E. ble i 1892 ansatt som fjelltonetegner i Norges Geografiske Oppmåling. Undervisning på kveldstid på Den kgl. Tegneskole inngikk som en del av fagopplæringen og ferdighet i de grafiske teknikker var en forutsetning for arbeidet. E. fant opp bruken av fargerelieffet på landkartene. Da han døde var han avdelingssjef i NGO og hadde vært ansatt i bedriften i 55 år. E. var spesielt interessert i reproduksjonsgrafikk.