G. tok opp kunstnerarven etter sin far, maleren Per G. Han fikk sin utdannelse i en tid da fransk maleri var toneangivende, noe hans kunst bar preg av i alle år. Hans uttrykksform er mer inspirert av malere som Dufy og Othon Friesz enn av André Lhote som var lærer for så mange Vestlandsmalere etter første verdenskrig. Mest kjent er hans landskapsbilder som viser et klart og redelig syn på de maleriske virkemidler. Etter hvert ble stilleben den genre gjennom hvilken hans personlige uttrykksform best kom til syne.