Faktaboks

Olaf Willums
Abrahamsen, Olaf Martinius (til 1916, men W. brukt som kunstnernavn før den tid)
Født
25. april 1886, Porsgrunn
Død
25. februar 1967, samme sted

Portrett. 1942. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Landskap. 1935. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

W. var utdannet som ingeniør i Tyskland og arbeidet som turbinkonstruktør ved et firma i Braunschweig fra 1908. I 1912 bestemte han seg til å bli kunstner og begynte å ta undervisning i maling og grafikk. På det siste området viste W. så stor dyktighet at han etterfulgte Johan Nordhagen som overlærer i rader-klassen året etter at han hadde avsluttet tegneskolen. I sitt mer enn 25 år lange virke der var han en avholdt lærer for en hel generasjon av norske grafikere.

På sine mange studiereiser fikk W. solide kunnskaper om eldre europeisk kunst, især grafikkens teknikk og historie. Han mottok sterke impulser fra tidlige tyske, flamske og nederlandske renessansemestre, fra Østens kunst og britisk samtidsgrafikk. W.s kunstneriske bestrebelser gikk på mange måter på tvers av samtidens franskinspirerte idealer. Han var opptatt av eldre tiders arkitektur og Europas gamle byer. Samtidig var han en stillferdig romantiker og svermer med interesse for norrøn mytologi, sagatid og norsk folkedikting. Med forkjærlighet hentet han sine landskapsmotiver i tradisjonsrike telemarksbygder som Hjartdal og Rauland. Denne solide forankring i eldre kultur gjorde ham på mange måter tradisjonsbundet og konservativ når det gjaldt hans kunstneriske form og den minutiøse, ofte litt tørre teknikk W. nådde fram til en overlegen beherskelse av mange teknikker innenfor radering, litografi, dets variant litotint (pensel-litografi) foruten tresnitt. Det siste var den teknikk der han nådde sine mest personlige resultater. Mens hans trykk for øvrig har en naturalistisk karakter, er tresnittene preget av en myndig, ofte nesten heraldisk ornamental forenkling. Hans hovedverk som grafiker er de enkle, uttrykksfulle tresnittene til Norske folkevisor (1936), der alle 38 bilder er trykt direkte med de originale, utskårne treblokkene. W. var også en dyktig tegner med en følsom strek, og han lagde en rekke ex libris. Motivkretsen var omfattende: landskaper, by- og arkitekturmotiver, figurbilder, portretter og akter, genre-, interiør- og blomsterbilder foruten dyremotiver og stilleben.

Inntil han sluttet som lærer arbeidet W. vesentlig med grafikk, men utførte også en del malerier, gjerne med romantiske motiver gjengitt med stor detaljrikdom i en presist utpenslet teknikk. Sine siste 20 år ofret han seg helt for maleriet. Etter hvert ble hans uttrykksform noe bredere og friere. Hans hovedverk som maler er den mektige Draumkvæde-serien (olje, Porsgrunn kommune), 7 store lerreter som han arbeidet med i mer enn 30 år. W. malte også en rekke impresjonistisk oppfattede akvareller. I 1919 var han en av stifterne av Foreningen Norske grafikere.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Olaf Karenius Abrahamsen, assuransedirektør
 • Caroline Marie Halvorsen

Gift med

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Christiania under Halfdan Strøm og Chr. Krohg 1912–13
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania under Johan Nordhagen 1912–18
 • elev av Basil Schoukhaeff (Choucaeffe), Paris 1927
 • elev av André Lhote, Paris 1931

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til London 1920, -28, -30
 • Nederland og Belgia 1920/1922
 • München, Wien og Italia 1922, -35
 • Tyskland og Østerrike 1943
 • Spania og Portugal 1950, -53
 • Studieopphold i København 1915–16
 • Paris 1927, -31

