Liv og virksomhet

J. var født med sterkt deformerte armer og ben. Han kunne ikke gå, men lærte seg selv å tegne, male og binde inn bøker. Fra 1892 var han omreisende forteller og humorist og forfattet tre bøker. Tidvis var han også bokanmelder i pressen. J. tegnet og malte en rekke portretter, særlig etter fotografi, og skildret miljøet fra hjembygda i en fortellende form for realisme. Han levde i meget trange kår, og i 1913 ble det holdt en tilstelning i Bøndenes Hus i Kristiania, med bl.a. medvirkning av Hauk Aabel og Harald Steen, for å skaffe midler til et hus for J. i Meldal. For sin innsats i folkeopplysningens tjeneste fikk J. halv kunstnerlønn fra slutten av 1920-årene.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Berit Jonsdotter Grut
 • Ola Endreson Jerpstad, husmann

Gift med

 • 1905 med Gjertrud Jonsdotter Rikstad

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Tilskudd fra kong Oscar 2., 1889; tilskudd fra staten 1912; halv kunstnerlønn fra slutten av 1920-årene.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Meldal bygdemuseum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • I Trondheim, 1887
 • Kristiania, 1889
 • Meldal bygdemuseum, i 1930-årene

Eget forfatterskap

 • Med egne illustrasjoner. Mit Liv og smaa Pannefrugter, Bergen, 1888
 • Aparta Folk, Bergen, 1894
 • Mennesker, skisser, Bergen, 1912

Litteratur

 • Fjeld-Ljom, 25.02.1907
 • Register til Norges tidsskrifter, (Kristiania, 1911, bd. 2, s. 282, Deichmanske bibliotek
 • Falkberget, J., i Folketidende, 17.02.1917
 • Døhl, E., i Nidaros, 30.03.1921
 • Falkberget, J., i Fjeld-Ljom, 27.01.1932
 • Lykkja, N., Gard og ætt, Meldal bygdebok, Orkanger, 1958, bd. 4, s. 261–63 (ill.)
 • Grut, A., Endre Jerpstad, Årbok for Meldal Historielag, Svorkmo, 1964-1965, (ill.)
 • Havdal, O. (Red), Bygdesoga I, Meldal bygdebok, Orkanger, 1968, bd. 1, s. 294, 309 (ill.)
 • Grefstad, O., Håndverk, husflid og bygdekunst, Meldal bygdebok, Orkanger, 1972, bd. 2, s. 415–417 (ill.)
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • Universitetsbiblioteket, Oslo