Faktaboks

Nils Gude
Født
4. april 1859, Düsseldorf
Død
24. desember 1908, Kristiania

Flere av G.s søsken viste kunstneriske anlegg, og også moren, Betsy, laget på sine eldre dager en del blomsterakvareller.

G. malte i 1880-årene stilleben helst med dødt fuglevilt og fisk og fremstilte mot slutten av sitt liv landskapsbilder i små formater, som tydelig viser påvirkning fra faren. Han har også levert frapperende kopier av portrettmalerier, og det var som portrettør han ble navngjeten i Norge og Tyskland.

Representasjonsportrettene i hel eller halvfigur er ofte innpå naturlig størrelse og hører hjemme i en akademisk tradisjon. G.s mennesker poserer i en naturlig avslappet, men statisk oppstilling. Med fine penselstrøk modelleres de plastisk i velberegnet lysføring mot en nøytral bakgrunn, i forskjellige valører. Betrakteren befinner seg gjerne i samme øyenhøyde som modellen, men holdes alltid på en viss avstand.

Den sosiale verdighet til samfunnets elite indikeres ved uniform, klesdrakt eller attributter, som f.eks. i den karakteristiske fremstillingen av faren, Hans G. (1889, Nasjonalgalleriet, Oslo). Han sitter på en høy krakk foran staffeliet og betrakter oss med palett og to pensler i venstre hånd. Malerprofessoren virker sindig og velsoignert med distingvert grått skjegg ulastelig antrukket i stripete benklær og sort fløyelsjakke. Den rødlige hudfargen skaper virkningsfull kontrast til bildets grånyanser.

Men hans personskildringer var verken avslørende, påtrengende eller dyptpløyende. G.s skisser røper en habil tegner med blikk for individuelle særegenheter. Genremessige barneportretter fra århundreskiftet har en sjarmerende virkning. Selv om det har vært hevdet at hans spesielle bakgrunn, var det mest avgjørende for yrkesvalget, må man anerkjenne hans begavelse og evne til å gjennomføre en komposisjon på en solid og dyktig måte.

Av portretter, som hovedsakelig er i privat eie, kan nevnes: Baronesse Ille Ottilte Vihelmine Lerche, gift Knuth (1881); Grev Peder Anker Wedel-Jarlsberg (1882); Agnes Kjerulf f. Anker (1882); Ida Marie Sofie Bull f. Paludan (1883); Biskop Karl Peter Parelius Essendrop (1883, Oslo Domkirke); Elise Løvenskiold f. Wedel-Jarlsberg (1883); Harriet Wedel-Jarlsberg (1883); Kammerherre Carl Johan Anker (1885); Dronning Josefine av Sverige-Norge, miniatyr (før 1886); Juliane Louise Anker (før 1886); Johan Altenborg Paus (1886); Godseier Carl Otto Løvenskiold (1887); Hans Gude (1889, Nasjonalgalleriet) (1893, Oslo Bymuseum); Betsy Gude; ingeniør Erik Gude (ble for dette bildet tildelt mention honorable i Paris 1889); filosofen Eduard von Hartmann (utstilt Berlin 1891); Henrik Ibsen (1891); Karen Juliane Gram f. Munch (1899); Forstkandidat, dansk konsul Jens Gram; Generalmajor Otto Richard Kierulf; Polarforsker Carsten Egeberg Borchgrevink (ca. 1900, Royal Geographical Society, London); Minister Carl Herman Theodor Alfred Lagerheim; Etatsrådinne Wolff; Kammerherre, dansk gesandt i Berlin, Carl Rudolph Emil Vind.