Stillinger, medlemskap og verv

 • Overlærer raderklassen Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1919–45
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre til 1945
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere, viseformann 1919–25, formann 1925–29
 • styremedlem Norsk Forening for Grafisk Kunst

Priser, premier og utmerkelser

 • Premiert i Årets vakteste bøker 1936, -37

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Nordenfjeldske Kunstindistrimuseum, Trondheim.
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Det Kgl. Slott, Oslo
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig
 • Albertina, Wien
 • British Museum og Victoria & Albert Museum, London
 • Metropolitan Museum of Art, New York
 • The New York Public Library
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Porsgrunn kommune

Illustrasjonsarbeider

 • Norsk Forening for Grafisk Kunst årsmapper 1914, -16, -18, -20, -23, -25, -28, -30, -37
 • R. Øksnevad: Gamle franske livsfilosofer, Kristiania 1923
 • B. Bjørnson: Ja, vi elsker dette landet. Den norske nasjonalsang i tekst og billeder, Oslo [1930]
 • Norske folkevisor, Oslo 1936
 • Valentin og vargridderen, Oslo 1937

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1913
 • Høstutstillingen, 1915-1916
 • Høstutstillingen, 1920-1921
 • Høstutstillingen, 1923-1924
 • Høstutstillingen, 1926
 • Høstutstillingen, 1928
 • Jubileumsutstillingen, 1914
 • Norske Grafikeres utst., 1922
 • Norske og finske grafikere, 1924
 • Nordisk grafikk, 1924
 • Nordisk grafikk, 1925
 • Nordisk grafikk, 1925
 • Bokutst., 1927
 • Internasjonal grafikkutst., 1927
 • Landsutst., 1928
 • Interskandinavisk vandreutstilling, 1929
 • Norske Grafikeres jubileumsutst., 1929
 • Norske Grafikeres jubileumsutst., 1960
 • Norske Grafikeres jubileumsutst., 1969
 • Norske Grafikeres jubileumsutst., 1979
 • Interskandinavisk grafisk kunst, 1931
 • Interskandinavisk grafisk kunst, 1931
 • Secession Norwegische Kunst, 1931
 • Goethe in der Buchkunst der Welt, 1932
 • Norsk bokkunst, boktrykk, bokbind, 1934
 • Norsk kunst, 1935
 • Artisti Grafici Norvegesi, 1937
 • Norsk kunst idag, 1938
 • Nordisk Grafikkunion, 1938
 • Nordisk Grafikkunion, 1939
 • Sort og hvitt, 1938
 • Retr.utst., 1940
 • Portrettutst., 1940
 • Illustrasjon av bøker, 1940
 • Utst. av tresnitt, 1940
 • Tegning-utst., 1941
 • Norsk grafikk, 1941
 • Sort hvitt utst., 1943
 • Den illustrerte norske bok 1850–1950, 1950
 • Raderklassen i 50 år, 1950
 • Norske grafikere 40 år, 1960
 • Norske grafikere 40 år, 1960
 • Norske grafikere 50 års jubileumsutst., 1969
 • Norske grafikere 50 års jubileumsutst., 1969
 • Raderklassen 80 år, 1979
 • Signy og Olaf Willums' legat, 1982

Portretter

 • Tegning gjengitt i Morgenbladet 29.3.1914
 • Tegning utført av Øyvind Sørensen gjengitt i Aftenposten 25.4.1936
 • Oljemaleri utført av Signy Willums 1940
 • Selvportrett (olje 1964/1966) gjengitt i Porsgrunns Dagblad 30.3.1968
 • Selvportrett (olje) gjengitt i Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1944, s. 286

Eget forfatterskap

 • Hvorledes kobberstikk, radering, litografi, træsnit utføres, 1924
 • Norsk grafik og utstillingen i Firenze, Tidens Tegn, 18.03.1927
 • Utstillingen i Firenze Tidens Tegn, 30.03.1927
 • De grafiske kunstarters teknik, O.W. og Ingebretsen, E.: Om grafisk kunst, 1928, med egne ill.s. 9–43
 • Kobberstikk-samlingen. Tegning og grafisk kunst, Aftenposten, 17.11.1938
 • Søren Onsager, Munin, 1943, nr. 4
 • Roar M. Bye, Munin, 1944, nr. 17
 • Søren Onsager, 1944

