Faktaboks

Ernst Norgrenn
Norgrenn, Ernst Robarth Dalin
Født
2. februar 1839, Grefsheim gård, Nes, Hedmark
Død
november 1880

N. kom tilbake til Norge i 1864 og var i de følgende år dels assistent ved forskjellige arkitektkontor og dels selvstendig praktiserende arkitekt. Han har angivelig oppført stasjonsbygninger langs Hamar-Elverum-banen. I 1872 reiste han av helsemessige grunner til Egypt. Her ble han ansatt ved den egyptiske generalstab og utførte dessuten restaureringsarbeider for khediven. I 1877 vendte han tilbake til Norge.

Det er bare kjent tre prosjekter av N.: Bragernes kirke i Drammen, utført før han reiste til Egypt, et konkurranseutkast til rådhus i Kristiania, ikke utført, og Sandvikskirken i Bergen, utført etterat han kom tilbake. Bragernes kirke ble oppført etter en internasjonal arkitektkonkurranse holdt i 1867. Resultatet av konkurransen var at de tre arkitekter som hadde levert de beste utkast, ble anmodet om å utarbeide nye tegninger rettet etter byggekomiteens forslag. N. vant denne konkurranse. Først året etter at konkurransen var utlyst, ble kirkens endelige beliggenhet avgjort av myndighetene. Stadsingeniør Halvor Heyerdahl og ingeniør Geelmuyden utførte så situasjonsplaner hvor kirkens grunnriss var inntegnet. Dens beliggenhet og utforming var av vesentlig betydning for den nye reguleringsplan som ble gjennomført på Bragernes etter bybrannen 1866. Kirken skulle danne fondmotiv i det nye, sentrale torg som var planlagt fra elven og bybroen mot Bragernesåsen. N.s endelige tegninger til kirken er fra 1869 og grunnplanen viser stor likhet med grunnrisset på de nevnte situasjonskart.Bragernes kirke er en tyskpreget, nygotisk langkirke utført i upusset teglstein og orientert nord/sør. Den har et høyt tårn og to lavere, flankerende sidetårn mot torget. N. har utarbeidet tegningene i minste detalj, bl.a. også lysekroner og alterstaker. Sandvikskirken i Bergen (1879–81) har en lignende utforming som Bragernes kirke med høyt tårn og hovedportal gjennom tårnfoten. Men eksteriøret er forblendet med grovt tilhugget granitt (råkopp) og skal være et av de første bygg i Norge hvor denne materialbehandling er gjennomført. Konkurranseutkastet til rådhus i Kristiania viser at N. var en av de første norske arkitekter som benyttet nyrenessanseformer i sine prosjekter. Også her var han godt orientert om nye strømninger innen samtidig europeisk byggekunst.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Haagen Norgrenn, sekondløytnant (f. 1793)
  • Halvordine Grefsheim

Utdannelse

  • Arkitektutdannelse i Karlsruhe og Berlin

Stipender, reiser og utenlandsopphold

  • Opphold i Egypt 1872–77

Stillinger, medlemskap og verv

  • Medlem Den Norske Ingeniør- og Arkitektforening

Priser, premier og utmerkelser

  • Den tyrkiske Medjidje-orden

Utførte arbeider

  • Bragernes kirke, Drammen, (konkurranse 1867, reviderte tegninger 1868/69, oppført 1870–72)
  • Sandvikskirken, Bergen (1879–81)
  • Prosjekter: 4. premie rådhus i Kristiania (1877)