Faktaboks

Alf Trana
Trana, Alf Johan
Født
9. august 1933, Namsos
Død
21. juni 1981, Spania

Etter debuten i 1958 arbeidet T. i ti år stort sett bare med akvatint-etsninger, foruten enkelte fargetresnitt og -litografier. Han laget også pennetegninger til kjærlighetsdikt bl.a. av Knut Hamsun, Arnulf Øverland, Tarjei Vesaas, Herman Wildenvey og Einar Skjæraasen. Fra slutten av 60-årene beskjeftiget han seg mest med fargetresnitt, samtidig som han også malte en rekke akvareller. T.s motiver var helst stille naturstemninger, som gamle gårdstun og intime naturutsnitt fra skog, myr og fjell, sett og opplevd særlig på Finnskogene, Hvaler og i Gudbrandsdalen. Han brukte også bymotiver, bl.a. en rekke reiseminner fra utlandet, gjengitt i en egenartet og poetisk-melankolsk stemning. T.s tidlige arbeider var holdt i en solid, ofte detaljrik naturalisme. Etter et par år ble det lyriske uttrykk mer fremtredende, samtidig som han i sine etsninger utnyttet raderplatens maleriske verdier og store valørspill. I de senere års fargetresnitt og akvareller arbeidet han, særlig i de norske naturmotiver, med en varsom forenkling av formen og mykt avstemte farger. Sterkere temperament, både i koloritt og strekføring, viste T. i en rekke litografier. Som eksempler på T.s produksjon kan nevnes pennetegningen La Spezia (1959), etsningene Ponte Vecchio (1958), Blomstring i haven (1961) og Katedral (1964), fargetresnittene Fred (1970) og Seterkveld (1974) og akvarellene Ettermiddag ved myra (1974) og Myrull (1978).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Gunnar Trana
 • Torbjørg Pettersen

Gift med

 • Eva Mabro

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, boklinjen, grafikklinjen under Chrix Dahl 1954-57
 • Statens lærerskole i forming, Oslo

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens kunstfond 1961 og 1-årige arbeidsstipend 1963
 • Lorch Schives legat 1964
 • Ib Schlytters legat 1965
 • Bærum kommunes stipend 1969
 • Oppegård kommunes kulturstipend 1978
 • Statens garantiinntekt fra 1979
 • Studieopphold i Italia, Frankrike, Spania, Nederland og Hellas

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegnelærer Persbråten skole, Oslo 1962(?)-67
 • lærer i tegning, form og farge Elisenberg videregående skole 1967-81
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Foreningen Norske Grafikere, flere tillitsverv
 • medarbeider Landslaget Kunst i Skolen 1960-81, medlem styre, jury og valgkomité
 • varamedlem Tilsynsrådet for Kunstnernes Hus, Oslo 1967-69, 1970-71, varamann Direksjonen 1971-76

Priser, premier og utmerkelser

 • Medalje 2. Triennale Internationale della Xilografia Contemporanea, Capri, Italia 1972

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykning biblioteket, Oppegård videregående skole (monumental lakklavering, 1976).
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Museum på Capri, Italia
 • Riksgalleriet
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Universitetet i Oslo
 • Sarpsborg, Rakkestad og Seljord kunstforeninger
 • Oregon State University og Rhode Island College System, USA

Illustrasjonsarbeider

 • Vinterstemning, akvarell til UNICEF-kort 1978

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1958-1961
 • Høstutstillingen, 1963-1965
 • Høstutstillingen, 1967-1970
 • Høstutstillingen, 1973-1976
 • Høstutstillingen, 1978-1979
 • Høstutstillingen, 1981
 • Vestlandsutst., 1953
 • Vårutst., 1959-1963
 • Nordisk grafik, 1960
 • Ungdomsbiennalen, 1961
 • Nordisk Grafikkunion, 1964
 • Nordisk Grafikkunion, 1967
 • Grafika Norweska, 1966
 • 2. Triennale Internationale della Xilografia Contemporanea, 1972
 • Nordisk grafikk, 1975

Litteratur

 • Kunsten idag, 1962, hefte 62 s. 46
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 254
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 52 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 143
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 124
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 62
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 56
 • Norske grafikere, 1973, s. 83 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, 1977, s. 257
 • Norske grafikere i dag, 1979, s. 21, 25 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, s. 713
 • 05.1982-01.10.1982, (ill.), i katalog Kunstnerforbundet og Oppegård Kunstforening
 • Hamar Arbeiderblad, 05.11.1960, (ill.)
 • i Østlendingen, 06.12.1960
 • Arbeiderbladet, 27.08.1962
 • Arbeiderbladet, 31.08.1976
 • i Vårt Land, 29.08.1962, (ill.)
 • i Vårt Land, 23.02.1967
 • i Vårt Land, 31.08.1976
 • i Morgenposten, 30.08.1962
 • i Dagbladet, 20.02.1967
 • i Dagbladet, 29.09.1973
 • i Aftenposten, 21.02.1967
 • i Aftenposten, 29.09.1973
 • i Aftenposten, 29.06.1981
 • i Aftenposten, 07.11.1969
 • i Aftenposten, 02.09.1976
 • i Aftenposten, 15.10.1982
 • i Nationen, 03.10.1973
 • i Nationen, 09.06.1978
 • i Morgenbladet, 02.09.1976
 • Demokraten, 21.09.1978
 • i Østlandets Blad, 25.06.1981
 • i Østlandets Blad, 11.05.1982, (ill.)