Faktaboks

Karl Johan Holter
Født
6. juni 1870, Son
Død
28. mars 1960, Hølen

Selv om H. en periode gikk på Den kgl. Tegneskole, regnet han seg selv som selvlært. Han fikk sitt grunnsyn preget av den fransk-norske malerskole, samt av italiensk og bysantinsk kunst. Han søkte, men fikk aldri de statlige legater som kunne ha gitt ham muligheter til videre utvikling utenlands. Hans uttrykksform var 90-årenes stemningsmettede nyromantikk med preg av symbolisme. I sin første tid som kunstner malte H. portretter og kvinnestudier. Bl.a. vakte Voluptas oppmerksomhet på utstilling i Stockholm i 1897. Senere malte H. hovedsakelig landskaper, inspirert av de idylliske omgivelser i sin hjembygd (Blomstrende frukttre, 1900, Nasjonalgalleriet, Oslo).

H. var en rikt utstyrt, frodig og original personlighet. Han hadde en rekke kommunale verv i Hølen, fattigforstander, bibliotekar, poståpner og dessuten samlagsbestyrer. En tid drev han malerskole i Son. Han leverte også åklemønstre til Den Norske Husflidsforening. Et åkle ble solgt til Oscar 2. (Kastanjer i blomst).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Maren Helene Langlie (1844 - 1914)
 • Johan Holter, kjøpmann (1838 - 1918)

Gift med

 • 1909 med Louise Amalie Jacobsen (f. 1891)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Hølen

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1889–91
 • Kristian Zahrtmanns malerskole våren 1908

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1897, -98
 • Hielmstierne Rosencrones legat 1900

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, Filtvet kapell
 • Portretter av ordførere i Hølen kommune, Hølen skole
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Moss Kunstgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Christianssands Faste Galleri
 • Helge Væringsaasens samlinger, Elverum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1891
 • Høstutstillingen, Oslo, 1895-1901
 • Høstutstillingen, Oslo, 1905-1907
 • Høstutstillingen, Oslo, 1909-1911
 • Høstutstillingen, Oslo, 1915
 • Høstutstillingen, Oslo, 1932
 • Konst- och industriutst., Stockholm, 1897
 • Glaspalast, München, 1901
 • Internationale Kunst-Ausstellung, Düsseldorf, 1904
 • Norska konstnärers arbeten, Kunstakademiet, Stockholm, 1904
 • Kristiania Kunstforening, 1909
 • De unges utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1909
 • De unges utstilling, Dioramalokalet, Kristiania, 1910
 • Blomqvists Kunsthandel, 1914
 • Høstutstillingen gjennom de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Separatutstillinger

 • Kristiania Kunstforening, 1910
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1911
 • Vestby Kunstforening Elverhøy, Hølen, 1982

Portretter

 • Tegnet selvportrett gjengitt i N. With: Illustrert biografisk leksikon, Kristiania 1920, s. 395

Litteratur

 • Zeitschrift für Bildende Kunst, Leipzig, 1897-1898, s. 43, Neue Folge
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 410
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 119
 • With, N., lllustrert biografisk leksikon, (Kristiania, 1920, s. 395-96
 • Salmonsen, København, 1921, bd. 11, s. 682
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., Leipzig, 1924, bd. 17, s. 404
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 103 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 103, 117 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 234
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 259
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1973, bd. 9, sp. 224
 • Aftenposten, 18.01.1910, (ill.), Aviser
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 19.01.1910
 • Tidens Tegn, 18.11.1911
 • Verdens Gang, 19.11.1911
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.03.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 04.11.1914
 • Morgenposten, 02.01.1928
 • Tidens Tegn, 06.06.1930
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 06.06.1940
 • Moss Avis, 05.06.1945
 • Akershus Amtstidende, 07.06.1950
 • Morgenbladet, 06.06.1955
 • Moss Avis, 30.03.1960, (nekrolog)
 • Aftenposten, 31.03.1960, (nekrolog)

Arkivalia

 • Sørensen, G., Zahrtmanns malerskole 1885–1908, Universitetet i Oslo, 1976, s. 112, 179, magistergradsavhandling
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Karl Johan Holter