Faktaboks

Torstein Rusdal
Rusdal, Torstein
Født
24. juni 1887, Kristiania
Død
22. oktober 1971, Risør

R. var særlig interessert i portrett- og landskapsmaleri. Hans tidlige bilder røper påvirkning fra Chr. Krohg og 1880-årenes kunst, f.eks. Tulla og Pram og vrak (1918). Etter studieopphold i Paris viste R. en mer eksperimenterende holdning med innflytelse fra fransk kunst. Langvarig sykdom avbrøt hans virksomhet. Fra ca. 1930 hadde R. sommerhytte ved Fie nær Risør og bosatte seg der ca. 1940. Etter at han ble frisk ca. 1945 malte han figurbilder med motiv fra sjø og fiske, landskap og noen få portretter. R. hevdet at hvert bilde krevde sin egen malemåte, hans form er sterkt varierende med en naturalistisk grunninnstilling. Han utviklet en myk og vakker koloristisk tone. De seneste bilder viser økende interesse for lys og farge og kan karakteriseres som fargesprakende impresjonisme. R. malte også akvareller og utførte private dekorative oppdrag.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bernt Rusdal
 • Ingeborg Amalie Olsen

Gift med

 • Agnes Havnevaag

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1912–16
 • Académie Moderne, Paris under Othon Friesz 1919–20

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Alf Bjerckes arbeidsstipend
 • Ole Evenstads legat 1915
 • Hielmstierne Rosencrones legat 1915
 • Finnes legat 1916
 • Studieopphold i Paris 1919–20
 • København
 • Reiser til Danmark, Nederland, Belgia og Frankrike

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer Risør malerklubb fra 1955
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medstifter Unge Kunstneres Samfunn (1921) og første formann, æresmedlem
 • medstifter Kunst for varer (1924)

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1921
 • Hammerlunds Kunsthandel, Oslo, 1945
 • Oslo Kunstforening, 1957
 • Risør, 1961
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1968
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1971

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1915-1916
 • Høstutstillingen, 1918-1920
 • Høstutstillingen, 1923-1926
 • Høstutstillingen, 1945
 • Høstutstillingen, 1952
 • Sørlandsutstillingen, 1969
 • Sørlandsutstillingen, 1971
 • Christiania Kunstforening, 1916
 • Unge Kunstneres Samfunn, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Oslo Kunstforening, 1927
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1957
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1971
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1970

Portretter

 • Selvportrett gjengitt i Dagbladet 19.10.1966
 • To selvportretter utstilling Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo 1968

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 212, 219 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 242
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 177
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 131
 • Agder, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, register
 • Verdens Gang, 02.06.1916, (ill.), Aviser
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 03.06.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 11.10.1920
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 10.03.1921
 • Haug, K., i Aftenposten, 03.10.1916
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 12.03.1921
 • Dagbladet, 11.12.1945
 • Morgenbladet, 11.12.1945
 • Morgenposten, 11.12.1945, (ill.)
 • Morgenposten, 20.11.1957, (ill.)
 • Bladet Risør, 29.11.1957, (ill.)
 • Fjeld, H. O., i Vestlandske Tidende, 11.11.1961
 • Aust-Agder Blad, 18.11.1961
 • Dagbladet, 19.10.1966, (ill.)
 • Morgenposten, 12.01.1968, (ill.)
 • Verdens Gang, 24.01.1968
 • Nilsen, Jørn, i Dagbladet, 29.11.1971

Faktaboks

Torstein Rusdal