maler

Thorvald Hagbart Torgersen

Faktaboks

Thorvald Hagbart Torgersen
Født
9. juli 1862, Ski
Død
10. juli 1943, Tjøme

Artikkelstart

Sammen med Edvard Munch, Jørgen Sørensen, Halfdan Strøm og Bertrand Hansen leiet T. vintrene 1883-84 atelier i "Pultosten", malte etter modell og fikk korrektur av Chr. Krohg. T. tilhørte friluftsmalerne og arbeidet på Modum sammen med Frits Thaulow, sannsynligvis ved "friluftsakademiet" i 1883-84. Etter opphold i Paris 1885 ble Jules Bastien-Lepage hans store forbilde. T. var med i den betydningsfulle brytningstid i 80-årene, tilhørte den begavede falanks og var i sin kunst med på å bryte nye veier. Han malte sine beste bilder i slutten av 1880- og -90-årene, gjennomstuderte og koloristisk behersket. Karakteristisk for 1880-årenes norske kunst er Fallgruben, et lite interiør med figurer fra en kneipe. På sykeleiet ble malt 1890. På Verdensutstillingen i Paris 1889 var T. representert med En tigger, som ble belønnet. Tidlig vår med motiv fra Krødsherad (solgt på utst. Sthm. 1897) og Myrbrending (solgt til Amerika, belønnet ved Verdensutst. i Paris 1900) representerer kanskje hans betydeligste arbeider. T. malte også portretter. Etter hvert ble koloritten lysere, han stivnet i motivvalg og malemåte og ble noe banal. Etter 1917 bodde T. på Tjøme. Figurfremstilling ble det vesentlige og hans motivkrets var barn med forskjellige aktiviteter i solskinn ved stranden.

Utdannelse

 • Elev Knud Bergsliens malerskole 1880-82
 • korrektur av Chr. Krohg vinteren 1882-83, muligens også senere
 • Kristian Zahrtmanns malerskole, Kbh. feb.-april 1892

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i Paris våren 1885, kort opphold sst. 1889
 • besøkte også Italia

Priser, premier og utmerkelser

 • Mention honorable og Diplôm d'honneur, gruppe 1, klasse 1, Paris 1889, 1900

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Anders Svor museum Hornindal (maleri av som arbeider etter levende modell, ca. 1891), tidligere representert i Helge Væringsaasens Saml., Elverum.
 • NG
 • Skiens FG: Christianssands FG
 • Nationalmuseum Stockholm

Illustrasjonsarbeider

 • A. Winge: Barnerim, Oslo 1900.

Portretter

 • Maleri utført av Gustav Wentzel (olje 1881) gjengitt i Aftenp. 20.6.1942
 • Maleri utført av Edvard Munch (olje 1881)
 • Maleri utført av Edvard Munch (olje, antagelig 1882, NG)
 • Maleri utført av Edvard Munch (olje 1886, RES Oslo).