilhelm Andersen (ca. 1920), Niels Bohr og Harald Høffding. Under oppholdet i Genéve 1924 fikk S.-L. også anledning til å portrettere noen av tidens statsmenn.

Som grafiker arbeidet han vesentlig med litografi og radering. Hans Norsk grafikk i det tyvende århundre (1941) er den første samlede oversikt over vårt lands grafiske kunstnere. S.-L. ble mye benyttet innen kunstnernes organisasjoner og hadde også andre tillitsverv, bl.a. som formann i foreningen Dante Alighieri 1935–40. Han var aktiv i arbeidet med å reise Kunstnernes Hus, og tok initiativet til å sikre Bildende Kunstneres Styre den tomt der huset ble bygd.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anne Elisabeth Lange (1842 - 1887)
 • N. U. Alfred Sinding-Larsen, auditør (1839 - 1911)

Gift med

 • 1903-1948 med Margrethe Volkersen (1880 - 1951)

Utdannelse

 • Examen artium 1891, matematisk-vitenskapelig tilleggsprøve 1892
 • Krigsskolen, Kristiania 1892–93
 • Den kgl. Tegneskole under Oscar Wergeland vinteren 1893–94 og Johan Nordhagen vinteren 1900
 • elev av Harriet Backers malerskole, Kristiania vinteren 1894–95
 • Accademia di San Luca, Roma vinteren 1895–96, samtidig akttegning om kvelden i den internasjonale kunstnerfor
 • elev av Peder Severin Krøyer, København vinteren 1898–99
 • Kunstakademiet i Sevilla modelltegning 1900–01

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1899
 • Henrichsens legat 1900 og -01
 • Opphold i Roma, Civita d'Antino, Girgenti 1895–98
 • København og Jylland 1898–99
 • Paris 1900
 • Madrid, Sevilla og Granada 1900–01
 • Danmark 1901–02
 • Paris 1907
 • Frankrike og Italia 1910–13
 • København 1913–16 og 1918–21
 • reise til Merano, Bergamo, Venezia og Genéve 1924
 • Roma, Napoli, Amalfi og Capri 1937

Stillinger, medlemskap og verv

 • Sekretær Christiania Kunstforening 1905–06
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1909–12 og 1928–30
 • viseformann Kunstnernes Hus, Oslo 1930–46
 • formann Foreningen Norske Grafikere 1930–39, Norsk Forening for Grafisk Kunst 1935–47

Priser, premier og utmerkelser

 • Mention honorable Verdensutstillingen i Paris 1900. K. Italienske Krone O.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Oslo Bymuseum
 • Galleri Nazionale d'Arte Moderna, Roma
 • Grafisk Museum, Helsinki
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Universitetet i Oslo
 • Videnskaps-Akademiet, Oslo
 • Altertavler: Kristus i Getsemane (utført 1902–03), Øyestad kirke ved Arenda
 • Hyrdenes tilbedelse (utført 1929), Reine kirke, Lofoten
 • Den gode hyrde, glassmaleri, Rotsund kirke, Troms, utkast (vist Høstutstillingen 1932)

Illustrasjonsarbeider

 • J. Jespersen: ABC eller læsebok for begyndere, Kristiania 1907
 • M. Gundersen og M. Munch: Mi fyrste lesebok, Kristiania 1921
 • Årsmapper Norsk Forening for Grafisk Kunst 1924, -32

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1898-1899
 • Høstutstillingen, 1901-1902
 • Høstutstillingen, 1904-1905
 • Høstutstillingen, 1908
 • Høstutstillingen, 1910
 • Høstutstillingen, 1912
 • Høstutstillingen, 1915
 • Høstutstillingen, 1920
 • Høstutstillingen, 1926
 • Høstutstillingen, 1929-1932
 • Høstutstillingen, 1934-1938
 • Høstutstillingen, 1940
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1898
 • Verdensutstillingen i Paris, 1900
 • Den Frie Udstilling, København, 1901
 • Nordiske utst., Krefeld og Breslau, 1902
 • Charlottenborgutstillingen, København., 1902
 • Charlottenborgutstillingen, København., 1903
 • Charlottenborgutstillingen, København., 1913
 • Charlottenborgutstillingen, København., 1915
 • Charlottenborgutstillingen, København., 1919
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1903
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1904
 • Grafiske Kunstneres Klub, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1905
 • Christiania Kunstforening, 1905
 • Christiania Kunstforening, 1909
 • Christiania Kunstforening, 1913
 • Norske utstillinger, Brighton, 1913
 • Norske utstillinger, London, 1928
 • Norske utstillinger, Riga, 1934
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • De unge, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1921
 • Nordisk grafikk, Stockholm, 1931
 • Nordisk grafikk, Helsinki, 1931
 • Nordisk grafikk, Helsinki, 1939
 • København, 1937
 • Stockholm, 1948
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Artisti grafici norvegesi, Roma, 1937
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Norske grafikere 40 år, Kunstnernes Hus, Oslo
 • Norske grafikere 40 år, Bergens Kunstforening, 1960

