Faktaboks

Othar Holmboe
Født
1. mars 1868, Vefsn
Død
5. november 1928, Son

H. ble utdannet som farmasøyt i 1887 og arbeidet flere år ved Tromsø apotek. Etter hvert kom tegning og dekorativ maling til å oppta ham mer og mer, og fra 1897 gikk han helt inn for kunsten. H. debuterte på Høstutstillingen i 1898 med flere naturalistiske landskap og marinebilder. I 1900 var han en kort periode elev ved Zahrtmanns malerskole i København. Etter hvert ble det som tegner og illustratør han gjorde seg bemerket, delvis i samarbeid med Thorolf H. Han gikk senere tilbake til sitt opprinnelige yrke og var i en årrekke apoteker i Son, der han også en tid var ordfører. Dette, sammen med hans kunstneriske interesser, kom i årene før 1. verdenskrig til å gi ham en helt sentral plass i det kunstnerfellesskap som vokste fram i Son omkring Nils Kjær, Ludvig Karsten, Bernhard Folkestad, Rudolph Thygesen og flere. Men også i denne tiden kom det atskillige tegninger fra hans hånd, først og fremst karikaturer. Hans tegnestil er forenklet realistisk, streken enkel og knapp uten store kontraster og uten egentlig artistisk preg. Men alt tidlig viste han en utpreget humoristisk sans og evne til å karakterisere visse typer og originaler.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Sofie Birgitte Andrea Hall
 • Othar Ervigius Holmboe, tollkasserer

Utdannelse

 • Elev av Den kgl. Tegneskole (før 1896) og av Kristian Zahrtmanns malerskole, København mars-april og november -desember 1900

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise Paris 1896
 • København 1900

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegner i Korsaren 1894–95
 • Stifter av Tromsø Kunstforening 1877

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bergen Sjøfartsmuseum
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Illustrasjonsarbeider

 • Korsaren, Kristiania 1894 og -95
 • G. Scott: Lillehavns Mysterier, Kristiania 1898
 • O. Munthe: Paa papas knæ, Kristiania 1903 sm.m. Th. Holmboe
 • H. Aanrud: Lisbeth Longfrock, Boston 1907
 • Jul, Kristiania 1898
 • Juleaften, Kristiania 1900
 • O.A.C. Abildgaard (red.): Christiania i vor og svunden tid, Kristiania 1898
 • O. Holmboe: 12 fargelagte tegninger, Bergen (u.å.) (før 1899)

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Høstutstillingen, 1898
 • Høstutstillingen, 1899
 • Høstutstillingen, 1903
 • Høstutstillingen, 1918
 • Charlottenborgutstillingen, 1900
 • Jubileumsutstillingen, 1914, (veggmaleri i skogbrukets hus)
 • Plakat, Kunstnernes Hus, 1880
 • Plakat, Kunstnernes Hus, 1967
 • Plakat, Kunstnernes Hus, 1967

Litteratur

 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 117
 • Morgenbladet, 06.11.1928
 • Brann, Oslo, 06.11.1928
 • Kunst og Kultur, 1936, s. 128
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 72
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 472, 476
 • Lichtenberg, H. H. De, Zahrtmanns skole, København, 1979, s. 228
 • Bøe, A., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 462

Arkivalia

 • Sørensen, G., Zahrtmanns malerskole 1885–1908, Universitetet i Oslo 1976, s. 166, 179, magistergradsavhandling
 • I Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv, stipendiesøknader