Faktaboks

Karl Nilssen
Nilssen, Karl Georg
Født
16. august 1889, Aldershvile i Slagen
Død
14. juni 1977, Råel samme sted

N. kom fra fattige kår og måtte tidlig ut i arbeidslivet. Han arbeidet som smed 1916–30, deltok på hvalfangst i 1913 og -30, samtidig som han malte landskaper fra hjembygda og skar treskulpturer. Hans malerier er tørre, realistiske studier preget av mangel på skolering, ofte med en fiolett koloritt. I 1919 debuterte N. som billedhugger på Høstutstillingen med 6 trefigurer i Axel Peterssons (Dødarhultarns) stil. N.s treskulpturer beveget seg aldri ut over det lille format og den begrensning som lå i selve materialet. Hans beste arbeider er trefigurer av gateoriginaler i Tønsberg. Sporene etter arbeidet skulle være synlige, uten at formen ble grov eller karikert. I trerelieffer tok N. opp landskaper og religiøse motiver. Originale bidrag til den lokale kirkekunsten er to polykrome relieffer i Husøy og Knattholmen kapeller (1934). I sine portrettskulpturer gir N. tilforlatelige personstudier uten dypere psykologisk fortolkning. Han har utført portrettbyster i granitt av C.N. Stranger, Roald Amundsen og Bjørnstjerne Bjørnson.

Familierelasjoner

Gift med

 • 1919-1967 med Ragna Mathisen (1888 - 1967)

Utdannelse

 • Utlært smed, ellers selvlært

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Profet, trefigur, Tønsberg domkirke
 • Døpefont, kleberstein, Vestfold sentralsykehus, Tønsberg
 • Altertavle, polykromt trerelieff, Knattholmen kapell (1934)
 • Statuett av maleren Sven Jørgensen, Vestfold sentralbibliotek, Tønsberg
 • Trefigur, Nes aldershjem, Nøtterøy
 • Engel, gravmonument i granitt, Vallø kirkegård
 • Gravmonument, Stiklestad kirkegård

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Klubben, Tønsberg, 1920
 • Tønsberg Kunstforening, 1947
 • Tønsberg Kunstforening, 1964

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1919
 • Høstutstillingen, 1921
 • Høstutstillingen, 1923-1924
 • Høstutstillingen, 1927
 • Vestfold fylkesutstilling, Tønsberg, 1925

Litteratur

 • Norske Intelligenssedler, 07.10.1919
 • Tidens Tegn, 07.10.1919
 • Soot, P. Botten, i Norske Intelligenssedler, 08.10.1919
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 14.10.1919
 • Tønsbergs Blad, 21.02.1920, (ill.)
 • Tønsbergs Blad, 26.11.1920
 • Paulsen, C. E., Tønsberg Blad, 30.07.1925
 • Ebbesen, E., i Tønsbergs Blad, 07.08.1925
 • Bryn, L., i Tønsberg Blad, 09.10.1926
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 382
 • Tønsbergs Blad, 18.10.1927
 • Tønsbergs Blad, 19.08.1932, (ill.)
 • Tønsbergs Blad, 07.12.1934
 • Tønsbergs Blad, 23.08.1947
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 190, 193 (ill.)
 • Vestfold Arbeiderblad, 20.08.1958, (ill.)
 • Svendsen, Blom, Sem og Slagen, en bygdebok, Tønsberg, 1963, bd. 2, s. 577, 579 (ill.)
 • Tønsbergs Blad, 13.08.1964, (ill.)
 • Vestfold Arbeiderblad, 13.08.1964, (ill.)
 • Bøyesen, K., i Vestfold Arbeiderblad, 14.09.1964
 • Dillan, I., i Vestfold Arbeiderblad, 16.08.1969