L. var virksom fra ca. 1850 og var en av Vesterdalens mest kjente rosemalere. Han har dekorert kirker, kister, bord og skap og kjennetegnes ved en sirlig utførelse. Hans bror, Alv Salveson L. (1805–1888), samarbeidet med ham som rosemaler, men har også utført selvstendige arbeider. L.s nevø, Ståle Alvson L., var også rosemaler, men arbeidet vesentlig med farens arbeider som forbilder.