L. har etterlatt seg en stor rosemalingsproduksjon i Brekken og bygdene vestover mot Røros. Han arbeidet i kurbitstradisjonen fra Dalarna i Sverige og stod for det mest svenskpregete maleri i Røros-distriktet. Han utarbeidet en personlig stil med rosettkomposisjoner og siksakborder, forenklet i forhold til svenske forbilder. Fargeskalaen består gjerne av brunrøde nyanser kontrastert med grønnblått, hvitt og svart. Dekoren er utbredt over møbelflater, listverk og på dørenes speil som i svensk tradisjon. L.s innsats førte til et særegent, svenskpreget interiørbilde i østlige Røros-bygder omkring århundreskiftet.