Faktaboks

Frithjof Hjelm Gjemre
Født
3. desember 1892, Stavanger
Død
23. juni 1972

G. tok opp kunstnerarven etter sin far, maleren Per G. Han fikk sin utdannelse i en tid da fransk maleri var toneangivende, noe hans kunst bar preg av i alle år. Hans uttrykksform er mer inspirert av malere som Dufy og Othon Friesz enn av André Lhote som var lærer for så mange Vestlandsmalere etter første verdenskrig. Mest kjent er hans landskapsbilder som viser et klart og redelig syn på de maleriske virkemidler. Etter hvert ble stilleben den genre gjennom hvilken hans personlige uttrykksform best kom til syne.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • Stavanger, 1936-1963 med Lydia Marie Larsen (f. 1891)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger

Utdannelse

 • Mottok sterke impulser fra faren, maleren Per Gjemre. Elev av Axel Revold 1917, Académie Moderne i Paris under Raoul Dufy og Othon Friesz 1920–21

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • En rekke studiereiser i Europa, bl.a. sammen med faren i 1919

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem i Bildende Kunstneres Forening Rogaland i 1920- og 30-årene og 1947–72
 • stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1923
 • Høstutstillingen, Oslo, 1924
 • Høstutstillingen, Oslo, 1928
 • Høstutstillingen, Oslo, 1932
 • Høstutstillingen, Oslo, 1934
 • Høstutstillingen, Oslo, 1936
 • Høstutstillingen, Oslo, 1937
 • Høstutstillingen, Oslo, 1940
 • Høstutstillingen, Oslo, 1946
 • Høstutstillingen, Oslo, 1950
 • Høstutstillingen, Oslo, 1951
 • Vestl.utstillingen, 1926
 • Vestl.utstillingen, 1931
 • Vestl.utstillingen, 1932
 • Vestl.utstillingen, 1933
 • Vestl.utstillingen, 1934
 • Vestl.utstillingen, 1935
 • Vestl.utstillingen, 1936
 • Vestl.utstillingen, 1937

Separatutstillinger

 • Stavanger Kunstforening, 1917
 • Stavanger Kunstforening, 1923
 • Stavanger Kunstforening, 1942
 • Bergen Kunstforening, 1930
 • Trondheim Kunstforening, 1930

Portretter

 • Malt av Bernt Clüver, gjengitt i G.S. Hidle: Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger 1965 s. 146

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1923, s. 257
 • 1. Mai, 30.09.1926
 • Meyer, A., i Stavangeren, 18.02.1931
 • Stavanger Aftenblad, 03.02.1931
 • Stavanger Aftenblad, 04.04.1931
 • Stavangeren, 24.10.1942
 • Stavangeren, 26.10.1942
 • Stavanger Aftenblad, 24.10.1942
 • Stavanger Aftenblad, 26.10.1942
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 64 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 78
 • Stavanger Aftenblad, 29.12.1953
 • Stavanger Aftenblad, 02.12.1967
 • Rogaland, Oslo, 1979, register s. 532, Bygd og by i Norge