B. arbeider konstruktivt i et konkret eller geometrisk formspråk med maleri og malte relieffer og med tegninger som forarbeide. Det er påvist impulser fra indisk forestillingsverden i disse strenge komposisjoner, som ytre sett skiller seg lite fra konstruktiv kunst i Vesten. Bildene veksler mellom et konsentrert form- og fargespill (som i Op-kunst) og en mer åpen billedform. Som billedskaper er B. snarere internasjonal enn indisk eller norsk.