Liv og virksomhet

T. drev i 1750-årene kunsthandel i København og solgte flere ganger kobberstikk og malerier til kongen, muligens også egne arbeider. Fra 1763 var T. auksjonsdirektør og rådstueskriver i Kristiansand. Han har også solgt egne arbeider i Norge.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Anne Cathrine Tyrholm
  • Hans Henrik Thaulow, fogd, justisråd, generalveimester

Gift med

  • 1764 med Jacobine Christye (1746 - 1818)

Bosatt (pr 1982-1986)

Kristiansand.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Stipend fra Kongelig Partikulærkasse, København 1749-63; Bosatt i Danmark til 1763; Flere reiser, bl.a. til Paris 1749; Roma og Dresden 1753.

Litteratur

  • Weilbach Kunstnerleksikon, 1952, bd. 3, s. 359
  • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, 1938, bd. 32, s. 583