Faktaboks

Doro Ording
Ording, Dorothea Henriette
Født
26. april 1901, Kristiania
Død
21. juni 1993, Oslo

O. traff Carl von Hanno allerede på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og gjennomgikk som han en periode med romantisk klassisisme i 1920-årene. Begge mottok senere impulser fra Marcel Gromaires strenge billedoppbygging og kraftige konturtegning. Utover i 30-årene ble O.s bilder tydelig påvirket av von Hannos sosial-realistiske motivkrets og kubistisk kantete formspråk. Hennes bilder viser imidlertid mer temperament i malemåten med friske og uvørne penselstrøk. Fargevalget var dypstemt med rene og sterke farger, som i Krabber (1930, Nasjonalgalleriet, Oslo), innkjøpt på separatutstillingen 1931. O.s sterke engasjement i arbeidernes harde slit og livsvilkår kommer fram bl.a. i en rekke større bilder malt fra Tyssedal, Flekkefjord og Andenes. Et hovedverk fra disse årene er Opp av det sorte hull, malt på smelteverket i Tyssedal i 1935.

I 1950- og 60-årene var O. med å kjempe fram det abstrakte maleri i Norge, sammen med den yngre generasjon med Jakob Weidemann, Inger Sitter, Ludvig Eikaas og Gunnar S. Gundersen. O.s abstrakte formspråk utviklet seg i landskapsbilder og motiver fra Sørlandet, Portør og Kragerøs skjærgård, malt i 40-årene. Stofflighet og struktur i landskapet ble etter hvert like viktig som naturinntrykkene. Hun abstraherte motiver både fra den store helheten i naturen og fra mikrokosmos, som i Forurenset pytt (1967). De gjennomført abstrakte bilder er bygd opp over et strengt formalt skjema av kvadratiske fargeflater, enten i en dominantfarge eller i et kontrasterende fargespekter. Bilder fra begynnelsen av 70-årene danner en overgang mot mer rytmiske og bevegelige komposisjoner (Jettegryte, 1978). O. har gjennom årene malt en rekke følsomme og sikre portretter og i 60- og 70-årene dessuten flere impresjonistiske sommer- og reiseinntrykk. Det siste ti-år har hun arbeidet en del med skulptur, men fremhever selv først og fremst sin grafikk. Etter krigen var hun hospitant hos Chrix Dahl på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, hvor hun laget sine første etsninger med politisk tendens. Arbeider som Forvitret kvinne (1949), Splittet hode, verden deler seg og To supermakter (begge 1950) viser hennes tolkning av etterkrigstidens problemer og den kalde krigen. Bildene er figurative, med en sterkt ekspressiv karakter og preget av en symbolsk og av og til surrealistisk form. De uforutsette grafiske virkninger i metallplaten er en del av billeduttrykket. O. tilbrakte også et år på Atelier 17 i Paris, hvor hun arbeidet med fargetrykk. Hennes abstrakte grafiske blad er en videreutvikling av malerienes komposisjonsprinsipper. Hun fremhever selv Georg Jacobsens formalisme som bestemmende for hennes formspråk både som maler og grafiker. O. har drevet malerskole i mange år, først sammen med sin mann Carl von Hanno, senere alene. I 1946 startet hun de frie farge- og formingskursene i AOFs regi og gjorde i mange år en stor innsats som kunstpedagog og drivkraft i Arbeidernes Kunstsirkel.

Familierelasjoner

Datter av

 • Anna Horn
 • V. B. Nicolaysen, major

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1920
 • Statens Kunstakademi, Kristiania, under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1920–23
 • privat malerskole, Dresden 7 mndr. vinteren 1923
 • elev av Marcel Gromaire, Paris 1933
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Georg Jacobsen 1939–40
 • hospitant på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Chrix Dahl 1947–49
 • Atelier 17, Paris under Stanley William Hayter 1953–54
 • elev av Gustave Singier, Paris 1955
 • elev av Jørleif Uthaug 1970

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Namdalsstipend 1947
 • Statens grafikerstipend 1952
 • Oslo bys stipend 1954
 • Th. Fearnleys Minnestipend 1962
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Studieopphold og reiser til Dresden 1922–23
 • Paris 1925, 1932–33, 1953–54, -55
 • Italia 1927
 • Spania 1933

