H. ble utdannet som farmasøyt i 1887 og arbeidet flere år ved Tromsø apotek. Etter hvert kom tegning og dekorativ maling til å oppta ham mer og mer, og fra 1897 gikk han helt inn for kunsten. H. debuterte på Høstutstillingen i 1898 med flere naturalistiske landskap og marinebilder. I 1900 var han en kort periode elev ved Zahrtmanns malerskole i København. Etter hvert ble det som tegner og illustratør han gjorde seg bemerket, delvis i samarbeid med Thorolf H. Han gikk senere tilbake til sitt opprinnelige yrke og var i en årrekke apoteker i Son, der han også en tid var ordfører. Dette, sammen med hans kunstneriske interesser, kom i årene før 1. verdenskrig til å gi ham en helt sentral plass i det kunstnerfellesskap som vokste fram i Son omkring Nils Kjær, Ludvig Karsten, Bernhard Folkestad, Rudolph Thygesen og flere. Men også i denne tiden kom det atskillige tegninger fra hans hånd, først og fremst karikaturer. Hans tegnestil er forenklet realistisk, streken enkel og knapp uten store kontraster og uten egentlig artistisk preg. Men alt tidlig viste han en utpreget humoristisk sans og evne til å karakterisere visse typer og originaler.