Faktaboks

Ole Engh
Født
2. september 1877, Kristiania
Død
19. september 1947, Oslo

E. ble i 1892 ansatt som fjelltonetegner i Norges Geografiske Oppmåling. Undervisning på kveldstid på Den kgl. Tegneskole inngikk som en del av fagopplæringen og ferdighet i de grafiske teknikker var en forutsetning for arbeidet. E. fant opp bruken av fargerelieffet på landkartene. Da han døde var han avdelingssjef i NGO og hadde vært ansatt i bedriften i 55 år. E. var spesielt interessert i reproduksjonsgrafikk.

Utdannelse

  • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Oscar Wergeland, Johan Nordhagen, Eivind Nielsen, Isak Barlag og Herman Schirmer 1892–1901

Stipender, reiser og utenlandsopphold

  • Finnes legat 1902

Priser, premier og utmerkelser

  • Kongens fortjenstmedalje i sølv 1932

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Nasjonalgalleriet (grafikk)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1903-1905

Litteratur

  • Morgenbladet, 01.09.1947
  • Aftenposten, 22.09.1947