Stillinger, medlemskap og verv

 • Privat malerskole i Oslo sammen med Carl von Hanno 1936–43
 • egen malerskole til ca. 1950
 • startet de frie farge- og formingskursene i AOF i 1946, lærer til ca. 1970
 • malerundervisning ved Nic Waals Institutt i Oslo i noen år
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Landsforeningen Norske Malere
 • Foreningen Norske Grafikere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Haugesund Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Oslo Bymuseum
 • Skiens Faste Galleri
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • New York International Library for Graphics
 • Milano Museum
 • Ateneum, Helsinki
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Sarpsborg, Namsos og Bodø kunstforeninger
 • Utenriksdepartementet
 • Galleri Numero, Firenze

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1926
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1931
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1936
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1943
 • Namsos Kunstforening, 1947
 • Sandefjord Kunstforening, 1961
 • Kragerø Kunstforening, 1973
 • Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 1981

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1922-1925
 • Høstutstillingen, 1928-1930
 • Høstutstillingen, 1932-1935
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1939-1940
 • Høstutstillingen, 1946-1953
 • Høstutstillingen, 1955-1956
 • Høstutstillingen, 1958-1966
 • Høstutstillingen, 1968-1970
 • Høstutstillingen, 1972
 • Høstutstillingen, 1979
 • Vårutstilling, Oslo Kunstforening, 1924
 • Exhibition of Norwegian Art, The Royal Society of British Artists Galleri, London, 1928
 • Bildende Kunstnerinners utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Retrospektiv utstilling over norsk kunst, Nasjonalgalleriet, 1940
 • Verdensutstillingen, Paris, 1937
 • International Council of Women, London, 1940, før
 • International Council of Women, Paris, 1940, før
 • International Council of Women, Riverside Museum, New York, 1940, før
 • Unge Kunstneres Samfunn Jubileumsutstill., Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Unge Kunstneres Samfunn Jubileumsutstill., Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Utstillingsrevyen 1930–50, Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Nordisk utstilling, Helsinki, 1950
 • Norsk grafikk, Lausanne, Sveits, 1950
 • Ung Norsk Konst, Stockholm, 1950-1951
 • Norsk Nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Norsk Nutidskonst, Göteborg, 1951
 • Norsk svart-hvittutstilling, Lugano, Italia, 1952
 • Drammens Kunstforening, 1953
 • Svart og hvitt i dag, Foreningen Norske Grafikere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1953
 • Hin Opinbera Norska Listsýning, Reykjavik, 1954
 • Nordisk grafikk, Oslo, 1954
 • Nordisk grafikk, Stavanger, 1954
 • Nordisk grafikk, Trondheim, 1954
 • 3. biennale, São Paulo, 1955
 • La gravure norvégienne contemporaine, Frankrike, 1956
 • Norweska Grafika, Ljubljana, 1956
 • Nordisk Grafikkunion, København, 1956
 • Nordisk Grafikkunion, Göteborg, 1957
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1959-1961
 • Contemporary Prints from Norway, Oregon, 1958-1959
 • Nordisk grafik, Stockholm, 1960
 • Norwegian Graphic Art, England, 1961
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, Berlin, 1962
 • Nordisk Grafikkunion, Oslo, 1962
 • Nordisk Grafikkunion, Oslo, 1964
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Foreningen Norske Grafikeres kvinneutstilling, Sarpsborg, 1975
 • Foreningen Norske Grafikeres kvinneutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1975

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 190 (ill.)
 • Revold, R., Gran, H., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, s. 87, pl. 111
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, s. 192
 • Bonytt, 1950, nr. 10 s. xvii
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 204
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 197, 199 (ill.)
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første femti år, Oslo, 1960, s. 124 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 144
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 80 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 233
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 113
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 62, 189
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, s. 69
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 15, spalte 100
 • Flor, H. (Red.), Norsk grafikk i dag, Oslo, 1979, s. 17 (ill.), 18
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 9, s. 172
 • Hougen, P., i katalog Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 04.1981-01.05.1981, (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 6, s. 194–95
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 02.06.1924
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 15.05.1943
 • Namdal Arbeiderblad, 05.08.1947
 • Nordtrønderen og Namdalen, 01.10.1947
 • Lind, O., i Sandefjords Blad, 14.10.1961, (ill.)
 • Lind, O., i Sandefjords Blad, 19.10.1961
 • Røed, H., i Arbeiderbladet, 19.07.1973
 • Alle Kvinner, Oslo, 25.04.1978, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 25.04.1981, (ill.)
 • Rostad, B., i Dagbladet, 25.04.1981, (ill.)
 • Havers, K., i Verdens Gang, 28.04.1981, (ill.)
 • Astrup, C. B., i Morgenbladet, 02.05.1981, (ill.)
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 04.05.1981, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 12.05.1981, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 05.06.1981
 • Renberg, U., i Arbeiderbladet, 02.05.1984, (ill.), (bilag)

Faktaboks

Doro Ording