Etter debuten i 1958 arbeidet T. i ti år stort sett bare med akvatint-etsninger, foruten enkelte fargetresnitt og -litografier. Han laget også pennetegninger til kjærlighetsdikt bl.a. av Knut Hamsun, Arnulf Øverland, Tarjei Vesaas, Herman Wildenvey og Einar Skjæraasen. Fra slutten av 60-årene beskjeftiget han seg mest med fargetresnitt, samtidig som han også malte en rekke akvareller. T.s motiver var helst stille naturstemninger, som gamle gårdstun og intime naturutsnitt fra skog, myr og fjell, sett og opplevd særlig på Finnskogene, Hvaler og i Gudbrandsdalen. Han brukte også bymotiver, bl.a. en rekke reiseminner fra utlandet, gjengitt i en egenartet og poetisk-melankolsk stemning. T.s tidlige arbeider var holdt i en solid, ofte detaljrik naturalisme. Etter et par år ble det lyriske uttrykk mer fremtredende, samtidig som han i sine etsninger utnyttet raderplatens maleriske verdier og store valørspill. I de senere års fargetresnitt og akvareller arbeidet han, særlig i de norske naturmotiver, med en varsom forenkling av formen og mykt avstemte farger. Sterkere temperament, både i koloritt og strekføring, viste T. i en rekke litografier. Som eksempler på T.s produksjon kan nevnes pennetegningen La Spezia (1959), etsningene Ponte Vecchio (1958), Blomstring i haven (1961) og Katedral (1964), fargetresnittene Fred (1970) og Seterkveld (1974) og akvarellene Ettermiddag ved myra (1974) og Myrull (1978).