N. har malt landskapsmotiv og figurbilder og har hovedsakelig arbeidet med grafikk, mest litografier og etter hvert akvatintteknikker. Hennes formspråk kunne variere fra abstraherte motiver som i Ishavskatedralen (lito, 1969), der blåfarger i fasetterte flater dominerer komposisjonen, til en personlig naivistisk form som Birøkteren (akvatint, 1976). N.s arbeider er preget av en nitid detaljbehandling og en fast billedstruktur. Hun arbeidet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole grafiske verksted 1959–74 deretter ved Frysja kunstsenter.