Faktaboks

Gerhard Armauer
Armauer, Gerhard Henrich
Født
26. februar 1776, Bergen
Død
28. desember 1854, Bergen

A. var en av de ledende snekkermestre og en høyt ansett mann i Bergen. Han var klokker fra 1813, valgmann, deputert borger (1818–24), bygningsinspektør (1810–19). Han var med i forskjellige kommisjoner og hadde en rekke tillitsverv. En tid hadde han privat og gratis tegneskole for snekkere. A. var en meget dyktig håndverker med et av byens største snekkerverksted og har derfor hatt stor innflytelse på utforming av empirens og senempirens karakteristiske bygningsdeler som fyllingsdører, vinduer, listverk med åttebladsrose, tannsnitt, kannelyrer og klassiske profiler.

A. ble overlatt samtlige større ominnredningsarbeider i byens kirker samt andre offentlig og halvoffentlige bygninger. Han er blitt tilskrevet flere av de største og best kjente trebygninger i Bergen fra begynnelsen av 1800-tallet, men det er foreløpig få holdepunkter for at han har vært den utførende arkitekt.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Helena Cramer
 • Johan Conrad Armauer, snekkermester

Gift med

 • Bergen, 1804 med Wilhelmine Caroline Barvig

Utdannelse

 • A. gikk i snekkerlære hos sin far. Han ble opptatt i snekkerlauget 1801 som mester
 • borgerskap 1803

Stillinger, medlemskap og verv

 • Oldermann 1812–14
 • medlem branntakstkomisjonen 1808–1813
 • medlem av kommisjonen for bedømmelsen av mesterstykket
 • medlem av kommisjonen for oppførelse av et nytt sykehus
 • m.m.

Utførte arbeider

 • (Alle i Bergen.) Snekkerarbeider ved Nykirkens gjenreisning etter brannen 1800, sammen med snekkermestrene W. Bernstorf, G.H. Rathie og J.H. Lindemann, med tømmermester Busch som byggmester
 • Nykirkens tårn etter ingeniøroffiser F.H. d'Auberts tegninger (1824)
 • Arresthuset etter tegninger av artilleri- og ingeniøroffiser (slutten av 1820-årene)
 • Oppsynet ved oppførelsen av De søefarendes fattighus 1836–40 i stadskonduktørens fravær
 • Tårnet på Børsen på Bryggen (1835)
 • Forandringsarbeider ved Sandviken Friskole (1830-årene)
 • Prosjekter: Tegning til ombygging av den gamle Latinskole (1827)

Portretter

 • Malt av Fritz Jensen, lithografert av Johan L. Losting (1840)

Litteratur

 • Vigdal, J., Snedkerfaget i Bergen, Bergen, 1896, (foredragsbrosjyre)
 • Geelmuyden, C., Schetelig, H. (Red.), Bergen 1814–1914, Bergen, 1819-1914, bd. 3 s. 255–257
 • Berg, A., Civil arkitektvirksomhet i det 18. aarhundrede, FNFB årbok, 1925, s. 25
 • Eldre Bergensarkitektur, Bergen, 1941, bd. 2, upag
 • Wiesener, A. W., Slekten Armauer i Bergen, Bergen historiske forenings skrifter 1942, 1942, s. 203–205 (ill.)
 • Sandal, T., Bergenske portaler fra renessanse til empire, Bergen historiske forenings skrifter 1943, 1943, s. 253–254
 • Konow Lund, F., Nykirken, Bergens profil, Bergen, 1944, s. 110
 • Lexow, J. H., Christinigård, Bergens Tidene, 11.02.1960
 • Brosing, G., Bergen en by i vekst, Bergen, 1964, s. 70
 • Voss, K., Bygningsadministrasjonen i Danmark under Enevælden, København, 1966, s. 97
 • K. og K. register 1910-1967, Oslo, 1971, s.175

Arkivalia

 • Torvanger, å. M., Bygningsforhold og bolighus i Bergen 1800–1850, magistergradsavhandling, Universitetet i Bergen, 1974, s. 43–44, 50, 51, 91, 93, 95, 149, 152