Faktaboks

Endre Jerpstad
Født
17. februar 1857, Jerpstadgjerdet, Meldal
Død
21. januar 1932, samme sted

J. var født med sterkt deformerte armer og ben. Han kunne ikke gå, men lærte seg selv å tegne, male og binde inn bøker. Fra 1892 var han omreisende forteller og humorist og forfattet tre bøker. Tidvis var han også bokanmelder i pressen. J. tegnet og malte en rekke portretter, særlig etter fotografi, og skildret miljøet fra hjembygda i en fortellende form for realisme. Han levde i meget trange kår, og i 1913 ble det holdt en tilstelning i Bøndenes Hus i Kristiania, med bl.a. medvirkning av Hauk Aabel og Harald Steen, for å skaffe midler til et hus for J. i Meldal. For sin innsats i folkeopplysningens tjeneste fikk J. halv kunstnerlønn fra slutten av 1920-årene.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Berit Jonsdotter Grut
 • Ola Endreson Jerpstad, husmann

Gift med

 • 1905 med Gjertrud Jonsdotter Rikstad

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Tilskudd fra kong Oscar 2., 1889
 • tilskudd fra staten 1912
 • halv kunstnerlønn fra slutten av 1920-årene

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Meldal bygdemuseum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • I Trondheim, 1887
 • Kristiania, 1889
 • Meldal bygdemuseum, i 1930-årene

Eget forfatterskap

 • Med egne illustrasjoner. Mit Liv og smaa Pannefrugter, Bergen, 1888
 • Aparta Folk, Bergen, 1894
 • Mennesker, skisser, Bergen, 1912

Litteratur

 • Fjeld-Ljom, 25.02.1907
 • Register til Norges tidsskrifter, (Kristiania, 1911, bd. 2, s. 282, Deichmanske bibliotek
 • Falkberget, J., i Folketidende, 17.02.1917
 • Døhl, E., i Nidaros, 30.03.1921
 • Falkberget, J., i Fjeld-Ljom, 27.01.1932
 • Lykkja, N., Gard og ætt, Meldal bygdebok, Orkanger, 1958, bd. 4, s. 261–63 (ill.)
 • Grut, A., Endre Jerpstad, Årbok for Meldal Historielag, Svorkmo, 1964-1965, (ill.)
 • Havdal, O. (Red), Bygdesoga I, Meldal bygdebok, Orkanger, 1968, bd. 1, s. 294, 309 (ill.)
 • Grefstad, O., Håndverk, husflid og bygdekunst, Meldal bygdebok, Orkanger, 1972, bd. 2, s. 415–417 (ill.)
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • Universitetsbiblioteket, Oslo

Faktaboks

Endre Jerpstad