Liv og virksomhet

Sammen med Edvard Munch, Jørgen Sørensen, Halfdan Strøm og Bertrand Hansen leiet T. vintrene 1883-84 atelier i "Pultosten", malte etter modell og fikk korrektur av Chr. Krohg. T. tilhørte friluftsmalerne og arbeidet på Modum sammen med Frits Thaulow, sannsynligvis ved "friluftsakademiet" i 1883-84. Etter opphold i Paris 1885 ble Jules Bastien-Lepage hans store forbilde. T. var med i den betydningsfulle brytningstid i 80-årene, tilhørte den begavede falanks og var i sin kunst med på å bryte nye veier. Han malte sine beste bilder i slutten av 1880- og -90-årene, gjennomstuderte og koloristisk behersket. Karakteristisk for 1880-årenes norske kunst er Fallgruben, et lite interiør med figurer fra en kneipe. På sykeleiet ble malt 1890. På Verdensutstillingen i Paris 1889 var T. representert med En tigger, som ble belønnet. Tidlig vår med motiv fra Krødsherad (solgt på utst. Sthm. 1897) og Myrbrending (solgt til Amerika, belønnet ved Verdensutst. i Paris 1900) representerer kanskje hans betydeligste arbeider. T. malte også portretter. Etter hvert ble koloritten lysere, han stivnet i motivvalg og malemåte og ble noe banal. Etter 1917 bodde T. på Tjøme. Figurfremstilling ble det vesentlige og hans motivkrets var barn med forskjellige aktiviteter i solskinn ved stranden.

Utdannelse

Elev Knud Bergsliens malerskole 1880-82; korrektur av Chr. Krohg vinteren 1882-83, muligens også senere; Kristian Zahrtmanns malerskole, Kbh. feb.-april 1892.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Opphold i Paris våren 1885, kort opphold sst. 1889; besøkte også Italia.

Priser, premier og utmerkelser

Mention honorable og Diplôm d'honneur, gruppe 1, klasse 1, Paris 1889, 1900.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Anders Svor museum Hornindal (maleri av som arbeider etter levende modell, ca. 1891), tidligere representert i Helge Væringsaasens Saml., Elverum.
  • NG
  • Skiens FG: Christianssands FG
  • Nationalmuseum Stockholm

Illustrasjonsarbeider

  • A. Winge: Barnerim, Oslo 1900.

Portretter

  • Maleri utført av Gustav Wentzel (olje 1881) gjengitt i Aftenp. 20.6.1942
  • Maleri utført av Edvard Munch (olje 1881)
  • Maleri utført av Edvard Munch (olje, antagelig 1882, NG)
  • Maleri utført av Edvard Munch (olje 1886, RES Oslo).