Faktaboks

David Arnesen
Født
5. august 1818, Christiania
Død
9. desember 1895, Kristiania

I 1839 ble A. lærer ved Den kgl. Tegneskole. Johan Gørbitz gav ham mange verdifulle råd angående portrettmaleri, men A. var aldri hans elev. En tid bodde A. sammen med J.F. Eckersberg i et hus ved Fiskebryggen i Kristiania, som ble et yndet sentrum for byens få kunstnere. Da Eckersberg flyttet i 1843, reiste A. opp til Grotten til sin gode venn Henrik Wergeland. I 1840 opprettet A. en privat tegne- og malerskole i Christiania, som han ledet til han flyttet til Tønsberg i 1878. Omkring 1883 forlot han Tønsberg og slo seg ned i Kristiania, der han ble boende resten av sitt liv.

A. er først og fremst kjent for sine tegnede portretter. Et av hans best kjente er det av Bernhard Herre, som gir en god karakteristikk av den ensomme naturelskeren og forfatteren. Leilighetsvis har A. også malt landskaper. A. restaurerte dessuten bilder, bl.a. statsminister Georg Christian Sibberns familieportretter.

A. var en populær portrettmaler. Hans bilder er laget i en hederlig, litt tørr stil, uten særlig dyptgående personlig karakteristikk.

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under portrettmaler Jacob Munch og landskapsmaler Johannes Flintoe, fra slutten av 1830-årene
 • studerte i 1840-årene i København
 • Paris 1844, -56 og -78
 • kortere opphold også i London, Belgia og Tyskland

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer på Den kgl. Tegneskole fra 1839
 • medlem av direksjonen fra Nasjonalgalleriet, Oslo 1858–69 og for Den kgl. Tegneskolen

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum
 • Norske kunsthåndverkere
 • Bogstad Stiftelse
 • Frimurerlogen, Oslo
 • Eidsvoldsgalleriet

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1912

Litteratur

 • Hilditch, J., Christiania Portrætter, (Kristiania, 1895
 • Hilditch, J., Folkebladet, 1896, s. 257
 • Thieme–Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1908, bd. 2, s. 127
 • NBK, Oslo, 1923, bd. 1, s. 240
 • Herre, B., En Jægers Erindringer, Oslo, 1925, s. 34, 126 (ill.), 135
 • Aftenposten, 06.06.1928
 • K. og K., 1930, s. 114
 • K. og K., 1935, s. 263
 • K. og K., 1937, s. 42
 • Norske portretter, Oslo, 1956-1965, register [bd. 1] s. 275, register [bd. 2] s. 389