Liv og virksomhet

Selv om H. en periode gikk på Den kgl. Tegneskole, regnet han seg selv som selvlært. Han fikk sitt grunnsyn preget av den fransk-norske malerskole, samt av italiensk og bysantinsk kunst. Han søkte, men fikk aldri de statlige legater som kunne ha gitt ham muligheter til videre utvikling utenlands. Hans uttrykksform var 90-årenes stemningsmettede nyromantikk med preg av symbolisme. I sin første tid som kunstner malte H. portretter og kvinnestudier. Bl.a. vakte Voluptas oppmerksomhet på utstilling i Stockholm i 1897. Senere malte H. hovedsakelig landskaper, inspirert av de idylliske omgivelser i sin hjembygd (Blomstrende frukttre, 1900, Nasjonalgalleriet, Oslo).

H. var en rikt utstyrt, frodig og original personlighet. Han hadde en rekke kommunale verv i Hølen, fattigforstander, bibliotekar, poståpner og dessuten samlagsbestyrer. En tid drev han malerskole i Son. Han leverte også åklemønstre til Den Norske Husflidsforening. Et åkle ble solgt til Oscar 2. (Kastanjer i blomst).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Maren Helene Langlie (1844 - 1914)
 • Johan Holter, kjøpmann (1838 - 1918)

Gift med

 • 1909 med Louise Amalie Jacobsen (f. 1891)

Bosatt (pr 1982-1986)

Hølen.

Utdannelse

Den kgl. Tegneskole 1889–91; Kristian Zahrtmanns malerskole våren 1908.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Finnes legat 1897, -98; Hielmstierne Rosencrones legat 1900.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, Filtvet kapell
 • Portretter av ordførere i Hølen kommune, Hølen skole
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Moss Kunstgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Christianssands Faste Galleri
 • Helge Væringsaasens samlinger, Elverum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1891
 • Høstutstillingen, Oslo, 1895-1901
 • Høstutstillingen, Oslo, 1905-1907
 • Høstutstillingen, Oslo, 1909-1911
 • Høstutstillingen, Oslo, 1915
 • Høstutstillingen, Oslo, 1932
 • Konst- och industriutst., Stockholm, 1897
 • Glaspalast, München, 1901
 • Internationale Kunst-Ausstellung, Düsseldorf, 1904
 • Norska konstnärers arbeten, Kunstakademiet, Stockholm, 1904
 • Kristiania Kunstforening, 1909
 • De unges utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1909
 • De unges utstilling, Dioramalokalet, Kristiania, 1910
 • Blomqvists Kunsthandel, 1914
 • Høstutstillingen gjennom de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Separatutstillinger

 • Kristiania Kunstforening, 1910
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1911
 • Vestby Kunstforening Elverhøy, Hølen, 1982

Portretter

 • Tegnet selvportrett gjengitt i N. With: Illustrert biografisk leksikon, Kristiania 1920, s. 395

Litteratur

 • Zeitschrift für Bildende Kunst, Leipzig, 1897-1898, s. 43, Neue Folge
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 410
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 119
 • With, N., lllustrert biografisk leksikon, (Kristiania, 1920, s. 395-96
 • Salmonsen, København, 1921, bd. 11, s. 682
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., Leipzig, 1924, bd. 17, s. 404
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 103 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 103, 117 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 234
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 259
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1973, bd. 9, sp. 224
 • Aftenposten, 18.01.1910, (ill.), Aviser
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 19.01.1910
 • Tidens Tegn, 18.11.1911
 • Verdens Gang, 19.11.1911
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.03.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 04.11.1914
 • Morgenposten, 02.01.1928
 • Tidens Tegn, 06.06.1930
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 06.06.1940
 • Moss Avis, 05.06.1945
 • Akershus Amtstidende, 07.06.1950
 • Morgenbladet, 06.06.1955
 • Moss Avis, 30.03.1960, (nekrolog)
 • Aftenposten, 31.03.1960, (nekrolog)

Arkivalia

 • Sørensen, G., Zahrtmanns malerskole 1885–1908, Universitetet i Oslo, 1976, s. 112, 179, magistergradsavhandling
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv