Faktaboks

Knut Knaus
Født
19. oktober 1900, Bergen

K. er utdannet arkitekt, men har i en årrekke arbeidet som overlærer i dekorativ form ved Bergens Kunsthåndverkskole. Først etter at K. gikk av med pensjon i 1970, har han viet seg kunsten på heltid. Kombinasjonen arkitekt og billedkunstner gir en nøktern innstilling til problemet form og innhold, noe som tydelig avspeiles i hans kunst.

I 1972 hadde K. sin første separatutstilling. Her viste han i første rekke abstrakte komposisjoner. Tre år senere var formspråket figurativt, og fra da av har en lett stilisert naturalisme preget hans produksjon. K. benytter få farger, og han bygger opp sine bilder med raske, brede strøk og gjør bruk av kraftige konturer. Komposisjonene er klare og fargebruken sikker. K.s foretrukne motiver de siste årene har vært liv og landskap langs vår lange kyst.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christofa Eeg Nielsen
 • Fredrik Knaus

Gift med

 • Magda Hess Nilssen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Eidsvågneset

Utdannelse

 • Arkitekt ved Norges Tekniske Høyskole 1923
 • elev av Bjørn Smith-Hald 1914 og Harald Krohg Stabell 1921–23

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til de skandinaviske land, Belgia, Nederland, Italia og England
 • Studieopphold i Paris 1931 og -33

Stillinger, medlemskap og verv

 • Overlærer i dekorativ form og krokistegning Bergen kunsthåndverkskole 1954–70
 • Medlem Bildende Kunstneres Forening Bergen

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i konkurransen om plakat for Den internasjonale polarutstilling

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorert Knaus-salen og Ryttergangen, Studentersamfundets bygning, Trondheim 1929
 • Hordaland fylke

Illustrasjonsarbeider

 • S. Petterssen: Kuling fra Nord, Oslo 1974
 • Lyrisk-romantiske viser med egne toner, tekster og tegninger: Venus og andre viser (Norsk Musikforlag 1947) og Fiorella (Sverre Munck 1952)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Trønder- og vestlandsmalere, 1930
 • Sommerutstilling av trøndersk kunst, Trondheim Kunstforening, 1934
 • Billedkunsten i Bergen. Status 70. Tilbakeblikk, Bergens Kunstforening, 1970
 • Bergens Kunstforening Bildende Kunstneres Forening i Bergen sommerutstilling,, Gall. 1, Bergen, 1979
 • Kunstnernes juleutstilling, Bergens Kunstforening, 1979-1981

Separatutstillinger

 • Bergens Kunstforening, 1972
 • Bergens Kunstforening, 1975
 • Bergens Kunstforening, 1979
 • Gall. Siverts, Bergen, 1982

Litteratur

 • Stabell, W., i Morgenavisen, 14.09.1972
 • Bergens Tidende, 16.10.1975
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 21.10.1975, (ill.)
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 22.10.1975
 • Morgenavisen, 03.05.1979, (ill.)
 • Bergens Tidende, 03.05.1979, (ill.)
 • Bergens Arbeiderblad, 04.05.1979
 • Dagen, 09.05.1979
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 11.05.1979
 • Bergens Tidende, 16.05.1979
 • Landro, J.H., i Bergens Tidende, 12.03.1982, (ill.)
 • Dagen, 12.03.1982, (ill.)
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 24.03.1982
 • Åsap., 30.03.1982, (ill.)