Separatutstillinger

 • Studentersamfundets lille sal, Kristiania, 1903
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1911
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1913
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1917
 • København, 1913
 • Oslo Kunstforening, 1933
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1942
 • Minneutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1958-1959

Ikke Angitt

 • Portrettutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1940

Portretter

 • Selvportrett (olje 1943) gjengitt i Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1944, s. 230

Eget forfatterskap

 • Brev fra Frankrike og Italia, Aftenposten, 1902
 • Om danske malere, Morgenbladet, 1902
 • Joakim Skovgaard i Viborg domkirke, Kunst og Kultur, 1912-1913, s. 234–50
 • Kristian Zahrtmann. Maleren, læreren og mennesket, Kunst og Kultur, 1936, s. 107–22
 • Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941

Litteratur

 • La Norvége à l'exposition universelle de 1900 à Paris, (Kristiania, 1900, s. 120
 • Hammer, K. V., Norges deltagelse i Verdensudstillingen i Paris 1900, (Kristiania, 1904, s. 57
 • Aubert, A., Det nye Norges malerkunst, (Kristiania, 1904, s. 97
 • Juleroser, København, 1904, (ill.)
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, register
 • Norges kunst, Jub.utst., (Kristiania, 1914, (ill.)
 • Studentene fra 1891, (Kristiania, 1916, s. 159–60
 • Lange, A. J., Slektsbok over (...) slekt Lange. 2. utg., (Kristiania, 1917, s. 122
 • Zahrtmann, K., En Mindebog, København, 1919, s. 479
 • Brinchmann, N. A., Norges jubilæumsutstilling 1914. Officiel beretning, (Kristiania, 1924, s. 392
 • Julehelg, Oslo, 1924, (ill.)
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1926, bd. 21, s. 443
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 553–54
 • Willums, O., Ingebretsen, E., Om grafisk kunst, Oslo, 1928, s. 101
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, register s. 222
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1937, bd. 31, s. 87
 • Studentene fra 1891, Oslo, 1941, s. 115–16
 • Willoch, S., i Konstrevy, Stockholm, 1942, s. 114, 230
 • Svedfelt, T., i Ord och Bild, Stockholm, 1942, s. 347–48, 351
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 230 (ill.)
 • Revold, R., Gran, H., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, s. 53, 81 (ill.)
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900–1919, Oslo, 1946, register (ill.)
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register
 • Østby, L., i Norges billedkunst, Oslo, 1951, bd. 1, s. 414
 • Weilbach, København, 1952, bd. 3, s. 211–12
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 148, 194
 • Bukdahl, J. (Red.), Norden i tusind aar, København, 1952, bd. 1–2, s. 1152
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1958, bd. 4, s. 287
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1958, bd. 13, s. 386–87
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Østvedt, E., Femti år for kunsten, (Skien, 1960, s. 36, 44, 48 (ill.)
 • Østby, L., Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet, Oslo, 1963, register (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 24, 246
 • Kunst og Kultur, 1984, s. 114, 116
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 9, s. 622
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 173
 • Østfold. Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, register (ill.)
 • Vestfold. Bygd og by i Norge, Oslo, 1980, register (ill.)
 • Gjessing, S. (Red.), Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 36, 47, 134, 201, 228
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 10, s. 448
 • Aftenposten, 09.06.1903
 • Aftenposten, 04.12.1903
 • Verdens Gang, 08.12.1903
 • Aftenposten, 05.10.1905
 • Schnitler, C. W., Aftenposten, 07.04.1909
 • Verdens Gang, 11.01.1911
 • Aftenposten, 03.11.1913
 • Aftenposten, 26.11.1913
 • Tidens Tegn, 23.11.1913, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 25.11.1913
 • Morgenbladet, 26.11.1913
 • Morgenbladet, 21.02.1917
 • Tidens Tegn, 18.02.1917
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 21.02.1917
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 06.05.1921
 • Aftenposten, 07.05.1921
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 07.05.1921, (ill.)
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 14.05.1921
 • Morgenposten, 12.12.1958
 • Morgenposten, 22.12.1958
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 20.12.1958
 • Nielssen, Finn, i Dagbladet, 05.01.1959
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 07.01.1959
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 08.01.1959

Faktaboks

Kristofer Sinding-Larsen