H. var først og fremst landskapsmaler. De fleste av hans motiver er hentet fra den dramatiske fjellnatur og de tradisjonsrike bygdetun i Hjartdal i Telemark, hvor han var bosatt en periode. H. tegnet og malte også en rekke portretter. I 1949 hadde han en serie musikerportretter i Verdens Gang, der han ved bruk av det musikalske tegnspråk gav gode karakteristikker av bl.a. Klaus Egge, Harald Sæverud og Kari Aarvold Glaser. Han var for øvrig selv en dyktig og meget benyttet pianist.