Faktaboks

Bjarne Thinn Syvertsen
Født
3. juli 1895, Drammen
Død
13. juli 1962, Drammen

S. var ansatt hos arkitekt Rudolf Emil Jacobsen, Kra. 1919-20. Han arbeidet deretter ved forskjellige arkitektkontorer i USA, bl.a. ved Universal Pictures, Los Angeles til han i 1926 slo seg ned i Drammen som privatpraktiserende arkitekt.

S. har utført reguleringsplaner for boligområder, tegnet villaer og bolighus, forretningsgårder og fabrikker foruten en rekke offentlige bygg i Drammen og Buskerud. Dessuten har han utført flere bygninger i Molde. Alle hans bygninger er preget av funksjonalismen. Rostock-gården, Drammen (1935-36) var den første funksjonalistiske bygning ved Bragernes torg og fasaden har en sammenhengende rekke utstillingsvinduer i 1. etasje, glatte murflater og tre sammenhengende vindusbånd i kontoretasjene. I slutten av 30-årene tegnet S. flere vellykkede villaer i området bak Bragernes kirke mot Strøtvet, f.eks. konditor Bøhms villa, Schwenckegt. 32. Det er et usedvanlig godt gjennomført funksjonalistisk bygg med flatt tak. Bygningskroppen er brutt ned i et rektangulært hovedvolum med mindre bygningsvolumer utformet etter funksjon, tilpasset terrengforholdene og orientert etter sol og utsikt. I boligområdene han planla omkring 1930 på Seebergløkka, Strøtvet og Kobberviksveien var det likeledes lagt vekt på å gi det enkelte bygg en funksjonell utforming med mest mulig utsikt og lys. Disse områder var blant de første regulerte "hagebyer" i Drammen. Felles for hans bygninger, også fra senere år, er et enkelt nøkternt preg med rasjonelle planløsninger. Dette kommer særlig godt til uttrykk i de mange fabrikkanlegg han tegnet, f.eks. fabrikkbygningen til Norsk Kabelfabrikk på Holmen fra begynnelsen av 1960-årene.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Willa Møller
 • Christian Syvertsen, kjøpmann

Gift med

 • USA med Sylvia Parker Weellett

Utdannelse

 • Murerlære 1912
 • Kra. tekniske skole eksamen 1915
 • NTH hospitant 1917-19

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem NAL
 • Medlem Drammens tekniske for.
 • Medlem Drammens bygningsråd 1929-33, 1941-44
 • Medlem fasaderådet, Drammen 1933-41
 • Formann reguleringsrådet (byplanrådet), Drammen fra 1947

Utførte arbeider

 • (Utvalg). I Drammen når ikke annet er nevnt. Reguleringsplan og bolighus ("det engelske kvarter") på Seebergløkka (1929)
 • Reguleringsplaner og bolighus på Strøtvet og i Kobberviksvn. 10 (1933)
 • Drammens Kvinnelige Tjenerhjem i Andreas Thunes gt. (1932)
 • Rostockgården hjørnet Bragernes torg/Øvre Storgate (1935-36)
 • Norløff Jernvareforretning A/S, restaurering av Skoger prestegård (1947)
 • Fabrikker: C. Christophersens mek. verksted på Tangen, (den første bygning fra 1938)
 • Norsk Kabelfabrikk A/S på Holmen (begynnelsen av 1960-årene)
 • Offentlige bygg: Det gamle fylkeshus på Gamle Kirkeplass, delvis på grunnlag av Eindride Slaattos tegninger
 • Skolebygninger på Åssiden, Nøstet, Vestfossen og Øvre Eiker
 • Modum aldershjem
 • Villaer: For overlege Rømcke, Frydenberggt. 7
 • For borgermester Kvam ved Brandposten
 • For Bøhm i Schwenckegt. 32 (alle ca. 1937)
 • Prosjekter: Jub.utst. i Drammen 1930, etter engere konkurranse
 • Villasenter på toppen av Bragernesåsen

Faktaboks

Bjarne Thinn Syvertsen