Familierelasjoner

Gift med

 • Kristiania, 1902 med Anna Marie Christoffersen (1879 - 1954)

Utdannelse

 • Fikk først undervisning av sin far
 • elev ved Den badiske kunstskole i Karlsruhe under prof. K. Gussow og E. Hildebrand 1874 - 79, i figurklassen fra 1877
 • studier med prof. E. Hildebrand ved Kunstakademiet i Berlin 1881 - 82

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • G. bodde som barn i Düsseldorf, Wales og Karlsruhe og fra 1880 i Berlin. I 1896 slo han seg ned i Kristiania hvor han var bosatt til sin død, men han tilbrakte ofte vinteren hos foreldrene i Berlin

Priser, premier og utmerkelser

 • Mention honorable, Verdensutst., Paris 1889

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Oslo Bymuseum

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Christiania Kunstforening, samarbeidet også med kunstforeningene i andre norske byer

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1885
 • Høstutstillingen, 1887
 • Høstutstillingen, 1891
 • Høstutstillingen, 1892
 • Høstutstillingen, 1894
 • Høstutstillingen, 1899
 • Høstutstillingen, 1900
 • Høstutstillingen, 1905
 • Berliner akademische Kunst-Ausstellung, 1881-1892
 • Grosse Berliner Kunst-Ausstellung, 1893-1896
 • Charlottenborgutstillingen, 1884
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1885
 • Nordiske Udst., 1888
 • Verdensutstillingen, Paris, 1889
 • Verdensutstillingen, Paris, 1900
 • Internationale Kunst-Ausstellung, 1891
 • Verdensutstillingen, Chicago, 1893
 • Jubileumsutstillingen, 1914
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år 1882 - 1907, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Litteratur

 • Boetticher, F. Von, Malerwerke des Neunzehnten Jahrhundertst, Dresden, 1891-1901
 • Boetticher, F. Von, Malerwerke des Neunzehnten Jahrhundertst, Hofheim am Taunus, 1969, bd. 1, s. 452, nytrykk
 • Dietrichson, L., Af Hans Gudes Liv og værker, (Kristiania, 1898, s. 52, 114, 121
 • Oechelhäuser, A. Von, Geschichte des Grossherzoglichen Badischen Akademie der Bildende Künste, Karlsruhe, 1904, s. 161
 • Thiis, J., Norske Malere og Billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 131
 • Thommessen, R., Norsk Billedkunst, (Kristiania, 1904, register, s. 184
 • Werner, A. Von, Erlebnisse und Eindrücke 1870-90, Berlin, 1913, register, s. 603
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1920, bd. 10, s. 342
 • Thime Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, 1922, bd. 15, s. 190
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1931, bd. 5, s. 53-54
 • Østby, L., Das Bildnis in Norwegen, Hamburg, 1937, s. 69
 • Jansen, E., Slekten Gude i Norge, Bergen, 1940, s. 88
 • Gyldendals nye konversasjonsleksikon, Oslo, 1948, spalte 1518
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s.117 (ill.)
 • Norske Portretter, Oslo, 1956, register, s. 276, bd. 1, Forfattere
 • Norske Portretter, Oslo, 1965, register, s. 392 (ill.), bd. 2, Videnskapsmenn
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register s. 655
 • GSL, Oslo, 1966, (2.utg.), bd. 2, spalte 3267
 • Nasjonalgalleriet, Katalog over norsk malerkunst, Oslo, 1968, s. 141
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 8, s. 259
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 5, s. 261
 • Busse, J., Internationales Handbuch aller Maler und Bildhauer des 19. Jahrhunderts, Wiesbaden, 1977, s. 515
 • Media-Cappelens-Leksikon, Oslo, 1978, bd. 2, s. 399 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 342
 • Zeitschrift fur bildende Kunst, Leipzig, 1885, s. 39
 • Morgenbladet, 20.11.1885
 • Aftenposten, 24.11.1885
 • Aftenposten, 18.10.1887
 • Aubert, A., i Dagbladet, 23.10.1887
 • Aftenposten, 09.07.1891
 • Dagbladet, 26.11.1891
 • Aftenposten, 04.12.1891
 • Vor Tid, 1909, s. 30
 • Høst, S., Ibsenportretter, Kunst og Kultur, 1928, s. 112 (ill.)
 • Krohn, O., i Arbeiderbladet, 08.06.1929

Arkivalia

 • Universitetsbiblioteket, Håndskriftsamlingen
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • Familiens etterlatte brev og minnealbum