H. er tilknyttet Haugen keramikk, Overhalla. Han har fortrinnsvis arbeidet med relieffer og figurer i steingods.