J. var født med sterkt deformerte armer og ben. Han kunne ikke gå, men lærte seg selv å tegne, male og binde inn bøker. Fra 1892 var han omreisende forteller og humorist og forfattet tre bøker. Tidvis var han også bokanmelder i pressen. J. tegnet og malte en rekke portretter, særlig etter fotografi, og skildret miljøet fra hjembygda i en fortellende form for realisme. Han levde i meget trange kår, og i 1913 ble det holdt en tilstelning i Bøndenes Hus i Kristiania, med bl.a. medvirkning av Hauk Aabel og Harald Steen, for å skaffe midler til et hus for J. i Meldal. For sin innsats i folkeopplysningens tjeneste fikk J. halv kunstnerlønn fra slutten av 1920-årene.