Faktaboks

Knud Øgreid
Født
23. september 1875, Helleland
Død
23. oktober 1967, Stavanger

Etter endt utdannelse begynte Ø. i 1905 som arkitekt ved byggeavdelingen i farens firma i Stavanger Etter hvert gikk han over i firmaets administrative ledelse og fortsatte bare i mindre utstrekning å tegne hus. Hans virksomhet som arkitekt synes i hovedsak å være knyttet til en 10 - 15 års periode etter 1905. Ø. arbeidet innenfor en tysk-østerriksk influert jugendstil, og tegnet først og fremst eneboliger av en art som ellers er uvanlig i Norge. Karakteristisk for hans formspråk er veksling mellom rettvinklede og buede hjørner, hyppig bruk av karnapper og markering av hjørner, gavler, dør- og vindusomramninger med kontrasterende materialer. Husenes rent dekorative karakter kommer særlig fram i murhusene, mens trehusene hadde en mer alminnelig karakter. Blant de best bevarte hus må fremheves det eksteriørmessig fullstendig intakte Jelsagt. 49. I nasjonal sammenheng utmerker huset seg ved sin rike og fantasifulle jugendutforming. Ø. tegnet også en del møbler og inventar i en geometriserende stram jugendstil.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Halvor Knudsen Øgreid, byggmester, trelasthandler
 • Sara Øen

Gift med

 • 1905 med Berta Elisabeth Westly

Utdannelse

 • Svennebrev som tømmermann og møbelsnekker
 • teknisk skole, Elberfeld, Tyskland 1901-03
 • teknisk høyskole, Darmstadt 1903-05

Utførte arbeider

 • I Stavanger når ikke annet er nevnt. Bethel, Løkkevn. 59 (1910)
 • Jelsagt. 49 (1910) og 59
 • Smedgt. 9
 • Avaldsnesgt. 20
 • Storhaugvn. 34
 • Dronningensgt. 6
 • Egen sommerbolig, Helleland (1918)

Litteratur

 • Stavanger bystyres forhandlinger, 1910, s. 75–76
 • Stavanger Aftenblad, 25.04.1967
 • Sørby, H., Bidrag til Stavangers arkitekturhistorie mellom 1850-1930, Stavanger Museum Årbok, 1973, s. 91–92 (ill.)
 • Verd å se i Rogaland, Stavanger, 1975, s. 40 (ill.)
 • Tomasgaard, C., Thorsnæs, O. Schmidt, Jugendstil i Stavanger, katalog, Stavanger, 1978, s. 8–9 (ill.)
 • Tschudi Madsen, S., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 89–90 (ill.)