N. kom fra fattige kår og måtte tidlig ut i arbeidslivet. Han arbeidet som smed 1916–30, deltok på hvalfangst i 1913 og -30, samtidig som han malte landskaper fra hjembygda og skar treskulpturer. Hans malerier er tørre, realistiske studier preget av mangel på skolering, ofte med en fiolett koloritt. I 1919 debuterte N. som billedhugger på Høstutstillingen med 6 trefigurer i Axel Peterssons (Dødarhultarns) stil. N.s treskulpturer beveget seg aldri ut over det lille format og den begrensning som lå i selve materialet. Hans beste arbeider er trefigurer av gateoriginaler i Tønsberg. Sporene etter arbeidet skulle være synlige, uten at formen ble grov eller karikert. I trerelieffer tok N. opp landskaper og religiøse motiver. Originale bidrag til den lokale kirkekunsten er to polykrome relieffer i Husøy og Knattholmen kapeller (1934). I sine portrettskulpturer gir N. tilforlatelige personstudier uten dypere psykologisk fortolkning. Han har utført portrettbyster i granitt av C.N. Stranger, Roald Amundsen og Bjørnstjerne Bjørnson.