Litteratur

 • The Studio, 1917, s. 134–35, 137, 139 (ill.)
 • Om grafisk kunst, 1928, s. 5–6, 47, 52, 76–78, 80, 83, 85, 89–91, 94, 100, 102–04 (ill.)
 • Salmonsens Konversationsleksikon, 1928, bd. 25, s. 185
 • Hvem er hvem(?), 1930-1938
 • Philobiblon, 1938, s. 29
 • Vem är vem i Norden, 1941, s. 915
 • Norsk grafikk i det tyvende århundre, 1941, s. 18, 21, 27, 44, 47, 49–50, 53, 55, 57, 62–63, 80–83, 106 (ill.)
 • Telemark i norsk malerkunst, 1942, s. 121–23 (ill.)
 • i Deutsche Monatshefte in Norwegen, 1942, hefte 6, s. 1, 18–20 (ill.)
 • Nordlandir, 1943, nr. 5, s. 25 (ill.)
 • i Munin, 1944, nr. 8 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1944, s. 286 (ill.)
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., 1947, bd. 36, s. 36
 • Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, 1952, s. 184, pl. 49
 • Norges billedkunst, 1953, bd. 2, s. 78, 190, 208
 • Trondhjems Kunstforening 1845–1945, 1955, register
 • Norsk bokkunst. Årets vakreste bøker 1933–1955, 1956, s. 24–25, 31 (ill.)
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, 1962, bd. 5, s. 140
 • Porsgrunds Porselænsfabrik, 1967, register
 • i Olaf Willums, 1968, (ill.), katalog Porsgrunn Kunstforening
 • Tromsø bys historie, 1971, bd. 3, s. 447
 • Kunst og Kultur register 1910–67, 1971, s. 143, 260
 • Norske grafikere, 1973, s. [2], 32, 40, 42–43, 49–50, 55, 74, 91 (ill.)
 • Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, 1976, bd. 10, s. 748
 • Norges kunsthistorie, 1977, register
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 586
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1983, bd. 19, s. 222–26
 • Norges kunsthistorie, 1983, bd. 7, s. 244
 • i Morgenbladet, 29.03.1914
 • i Morgenposten, 04.04.1921
 • i Dagbladet, 06.04.1921
 • i Dagbladet, 22.09.1922
 • i Morgenbladet, 09.04.1921
 • i Tidens Tegn, 16.09.1922
 • Adresseavisen, 04.10.1922
 • i Morgenbladet, 28.03.1933
 • i Morgenbladet, 21.04.1933
 • Nationen, 25.04.1933
 • Aftenposten, 25.04.1936
 • i Deutsche Zeitung in Norwegen, 04.12.1943, (ill.)
 • Vestfold, 07.05.1954
 • i Sandefjords Blad, 12.05.1954, (ill.)
 • Christianssands Tidende, 04.02.1955
 • Haugesunds Avis, 30.04.1955, (ill.)
 • Sunnmørsp., 01.06.1956
 • Porsgrunns Dagblad, 22.03.1958, (ill.)
 • Porsgrunns Dagblad, 27.02.1967
 • i Aftenposten, 27.02.1967
 • Varden, 30.03.1968, (ill.)
 • Porsgrunns Dagblad, 30.03.1968, (ill.)
 • Telemark Arbeiderblad, 04.04.1968, (ill.)
 • Porsgrunns Dagblad, 06.04.1968, (ill.)
 • Porsgrunns Dagblad, 04.09.1982, (ill.)
 • Varden, 03.09.1982, (ill.)

Arkivalia

 • Norske ex libris, 1974, [upag.]